Projekt "Já na to mám"

Ze života našich předků - páťácký projektový týden 11. - 17. 12. 2009

Loga Vstup do fotogalerie

V podzimní části celoškolního projektu A já na to mám se žáci páté třídy zaměřili na historii v tématu nazvaném Ze života našich předků.

Cílem bylo vzbudit zájem o minulost, rozšířit znalosti z vlastivědy, umět si dávat věci do souvislostí. Uvědomit si, že historie není neživý pojem, ale že nás neustále ovlivňuje a čerpáme z jejích odkazů. Vytvořit povědomí o minulých generacích, jejich životě a vzbudit pocit odpovědnosti za jejich odkazy.

Během podzimu se seznámili s historickými místy v Drnholci, prostřednictvím dostupné literatury, starých fotografií a internetu, zjišťovali fakta a zajímavosti, které se týkaly vývoje naší obce.

V průběhu projektového týdne se v pondělí s paní učitelkou Škrabalovou zabývali pátráním po zaniklých řemeslech, pomůckách a nástrojích, které se dnes již nepoužívají nebo se vyvíjely až do dnešní podoby.

V úterý žáci s paní učitelkou Sejkorovou navštívili kostel, kde byli seznámeni s jeho historií a také s jeho významnou součástí – varhanami. Dále pátrali po šlechtických rodech a majitelích drnholeckého panství a vše zaznamenali do časové osy.

Ve středu pod vedením paní učitelky Juřenové zpracovávali výsledky vycházky na místní hřbitov, obecní úřad, starou radnici a obřadní síň. Zajímali se, co všechno můžeme zjistit na hřbitově, co je to matrika, o historii radnice a morového sloupu. Pátrali po významných datech minulosti a jejich zaznamenání žáci doplnili vlastními kresbami.

Ve čtvrtek s paní učitelkou Stašovou bádali, jak vypadaly školy a školství od dob Jana Amose Komenského, přes vliv Marie Terezie až po nedávnou minulost. Výsledkem jsou zajímavé materiály i s obrazovou dokumentací, týkající se také historie drnholecké školy.

Náročný týden byl zakončen tradičními zpěvy a tanci z našeho regionu s paní učitelkou Bejdákovou, vařením staročeského jídla s paní učitelkou Stašovou a besedou nad kronikami, kterou zprostředkovala paní učitelka Palíková.

 Jana Juřenová

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates