Projekt "Já na to mám"

Projektový den 7.A - 27. 9. 2010

Loga Vstup do fotogalerie

Dne 27.9.2010 se 14 žáků rozdělilo do šesti skupin (po 2 a 3 ).Každá skupina dostala pracovní listy z Př,Z a úkoly –enviromentální výchovy.Zahájení bylo ve třídě,kromě pracovních listů dostala každá skupina buzolu, vytištěné autobusové a vlakové jízdní řády a lístečky s individuálním plánem pochodu.

Společně jsme se přesunuli po komunikaci k začátku lužního lesa. Cestou jsme dodržovali pravidla silničního provozu, u kontejnerů jsme sledovali třídění odpadu,sledovali jsme zásahy člověka do přírody,zopakovali jsme si chování v lese.

Na začátku lesa zahájily jednotlivé družstva podle instrukcí -samostatně svoji cestu s plněním úkolů.V polovině cesty ( u Žofky) jsme zhodnotili úkoly.Do Dyje žáci vhodili láhev se vzkazem o svém projektu + obálku s adresou školy.

Z Jevišovky jsme se autobusem přesunuli do Hrušovan n. J. V bazénu se žáci seznámili – jak pomoci unavenému plavci, jak se chovat, jestliže se sám topím a jak pomoci tonoucímu. Celodenní akce byla ukončena před školou,skupiny odevzdaly pomůcky i pracovní listy. Další práce s tímto materiálem bude v prosincovém projektovém týdnu.

S ČÍM JSME NEPOČÍTALI ? Z 27 žáků přišlo jen 14, 13 mělo omluvenky od rodičů, ze 14 žáků jen 7 plavalo, 7 mělo omluvenku od rodičů.

Marie Mančíková

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates