Projekt "Já na to mám"

Jarní projektový týden 9. třídy 18. - 22. 5. 2015

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem absolventského týdne v 9. ročníku bylo připravit žáky do života na zátěžové situace u zkoušek a pohovorů, které je v budoucnosti čekají jednak před komisemi zkoušejících pedagogů na různých typech škol, jednak při pohovorech konkurzního řízení při přijímání do zaměstnání. Velkým úkolem je také vést žáky ke samostudiu, naučit je rozvrhnut si práci, vytvořit si časový plán.

V pondělí 18. 5. 2015 byli žáci seznámeni s průběhem projektového týdne, byli informováni o průběhu absolventské zkoušky z povinných předmětů: matematika, český jazyk, anglický, jazyk, dále si všichni zvolili jeden nepovinný předmět z okruhu ostatních předmětů – zeměpis 8 žáků, přírodopis 6 žáků, tělesná výchova 6 žáků a truhlář 7 žáků.

Jednotliví vyučující – „asistenti“ - vypracovali pro žáky tematické okruhy i seznam doporučené studijní literatury a po dobu projektového týdne poskytovali potřebné konzultace, žáci měli přístup k informacím na internetu v počítačové učebně, po dobu celého týdne byly vyvěšeny veškeré materiály na určeném místě ve třídě. Každý žák si zvolil místo v budově školy, kde se bude na zkoušky připravovat.

Součástí absolventské zkoušky se staly i počítačové testy z hlavních předmětů, které jsou určeny k celoplošnému testování žáků devátých tříd v České republice. Tímto testem byl zahájen každý den. V pondělí žáci splnili test z matematiky, v úterý z českého jazyka a ve středu z angličtiny.

Na závěr každého dne v poslední vyučovací hodině proběhlo průběžné sebehodnocení práce a byla provedena i namátková kontrola splnění úkolů, které si jednotlivci na daný den vytýčili. Každý si ověřil své vlastnosti – poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, pracovitost, schopnost spolupráce, smysl pro povinnost, samostatnost, vlastní rozhodování, reakci při obtížných situacích, vlastní rozvoj myšlení, sebehodnocení. Denní hodnocení ukázalo, že část žáků je schopna samostatné práce, část žáků částečně a někteří bez dohledu a pomoci nejsou schopni pracovat.

Absolventské zkoušky proběhly ve čtvrtek 21. 5. 2015 a v pátek 22. 5. 2015. Výsledky byly většinou na podobné úrovni, kterých žáci běžně dosahují v průběhu školního roku. U některých se projevila zvýšená nervozita a obavy ze zkoušení, většina přistupovala ke zkouškám odpovědně. S vyznamenáním prospěli pouze 2 žáci, 4 žáci neprospěli, 21 žáků prospělo.

Společenskou úlohu zkoušek pochopili ti žáci a žákyně, kteří přišli vhodně oblečeni.

 

  Jitka Radkovičová

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates