Vývěska

NÁVRAT ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DO ŠKOLY od 12. 4. 2021

Kategorie: Škola - vývěska

NÁVRAT ŽÁKŮ 1. STUPNĚ DO ŠKOLY od 12. 4. 2021

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2021, je umožněna přítomnost žáků 1. stupně na prezenční výuce ve škole v rotačním systému.

Tzn. v týdnu od 12. do 16. 4. 2021 se prezenčně budou vzdělávat třídy 2. A, 3. A, 3. B, zbylé třídy se vzdělávají distančním způsobem.

V týdnu od 19. do 23. 4. 2021 se prezenčně budou vzdělávat třídy 1. A, 4. A, 5. A a distančně se budou vzdělávat žáci 2. a 3. ročníku.

PODMÍNKY VSTUPU DO ŠKOLY

Žáci používají ochranu nosu a úst (jednorázové chirurgické roušky), dospělí respirátory. Je potřeba důsledně dodržovat zásady osobní hygieny (dezinfekce rukou při vstupu do budovy a následné umytí rukou mýdlem ve třídě, roušky, rozestupy, časté větrání).

Do školy, prosím, neposílejte Vaše dítě s příznaky nemoci (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, zažívací obtíže, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, ucpaný nos, bolest hlavy, ztráta čichu nebo chuti). Děkujeme za pochopení.

TESTOVÁNÍ

Po vstupu do školy proběhne testování v určených třídách (v přízemí) pomocí samoodběru. K dispozici máme neinvazivní antigenní testy značky Singclean. Po negativním výsledku budou žáci třídními učitelkami odvedeni do svých kmenových tříd k zahájení výuky. Pokud budete chtít být přítomni při testování Vašich dětí, oznamte tuto skutečnost předem třídní učitelce. V případě pozitivního výsledku testu budete vyzváni k vyzvednutí si dítěte ve škole a budete poučeni o dalším postupu.

Testování bude probíhat 2 krát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Příbalový leták testu najdete v příloze a video s instruktáží zde https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&ab_channel=M%C5%A0MT.

Výjimka z povinného testování: dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uběhlo od nákazy méně než 90 dnů (NUTNÉ POTVRZENÍ) nebo má max. 48 hodin starý negativní antigenní nebo PCR test (NUTNÉ POTVRZENÍ ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ).

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Pokud rodiče přihlášených dětí na oběd nebudou chtít obědy odebírat, informujte prosím o této skutečnosti vedoucí školní jídelny p. Zajícovou na telefonním čísle nebo na emailu (uvedeno na webových stránkách školy drbník.cz).

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ranní družina nebude v provozu. Pokud chcete dítě z ŠD odhlásit, informujte vedoucí ŠD p. Stašovou na telefonním čísle 601 367 248. Děti budou rozděleny do skupin podle tříd. Provoz ŠD bude do 15.30. Pro žáky 5. ročníku bude v provozu školní klub.

Žáci druhého stupně se nadále vzdělávají distančně a sledují pozvánky na online hodiny od vyučujících a informace na Nástěnce třídy.

Děti a žáci pouze 1. stupně, jejichž zákonní zástupci vykonávají profese IZS (výčet profesí níže) a mají distanční vzdělávání, mohou své děti přihlásit k celodennímu pobytu ve školní družině, kde bude zajištěn pedagogický dohled nad dětmi. Přihlášení proveďte u třídní učitelky, a to nejpozději do pátku 9. 4. 2021 do 15 hodin.

Profese: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb; pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; zaměstnanci bezpečnostních sborů; příslušníci ozbrojených sil; zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví; zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; zaměstnanci Úřadu práce České republiky; zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení nebo zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

V Drnholci dne 8. 4. 2021, Mgr. Hana Vlková

(Přílohy: leták MŠMT, příbalový leták antigenního testu Singclean)

Leták MŠMT (.pdf)

Příbalový leták testu Singclean (.pdf)

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2021 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.