Projekt "Já na to mám"

Žijí mezi námi - projektový týden 9. tříd 14. – 18. 12. 2009

Loga Vstup do fotogalerie

Podzimní projekt začal v 9. třídách už v září, kdy žáci navštívili K-centrum v Břeclavi a seznámili se s problematikou lidí drogově závislých, s možnostmi jejich léčby a návratu do života. Reportáž najdete v Drbníku - září 2009.

Cílem celého projektu bylo poznání a pochopení různých handicapů – vrozené vady (fyzické i mentální), následky nemocí a úrazů, závislost na návykových látkách. Zapojení těchto lidí do pracovního procesu. Výchova k toleranci, proti xenofobii.

V prosincovém týdnu čekaly na žáky jednak různé práce teoretické – vyhledávání informací na internetu, opakování učiva o slohových stylech, příprava rozhovoru v cizím jazyce, matematické úkoly, ale také spousta činností praktických a jejich následné zpracování.

V úterý 15. 12. jsme navštívili Domov pro osoby se zdravotním postižením na Zámku v Břežanech, vedoucí vychovatelka Mgr. Protivínská nás seznámila se životem klientů, provedla nás všemi částmi tohoto rozlehlého zařízení, prohlédli jsme si jídelnu, pokoje, sociální zařízení, dílny pro ruční práce – keramickou, tkalcovskou, posilovnu, dvůr se zvířaty – koně, psi, v zámecké kapli jsme zhlédli generálku na vánoční besídku, byli jsme překvapeni hereckými i hudebními výkony klientů, potom proběhlo krátké setkání, na němž žáci předali své dárečky – polštářky, které vyráběli ve volitelném předmětu práce s textilem. Naši žáci byli trošku rozpačití, ale klienti ústavu byli velmi vřelí a upřímně nadšení z dárků.

Exkurze byla velmi zajímavá, mnozí se poprvé setkali s lidmi, kteří se i přes svůj handicap snaží vzdělávat a pracovat, jejich výrobky jsme byli přímo nadšeni. Obdivovali jsme útulné prostředí a mnohdy si žáci sami povzdechli: „Tohle by u nás ve škole nevydrželo, to by někdo ukradl, zničil…!“

Ve středu čekala na žáky beseda s lékařem, navštívil nás Mudr. Pavelka, dnes obvodní lékař v Drnholci, dříve lékař záchranné služby.

Ve čtvrtek proběhlo další setkání, tentokrát setkání s velitelem Městské policie v Mikulově, panem Hamerníkem.

Po každé akci následovala práce skupin žáků, zpracovávali získané informace, fotografie a vytvářeli sborníky reportáží s fotodokumentací.

V pátek byl celý projekt zakončen prezentací práce jednotlivých skupin.

 Jitka Radkovičová

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates