MŠ Drnholec - aktuální informace

Informace k otevření MŠ od 25.5.

Na základě dokumentu o provozních podmínkách mateřských škol do 30. 6. 2020, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bude naše mateřská škola znovu otevřena za těchto podmínek:

1. Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 25. 5. 2020.

2. Provoz mateřské školy bude od 6:30 do 16:00 hodin.

3. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

4. Při nástupu do MŠ je zákonný zástupce povinen odevzdat vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které obsahuje i vymezení rizikových skupin

5. V případě, že dítě nebo osoba, která s dítětem žije ve společné domácnosti spadá do rizikové skupiny, doporučuje se zákonným zástupců, aby tyto rizikové faktory zvážili a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Rizikové faktory:

a) Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

b) Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchial s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

c) Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např.hypertenze.

d) Porucha imunitního systému, např. - při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), - při protinádorové léčbě, - po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

e) Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

f) Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

g) Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

h) Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

6. Po příchodu do MŠ si každý rodič a dítě ihned vydesinfikují ruce (desinfekcí je hned u hlavního vchodu do MŠ).

7. Počet dětí ve třídě není omezen.

8. Při cestě do MŠ i z MŠ je třeba mít ústa i nos zakryty ochrannými prostředky.

9. Před MŠ je třeba dodržovat odstupy 2 metry v souladu s platnými mimořádnými opatřeními (neplatí pro členy rodiny).

10. Osoba, která doprovází dítě do MŠ je povinna mít nos a ústa chráněna rouškou, ústenkou apod.

11. Děti roušky v prostorách MŠ nosit nemusí.

12. Většina aktivit bude probíhat v prostorách školní zahrady (s ohledem na počasí).

13. Prostory mateřské školy (sociální zařízení, šatny, kliky, nábytek, hračky budou v průběhu dne desinfikovány).

14. Počet hraček a pomůcek bude omezen na ty, které mají snadno udržovatelné povrchy.

Žádáme rodiče, kteří změnili rozhodnutí, popř. se ještě nevyjádřili, aby do 8.5. napsali na telefonní číslo 727 941 715, zda-li jejich syn/dcera do MŠ nastoupí, či ne. Děkujeme.

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2021 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates