Projekt "Já na to mám"

Jarní projektový týden 5. třídy 18. - 22. 5. 2015

Loga Vstup do fotogalerie

Projektový týden jsme zahájili poznáváním našeho jižního souseda - Rakouska. Žáci nejdříve pracovali s atlasem, vyhledávali sousední státy, pohoří, města, řeky, jezera. Zhlédli prezentaci o Rakousku, o největší ledové jeskyni světa. Poslouchali jsme skladby a písně Falca, DJ Otziho. Říkali jsme si různé zajímavosti ze života našich jižních sousedů. Na počítačích si žáci mohli vyhledávat pojmy, kterým nerozuměli nebo si o nich nic nezapamatovali. Například kdo to byl V.Kaplan, Porsche, lipicáni atd.

Žáci se rozdělili do čtyř skupin a každá skupina průběžně pracovala na prezentaci vybraného státu – Rakouska, Slovenska, Polska a Německa. S prací žáků jsem byla spokojena, všichni se aktivně zapojovali do různých činností.

úterý 19. 5.
V úterý se žáci seznámili se zemí ležící na sever od České republiky - Polskem. Pracovali ve skupinách. Naučili se vybraná polská slovíčka, dozvěděli se informace a zajímavosti o koncentračním táboře Osvětim, královském městě Krakov a solném dolu Vělička. Pracovali s atlasem, vyplňovali v pracovním listě nabyté informace. V pátek pak skupina Polska předvedla svou prezentaci spolužákům.

středa 20. 5.
Den věnovaný našemu západnímu sousedu začal v multimediální učebně prezentací o Německu. Zhlédli jsme nejzajímavější pamětihodnosti, poslechli si německou hymnu v originále, dozvěděli se zajímavosti z historie i současnosti. naučili jsme se představovat v německém jazyce. V dalších hodinách následovala práce s mapou a textem, doplňovaly se mapky – řeky, města, názvy spolkových zemí. Potom následovala skupinová práce, kdy žáci dostali pohádky bratří Grimmů. Každá skupina po přečtení pohádky seznámila s dějem ostatní skupiny. Na závěr dne si děti mohly formou křížovky a osmisměrky ověřit, co všechno si o Německu zapamatovali.

čtvrtek 21. 5.
Ve čtvrtek následovala země nám nejbližší. V tento projektový den jsme se dozvěděli mnoho informací o Slovensku. Na začátku dne jsme si poslechli slovenskou národní hymnu. Seznámili se s povrchem, vodstvem, velkými městy a také jsme v mapách vyhledali například sousední státy. Řeč našich sousedů je velmi podobná, proto si žáci mohli vyslechnout pověst, které všichni porozuměli. V pracovním listě jsme se seznámili s dalšími slovy ze slovenštiny. Poslední hodinu proběhla velmi oblíbená aktivita dětí. Žáci si vytvořili anketu, kterou pak použili a vyhodnotili. Závěr dne jsme ukončili krátkým videem o Slovenku. Žáci pracovali se zájmem a aktivně.

pátek 22. 5.
Páteční den patřil nácviku německé, slovenské a polské písně s doprovodem klavíru a kytary. Naučili jsme se slovenskou Ej, zalužicky polo, německou Es lautet schon wieder a polskou Za gorami , za lasami, za dolinami.

Projektový týden jsme ukončili v pátek tvorbou prezentací jednotlivých skupin a její následnou obhajobou.

Veškeré znalosti získané během projektového týdne děti zúročily ve výstupním testu.

  Zapsaly: Šimčíková, Kneeová, Mrenicová, Škrabalová, Bejdáková, Juřenová

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates