Staré drby - prosinec 2022

Drnholecký jarmark - 10. 12. 2022

Vstup do fotogalerie

 Program zahájili žáci dramatického kroužku. Vánoční atmosféru umocnilo vystoupení žáků naší školy z druhé a čtvrté třídy. K pohybové aktivitě přítomné diváky vyburcoval taneční kroužek. Závěr patřil folklorním souborům Dunajek a Jarabáček. Všem vystupujícím děkujeme a těšíme se na příští rok.

Bronislava Šimčíková, Hedvika Škrabalová