Projekt "Já na to mám"

Bodies Revealed - 1. 10. 2009

Loga Vstup do fotogalerie

V areálu brněnského nákupního centra Olympie se konala putovní výstava Bodies revealed.

V rámci projektového týdne 8. ročníku s názvem Volba povolání se uskutečnil tento projektový zájezd. Obsahem byla možnost volby povolání v oblasti medicíny – lékař, zdravotní sestra. Výstava současně navazovala na výuku v 8. ročníku v přírodopise.

Výstava byla velmi zajímavá, návštěvníci si mohli prohlídnout, jak to vypadá v našem těle a jak jednotlivé části lidského těla fungují.

Soňa Zabloudilová