Projekt "Já na to mám"

Projektový týden páťáků 3. - 7. května 2010

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem týdenního projektu - Sousední státy ČR – bylo seznámit žáky pátého ročníku blíže se životem lidí našich sousedních států, s jejich kulturou, řečí, historií, památkami, zvyky. Žáci byli vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.

V pondělí se zúčastnili besedy o Polsku, ve skupinách tvořili koláže k jednotlivým zemím. V úterý proběhl den k Polsku, ve středu o Slovensku, čtvrtek patřil Rakousku – zde došlo dokonce ke zhotovení rakouské pochoutky Sachrova dortu, pátek byl věnován Německu.

V úterý 11.5.2010, po proběhnutí projektového týdne, žáci vyplňovali výstupní znalostní test. Tato zpětná vazba ukázala i samotným dětem, jakou mají paměť, pozornost, schopnost vyhledávat, rozlišit to podstatné v textu, umění přečíst si otázku a stručně a výstižně formulovat odpověď - vše důležité pro obstání v konkurenci v budoucím životě.

Poděkování patří všem asistentům, kteří si pro děti připravili poučné a zábavné úkoly a také žákům, kteří se podle svých schopností do projektu zapojili.

Hedvika Škrabalová

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates