Projekt "Já na to mám"

Jarní projektový týden 8. tříd 18. - 22. 5. 2015

Loga Vstup do fotogalerie

V květnu proběhl druhý projektový týden k volbě povolání. Kromě exkurzí pracovali žáci s výchovnou poradkyní, učili se psát strukturované životopisy a v úterý navštívili Úřad práce v Břeclavi.

S kým budou po celý týden pracovat určil los – bylo vytvořeno osm skupinek po 4 žácích. Musí se naučit pracovat a vyjít s kýmkoliv.Někdy budou rádi, že práci vůbec mají a nebudou si moct určovat, s kým chtějí spolupracovat. Vždyť se učíme pro život!

V průběhu tří dnů žáci navštívili tyto podniky: Hotel v Drnholci, Masérské služby paní Matýzkové ( přijela k nám do školy ), Vinařství Kern a Úřad práce v Břeclavi. Tam se jim dostalo hlavně výchovného poradenství, udělali si testy s vyhodnocením, na jaká povolání by se hodili. Na základě dotazníků, které na exkurzích vyplňovali, psali reportáže, doplněné fotodokumentací. Ve čtvrtek žáci trávili dopoledne pouze ve škole, a to s výchovnou poradkyní – učili se hledat informace o žádaných školách na internetu, vyplnit přihlášku na školu, ve třídě s pomocí slovníků psali životopisy v cizích jazycích – anglickém a německém.

V pátek skupinky dokončovaly reportáže a chystaly prezentace, kterými žáci zakončili celý projektový týden. Vystoupili před třemi hodnotiteli - p. učiteli Palíkovou, Pichaničem, Smíškovou a cvičně si vyzkoušeli hodnotit i tři naši bývalí žáci. Celkově nejlépe byla hodnocena exkurze na úřadu práce, líbilo se jim i povídání paní masérky, také praktické ukázky. Ústní vystoupení byla oživena doplňovačkami, osmisměrkami, počítačovou prezentací. Po prezentacích a přečtení všech reportáží byly skupinky obodovány, vyhodnoceny a podle výsledků oznámkovány do předmětu Člověk a svět práce. Klasifikováni byli žáci rovněž za své výkony v cizích jazycích.

Výsledky skupin mají žáci ve třídě na nástěnce. Žáky i učiteli byl tento týden hodnocen kladně, oproti podzimnímu týdnu žáci pracovali lépe, lepší úroveň měly i vypracované reportáže.

  Kateřina Smíšková

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates