Projekt "Já na to mám"

Loga

Základní škola a mateřská škola Drnholec se zapojila do dotačního programu Evropské unie a České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tím získala prostředky pro zvyšování úrovně práce školy. Žáci pátého až devátého ročníků budou absolvovat dvakrát za rok projektové týdny. Tyto týdny budou naplněny praktickým uplatňováním dovedností a znalostí nabytých v průběhu roku.

Učíme se nově, učíme se pro život, učíme se v 21. století.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0109
Název projektu: Já na to mám – projektovými týdny k dosažení kompetencí a autoevaluace školy
Název a číslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji – CZ.1.07/1.1.02
Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání-7.1.1
Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2009
Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2011
č. Druh finanční podpory Výše finanční podpory
(v Kč)
Podíl na celkových způsobilých výdajích
(v %)
1. Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR 314 983,50 15
2. Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu 1 784 906,50 85
3. Soukromé spolufinancování 0 0
  Celkové způsobilé výdaje 2 099 890,00 100

Metodický průvodce projektu (.pdf, 6 825 kB)

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates