Projekt "Já na to mám"

Podzimní projektový týden 5. třídy 12.-16. 10. 2015

Loga Vstup do fotogalerie

 Úvodní projektový den byl věnován  poznávání historie obce Drnholec. Ráno jsme zahájili vycházkou po místních památkách. Nejprve jsme se zastavili na hřbitově, kde kde jsme hledali souvislost mezi německy psanými náhrobky a historií. Prvotní poznatky o zhlédnutých památkách žáci čerpali z informačních turistických tabulí. Ve škole pak své poznatky zpracovávali ve skupinách. Načerpané vědomosti si upevnili zábavnou formou řešením kvízu a seznámili se se dvěma pověstmi, které se k Drnholci vztahují. V závěru se pokusili vymyslet vlastní pověst. 

V úterý tvořili časopis na téma historie školství v Drnholci. pracovali skupinově, vyhledávali v kronikách i na internetu. Poslední hodinu zpestřila beseda o místní kronice s paní Palíkovou.

Středa patřila tradicím a zvykům Vánoc. Plnění úkolů probíhalo opět skupinově, práci si žáci mohli osladit přineseným cukrovím. Nechybělo ani vánoční bingo, které žáci plnili v ulicích Drnholce. Počasí moc nepřálo, a tak odpovědí se moc nenasbíralo, ale naštěstí to nikomu na náladě neubralo. 

Čtvrtečním ránem jsme navázali na středeční vyprávění o Vánocích. Děti během dne vyráběly vánoční svícny z motaných ruliček papírů. Nebyla to práce jednoduchá, vyžadovala od dětí trpělivost a pečlivost. Přesto si děti zaslouží pochvalu za dobře zvládnutou práci.

Počátek pátečního dne se neslo v duchu zpěvu a tance. Žáci se naučili dvě lidové písně a vařajkový tanec. Pro mnohé z nich byl velmi obtížným prvkem vrtěná, nicméně v konečném důsledku byl dobře zvládnut. Třetí hodinu zahájili návštěvou školního minimuzea, kde si povídali o podobě života našich předků a obdivovali vystavené exponáty. Připomněli si některá řemesla - řezbářství, kovářství, vinařství, sklářství, tesařství, košíkářství a další. Novinkou pro ně bylo srovnávání starých řemesel s dněšními. Žáci pak některé exponáty malovali.

 garant Jana Juřenová

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates