Projekt "Já na to mám"

Zámořské objevy - projektový týden sedmáků 14. - 18. 12. 2009

Loga Vstup do fotogalerie

Již od začátku školního roku byli žáci sedmých tříd zapojeni do projektu Zámořské objevy. Při hodinách dějepisu a zeměpisu jsme začali děti seznamovat s tématem projektu. Do projektu se časem zapojovali i vyučující dalších předmětů.

V rámci tělesné výchovy se uskutečnil pochod lužním lesem, žáci ve skupinách plnili úkoly z přírodopisu,prokazovali schopnosti orientace v terénu. Nejvíce se však těšili na bazén v Hrušovanech n. J. ,kde absolvovali, pod odborným vedením pana plavčíka,kurz záchrany tonoucího. Jako trosečníci jsme hodili láhev,se vzkazem a adresou naší školy,do řeky Dyje. Jestlipak si tento vzkaz někdy někdo přečte a odpoví nám?

Žáci vytvářeli i dílčí projekty k tématu. Navštívili okresní knihovnu,kde pro ně byl připraven velmi pěkný program o objevných cestách starověku i středověku, ve skupinách vyhledávali cestopisy a důležité informace o mořeplavcích. Zjistili,že dávno před Kolumbem brázdili oceán Vikingové,výbornými mořeplavci byli Řekové a Féničané. . .

V hodinách fyziky se seznamovali s použitím navigace dříve a dnes. Při hodinách výtvarné výchovy si žáci vyrobili velmi pěkné modely lodí,které ostatní mohou obdivovat na výstavce prací žáků na chodbě školy.

Zábavným se staly pro žáky hodiny pracovních činností,při kterých vyráběli ozdoby z kůže a předměty z drátků. Asi nejvíce je zaujala výroba šperků z kůže,jak je vyráběli domorodci. Závěr projektu proběhl v projektovém týdnu od 14. 12. -18. 12.

Děti pracovaly ve skupinách. Získávaly informace o životě a plavbách „svých“ mořeplavců,vyhledávaly v encyklopedii,velmi dobře zvládaly práci s internetem. Do velké nástěnné mapy světa zakreslily trasy zámořských objevů. Na plakáty vylepily obrázky fauny a flóry,zařadily je do zemí jejich původu. Vytvořily i pěkné práce z Čj,poradily si z překlady z Aj a Nj. K doplnění všech informací zhlédly film Marko Pólo. Byly na exkurzi v meteorologické stanici v Brodě n. D.

Součástí projektu bylo i prokázání manuální zručnosti,kde se mohli zapojit i žáci,kteří nebyli příliš nadšeni prací na projektu. Velmi kladně hodnotili žáci kurz na hrnčířském kruhu,kde vyráběli nádoby,které námořníci používali. Při této činnosti si děti uvědomily,že je nutné být nejen zručný,ale i trpělivý.

Projekt splnil naše cíle a očekávání. Děti dokázaly samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů a tyto pak uměly použít. Žáci prokázali i zručnost a jejich výrobky jsou vystaveny na výstavce na chodbě školy.

 Marie Mančíková

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates