Projekt "Já na to mám"

Jarní projektový týden 6. třídy 18. - 22. 5. 2015

Loga Vstup do fotogalerie

V týdnu od 18. do 22. května 2015 probíhalo projektové vyučování, v 6. ročníku zaměřené na starověké Řecko a Řím.

Žáci byli rozlosováni do skupin po 3 - 4 žácích, ve kterých po celý týden pracovali. Každá skupina byla vlastně fiktivní cestovní kancelář, která vypracováním pracovních listů k hlavním vyučovacím předmětům vytvořila katalog k dovolené v Řecku.

Pracovní listy zahrnovaly úkoly ze všech hlavních vyučovacích předmětů a navíc i praktické činnosti – korálkování, výroba řeckého salátu. Dalšími již tradičními výstupy každé skupiny byla maska řeckého divadla, maketa Kolossea a maketa trojského koně.

Opět si žáci zasoutěžili v disciplínách, připomínajících olympijské hry, které probíhaly v tělocvičně.

V pátek, kdy již měli všichni své úkoly hotovy, jsme se podívali na film Asterix a olympijské hry. Po projekci proběhly závěrečné prezentace, ve kterých každá skupina předvedla, co za celý týden udělala.

Celkové hodnocení projektového týdne v 6. ročníku: většina žáků byla ukázněná, pracovala svědomitě, bohužel se letos opět objevilo pár jedinců, kteří nejevili zájem o práci ve skupině a museli být neustále napomínáni garantem. Úroveň vypracování katalogu a praktických úkolů se odvíjela od schopností žáků celé skupiny.

  Soňa Zabloudilová

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates