Projekt "Já na to mám"

Projektový týden 5. třída 13. - 17. 10. 2014

Loga Vstup do fotogalerie

 

V pondělí žáci tvořili časopis na téma historie školství v Drnholci. Nejdříve byli žáci rozděleni do čtyř skupin, ve kterých poté pracovali. V první hodině nás čekalo seznámení s tím, jak takový časopis vypadá. Žáci pracovali s různými brožurami o naší škole, s kronikami naší školy a také měli možnost vyhledávat informace na internetu. Všichni pracovali s nadšením. Projektový den dopadl velmi dobře.

Úterý patřilo tradicím a zvykům Vánoc. Po krátkém rozhovoru o tom, jak to v rodinách vypadá se rozdělili žáci do čtyř skupin a pustili se s chutí do plnění připravených úkolů. Nezapomněli jsme na cukroví, které vonělo celou třídou a žáci si tak při plnění úkolů mohli i zamlsat. Po vyplnění křížovky každá skupina zpracovala dva vánoční zvyky. Z nabídky si skupiny  losovaly, aby se zvyky neopakovaly. Tato práce nám zabrala ještě i druhou  hodinu. Třetí  hodinu jsme se vydali do ulic městyse a hráli  vánoční bingo, kterým zjišťovali, jak a čím vyplňují dny vánočního klidu naši spoluobčané. Zjistili jsme, že nejčastěji provozovaným vánočním zvykem je krájení jablíčka. Všichni dotázaní Vánoce slaví a k večeři ve většině rodinách mají k štědrovečerní večeři kapra. Vánoční zvyky však dodržuje stále méně rodin. Z 21 přítomných  dětí ve třídě dodržují některé tradice jen v pěti rodinách. Ve čtvrté hodině si každý zhotovil lodičku ze skořápky a rozkrojil jablíčko. Lodičky si pak po skupinách děti pouštěly po vodě. Každý napjatě sledoval, kam se v příštím roce dostane a zda zůstane s kamarádem. Poslední  vyučovací hodinu si skupiny dopracovaly prezentace o tradicích a symbolech Vánoc na balicí papír a každá skupina předvedla svou prezentaci před spolužáky. Ve třídě vládla pohoda, dobrá nálada, žáci pracovali s nadšením.

   Třetí den projektového týdne jsme zahájili ve školním „minimuzeu“. Zde jsme si povídali o životě našich babiček a dědečků, prohlíželi a obdivovali různé exponáty. Na výstavce jsme si připomněli některá řemesla – řezbářství, kovářství, vinařství, sklářství, tesařství, košikářství a další. Žáci pak některé exponáty malovali a k vytvořeným dílům psali krátká povídání. Na počítačích vyhledávali poznatky k vybraným řemeslům. Své znalosti si ověřili na různých křížovkách, doplňovačkách či rébusech. Novinkou pro ně bylo srovnávání starých řemesel s dnešními. Zkoušeli se dopátrat toho, co dělal takový kat, pohodný a další. Žáci pracovali s elánem, samostatně, bylo vidět, že některé práce baví. 

     Čtvrtý projektový den byl věnován poznávání historie obce Drnholec.  Ráno jsme zahájili vycházkou po místních památkách. Na hřbitově jsme hledali souvislost mezi německy psanými náhrobky a historií. Prvotní poznatky o zhlédnutých památkách žáci čerpali z informačních turistických tabulí. Ve škole pak zjišťovali, co vše v hlavě zůstalo a své poznatky si doplnili společným čtením z nachystaných materiálů. Následovala skupinová práce – kvíz, při které si upevnili své vědomosti a seznámili se se dvěma pověstmi, které s Drnholcem souvisí. V závěru dne se pokusili vymyslet vlastní pověst .

Poslední den se nesl v duchu zpěvu a tance. Během takto krátké doby se žáci naučili dvě moravské písně z oblasti Podluží: Dostal sem koníčka a Vařajkový tanec. Pro mnohé z nich byla velmi obtížným prvkem vrtěná, nicméně v konečném důsledku byla dobře zvládnuta. Ve 3. a 4. vyučovací hodině si páťáci vyzkoušeli tvořivou ruční práci. Vyráběli stromečky z korálků a drátků. Práce byla pro některé děti náročná a neobešly se bez pomoci. Většina dětí pracovala samostatně. Stromečky jsou hezké a určitě potěší někoho z blízkých.

                                                                                             kolektiv pedagogů 1. stupně

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates