Projekt "Já na to mám"

Projektový týden v sedmičkách - květen 2009

Loga Vstup do fotogalerie

Jak se žije v Evropské unii – to se pokoušeli zjistit žáci a žákyně sedmých ročníků během „svého“ projektového týdne.

Absolvovali dvě besedy. První o Irsku, kterou si v pondělí připravil náš bývalý žák Petr Smíšek, doplňující informace sdělil pan učitel Janeček. Petr tuto krásnou, věčně zelenou zemi, poznával během dvou let, kdy tam pracoval. Další „hosté“, Eva a Jan Zamojští, přijeli od našich severních sousedů, z Polska, v pátek. Zaujali především „jazykolamy“, když hovořili o odlišnostech mezi češtinou a polštinou. (Bohužel pro návštěvníky těchto stránek, záznam z besed je jen na videu).

Kromě společných besed si skupinky žáků našly ve svém okolí člověka, který také žije/žil, pracuje/pracoval v některé se zemí EU a udělaly s ním/ní rozhovor, dále provedly srovnání rozlohy a počtu obyvatel dané země s Českou republikou a vytvořily slovníček nejběžnějších obratů a také nás pozvaly na zajímavé místo daného státu. Toto všechno graficky zpracovaly na počítačích a výsledky si můžete prohlédnou na nástěnce u jazykových učeben. Jedna z nejzdařilejších prezentací (o Rakousku) je vytvořena v „powerpointu“.

„Vedlejšími“ produkty týdenního snažení jsou i ručně vyrobená pexesa a skládačky pro páťáky, anketa mezi spoluobčany (čtvrtek, náměstí a okolí v Drnholci), deníčky o každodenní práci, prezentace před spolužáky... I když se zdá, že práce měli až, až, tak zbyl i čas na zábavu (filmy, hry ve třídě...). Myslím si, že se nejen mně, ale i sedmákům (až na nějaké drobnosti) týden vydařil. Z hodnocení a připomínek žáků a žákyň se poučíme a příští rok třeba tento projekt bude ještě lepší. Závěrem citace nejmenované skupinky: „Škoda, že takových projektových týdnů není během školního roku víc.“

Jana Kalandrová, garant projektu pro 7. ročník

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates