MŠ Drnholec - aktuální informace

Výsledky ZÁPISU do Mateřské školy

Výsledky ZÁPISU do Mateřské školy Drnholec pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Mgr. Hana Vlková, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a § 183 odst. 2, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 níže uvedeným uchazečům, kterým byla přidělena následující registrační čísla.

MŠD - 3   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 6   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 4   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 9   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 8   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 22 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 5   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 19 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 7   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 11 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 18 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 2   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 10 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 24 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 29 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 17 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 1   Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 15 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 16 Přijímá se od 1. 9. 2021

MŠD - 13 Přijímá se od 1. 9. 2021

Písemné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si zákonný zástupce vyzvedne a podepíše v MŠ Drnholec, Svatoplukova 277/2 dne 28.5.2021 od 13:00 do 16:30 hod., kdy bude seznámen s možným dodatečným přijetím do Mateřské školy Drnholec.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Vyvěšeno dne: 25. 5. 2021     

Mgr. Hana Vlková, ředitelka školy

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2021 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates