Projekt "Já na to mám"

Projektový týden v devítkách - květen 2009

Loga Vstup do fotogalerie

Minulý týden si žactvo 9. ročníků „užilo absolventského týdne“. Od pondělí do čtvrtka se samostatně připravovali na páteční zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky a zvoleného volitelného předmětu. A v pátek si vyzkoušeli atmosféru při komisionálních zkouškách. Celý týden probíhal pro každého absolventa  tak jak si sám předem určil. Absolvent si na sobě vyzkoušel svoje vlastnosti – poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, pracovitost, spolupráci, smysl pro povinnost, samostatnost, schopnost vlastního rozhodování, reakci při obtížných situacích, vlastní rozvoj myšlení, sebehodnocení.

Výsledky odpovídají právě přístupu každého jedince k sobě. Celkově tento týden splnil očekávání a při zkouškách většina studentů předvedla svoje maximum.

Děkuji celému kolektivu učitelů, kteří se podíleli na tomto projektu a dokázali tím, že je možné se ke vzdělávání postavit novými způsoby.

Libor Smíšek

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates