Projekt "Já na to mám"

Projektový týden 9. třída 13. - 17. 10. 2014

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem podzimního projektového týdne 9. ročníku bylo seznámit žáky s lidmi, kteří jsou svým zdravotním postižením nuceni vynaložit velké úsilí k tomu, aby se mohli zařadit mezi zdravou populaci, zařadit se do pracovního procesu, uspět v silné konkurenci, žáci měli poznat schopnosti a možnosti těchto lidí, zjistit, jak se o ně stará stát, jak jim sami mohou pomoci. Úkolem bylo nejen teoreticky, ale i prakticky se seznámit s různými druhy handicapů – vrozená mentální i fyzická onemocnění, následky nemocí, následky úrazů, následky drogové závislosti. Žáci měli možnost si uvědomit, že zdraví je velký dar a že je nutné si ho chránit, nové poznatky a zkušenosti podpořily výchovu k toleranci a proti xenofobii.

Velkým nedostatkem bylo, že se z provozních důvodů zařízení Biliculum v Mikulově nemohla uskutečnit plánovaná návštěva tohoto denního stacionáře, což negativně ovlivnilo nejen úroveň úvah na téma Žijí mezi námi, ale celkový průběh týdne, protože prožitek je pro uvažování nad tímto problémem nejdůležitější.

Podle plánu v tento den navštívili žáci Městskou policii v Mikulově, tentokrát pro nás její velitel opět připravil i nahlédnutí do zákulisí – poznali jsme kamerový systém v Mikulově, zbraně a ochranné pomůcky, na přednášce a besedě se věnoval úskalím života dospívající mládeže, hlavním tématem byla trestní odpovědnost a prevence rizikového chování mládeže. Velitel MP Mikulov p. Hamerník probral práva i povinnosti, dotkl se i drogové problematiky.

Ve středu 15. 10. 2014 jsme se vydali do nízkoprahového zařízení – do K-centra v Břeclavě, kde se na besedě žáci dozvěděli o činnosti tohoto zařízení, o pomoci lidem, kteří mají problémy s drogami. Následovala anketa mezi náhodnými chodci na pěší zóně v Břeclavi.

Celý projekt byl v pátek zakončen prezentací prací všech 6 skupin, obsahová, estetická i prezentační úroveň byla sice různá, ne vždy však odpovídala schopnostem a možnostem žáků, většinou se pohybovala v průměru. Počítačové prezentace byly celkem pěkné, ale s mnohými chybami z nepozornosti, potvrdilo to povrchní přístup k práci.

Na závěr žáci zhlédli část filmu Slepé lásky, sledovali zaujatě.

Cíl celého projektu 9. ročníků byl splněn, žáci nejen že se teoreticky, ale částečně i prakticky seznámili s životem zdravotně postižených lidí a mnozí si uvědomili i své schopnosti, možnosti, dovednosti, ale také povinnosti.  

 Jitka Radkovičová

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates