Projekt "Já na to mám"

Projektový týden deváťáků 3. - 7. května 2010

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem absolventského týdne v 9. ročnících bylo připravit žáky do života na zátěžové situace u zkoušek a pohovorů, které je v budoucnosti čekají jednak před komisemi zkoušejících pedagogů na různých typech škol, jednak při pohovorech při konkurzním řízení při přijímání do zaměstnání.

Na začátku týdne byli žáci seznámeni s průběhem projektového týdne, byli informováni o průběhu absolventské zkoušky z povinných předmětů: matematika, český jazyk, cizí (anglický, německý) jazyk, dále si žáci zvolili jeden nepovinný předmět z okruhu všech naukových předmětů, z výchov a z praktických oborů, s jejichž základy se během školní docházky rovněž seznámili.

Asistenti = učitelé vypracovali pro žáky tematické okruhy, doporučili studijní literaturu a po dobu projektového týdne poskytovali potřebné konzultace, žáci měli přístup k informacím na internetu v počítačové učebně.

Všichni žáci si vypracovali svůj osobní studijní plán, vymezili místo, kde se budou který den učit (třída, počítačová učebny, odborné učebny, videoučebna, školní jídelna, venkovní prostor v areálu školy – možnost pobývat venku letos znepříjemnilo deštivé počasí). Součástí týdne byly rovněž exkurze v rámci výtvarné výchovy – mikulovské galerie a památky - a oboru tesař – Stolařství Bursík Dobré Pole.

Denně proběhlo průběžné hodnocení práce, které žáci a žákyně vypracovali na připravený tiskopis, a byla provedena i namátková kontrola splnění úkolů, které si jednotlivci na daný den vytýčili.

Každý si ověřil své vlastnosti – poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, pracovitost, schopnost spolupráce, smysl pro povinnost, samostatnost, vlastní rozhodování, reakci při obtížných situacích, vlastní rozvoj myšlení, sebehodnocení. Denní hodnocení ukázalo, že část žáků je schopna samostatné práce, část žáků částečně a někteří bez dohledu a pomoci nejsou schopni pracovat.

Absolventské zkoušky, které proběhly ve čtvrtek 6. 5. 2010 – volitelné předměty – a v pátek 7. 5. 2010 – povinné předměty - tuto skutečnost potvrdily. Klasifikace byla většinou na podobné úrovni, které žáci běžně dosahují v průběhu školního roku. U některých se projevila zvýšená nervozita a obavy ze zkoušení, všichni přistupovali ke zkouškám odpovědně.

Jitka Radkovičová

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates