Úřední deska

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání (2019/2020)

Č. j.: ZŠD-129/2019

Datum: 16. 4. 2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

u dětí s těmito evidenčními čísly:

ZŠD-01/2019              ZŠD-23/2019                                

ZŠD-02/2019             ZŠD-24/2019                              

ZŠD-03/2019             ZŠD-25/2019                              

ZŠD-05/2019              ZŠD-29/2019                               

ZŠD-06/2019              ZŠD-31/2019                                                                                        

ZŠD-07/2019              ZŠD-32/2019

ZŠD-08/2019              ZŠD-33/2019                                              

ZŠD-09/2019              ZŠD-34/2019                                                                                             

ZŠD-10/2019                                                         

ZŠD-11/2019                                                                 

ZŠD-12/2019                                                                     

ZŠD-13/2019

ZŠD-14/2019

ZŠD-15/2019                                                         

ZŠD-16/2019                                                                       

ZŠD-17/2019                                                          

ZŠD-18/2019                                                                         

ZŠD-19/2019                                                                       

ZŠD-20/2019                

ZŠD-21/2019                                   

ZŠD-22/2019                                                                                          

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

V Drnholci 16. 4. 2019                                                          RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

 

Datum zveřejnění rozhodnutí 16. 4. 2019

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.