Staré drby - říjen 2021

Environmentální program v Hostětíně – 26. 10. 2021

Kategorie: 2021-10
Vstup do fotogalerie

Díky projektu „Drnholec 2020“, který je hrazen z evropských dotací, se den před podzimními prázdninami žáci a žákyně osmých a deváté třídy vydali do malebné vesničky Hostětín (250 obyvatel), která se rozprostírá v údolí potoka Kolelač na úpatí Bílých Karpat a je zde vzdělávací a informační středisko Centrum Veronica. Obec je známá svými ekologickými projekty, které byly realizovány díky spolupráci obce s Centrem Veronica a Občanským sdružením Tradice Bílých Karpat. Posláním Centra Veronica Hostětín je ukazovat na praktických příkladech, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným hospodařením může chránit životní prostředí a globální klima, ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.

A jak program probíhal? Po příjezdu, jsme nejdříve zašli do budovy Centra Veronika. A budova to nebyla obyčejná, ale byl to jeden z prvních pasivních domů postavených u nás. Ve skupinách žáci řešili ekologické problémy dneška – odpady, energie, osvětlení….

Poté jsme se vydali po Hostětíně, abychom zkonfrontovali naše návrhy s realitou. Kromě pasivního domu jsme prošli přírodní zahradou, viděli jsme více než sto let starou sušírnu ovoce, kořenovou čistírnu odpadních vod, obecní výtopnu na dřevní štěpku, která většinu domů v obci vytápí. Na některých domech jsou instalovány sluneční kolektory, za zmínku stojí i šetrné veřejné osvětlení. Malá moštárna zpracovává ovoce z místních zdrojů.

Po tomto programu nás už čekal výborný oběd, ochutnali jsme i místní jablečný mošt a po nákupu upomínkových předmětů jsme vyrazili na cestu domů. Díky správně zvolené zpáteční cestě pana řidiče jsme nikde nestáli v kolonách a dle časového harmonogramu jsme v podvečer dorazili zpět do Drnholce. V podhůří Bílých Karpat jsme prožili krásný, slunečný, podzimní den. Věříme, že byl přínosný i pro naše žáky.

  Jana Kalandrová

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2021 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates