Projekt "Já na to mám"

Projektový týden šesťáků 3. - 7. května 2010

Loga Vstup do fotogalerie

V týdnu od 3. - 7.5.2010 proběhl na naší škole další projektový týden "Já na to mám", v šestém ročníku věnovaný starověkému Řecku a nově starověkému Římu.

Žáci se opět rozdělili libovolně do skupinek, opět plnili úkoly na pracovních listech ze všech hlavních předmětů, z pracovních listů pak vznikl katalog jejich cestovní kanceláře, která nabízí zájezdy právě do Řecka. Další úkoly plnili při plaveckém výcviku v bazénu v Hrušovanech n.J. Letos opět žáci ve skupinkách pracovali samostatně, sami si mezi sebou rozdělili úkoly a dozorující učitel byl pouze poradním orgánem. Mohli využívat učebnice, encyklopedie, internet, slovníky.

Každá skupinka vyrobila masku řeckého divadla, v rámci výtvarné výchovy vyrobily žáci dvě makety řeckého amfiteátru a maketu Kolossea - nejznámnější gladiátorské arény.

Nově bylo letos zařazeno drátkování a pletení z pedigu, obě tyto umělecké disciplíny žáky velmi zaujaly. V pondělí a ve čtvrtek nám celé dopoledne věnovala paní Jana Grulichová, která velmi trpělivě vysvětlovala pracovní postupy a pod jejím vedením vznikaly opravdu nádherné výtvory. Jsou vystaveny ve vestibulu v prvním patře ZŠ.

Další novinkou byla příprava řeckého salátu - ve školní cvičné kuchyni. Všechny kuchtíky musím pochválit, jejich výtvory byly velmi chutné.

V úterý proběhla beseda o současném Římu, kterou připravily Marie Bártová a Christina Sulz - žákyně 6.A, které se zúčastnily o jarních prázdninách zájezdu do Florencie a Říma.

Projektový týden vyvrcholil v pátek, kdy proběhly poslední úpravy a dokončovací práce na katalozích a poté prezentace práce všech skupinek.

Celkově tento týden hodnotím kladně, žáci byli zaujati všemi úkoly, které měli vypracovat a až na výjimky je plnili velmi svědomitě.

Soňa Zabloudilová, garant 6. ročníku

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates