Projekt "Já na to mám"

Projektový týden 9. třídy 14. - 18. 10. 2013

Loga Vstup do fotogalerie

 Žijí mezi námi – lidé handicapovaní, lidé, kteří se narodili různě fyzicky či mentálně postižení, lidé, kterým zdraví vzala nemoc nebo úraz, lidé, kteří se o zdraví připravili sami svým špatným životním stylem. Umíme s nimi žít my?

Cílem podzimního projektu 9. třídy je seznámit žáky s životem takových lidí, kteří jsou nějakým způsobem zdravotně znevýhodnění. Naučit vidět tyto lidi takové, jací jsou, a naučit je pomáhat jim.

V pondělí žáci začali teoretickou část projektu, ta byla zaměřena na práci s internetem, na vyhledávání informací o druzích handicapů, o organizacích, zařízeních a nadacích, které se zabývají pomocí handicapovaným lidem, připravovali si anketu pro občany, v úvaze se začali zamýšlet nad daným tématem. Součástí byla i práce v angličtině – vyhledání slovní zásoby a příprava rozhovoru na téma přivolání lékařské pomoci.

V úterý a ve středu čekala žáky praktická část projektu. Prvním cílem se stalo nízkoprahové zařízení K-centrum v Břeclavě, kde se na besedě žáci dozvěděli o činnosti tohoto zařízení, o pomoci lidem, kteří mají problémy s drogami. Následovala anketa mezi chodci na pěší zóně v Břeclavi. Návštěva tohoto zařízení byla zajímavá. Následující den jsme navštívili denní stacionář Biliculum v Mikulově, jenom několik málo žáků znalo děti s různými postiženími z rodiny, ze sousedství nebo z blízkého okolí, pro většinu to bylo první setkání, všichni se chovali pěkně a určitě to byl nejsilnější zážitek a prožitek tohoto projektu. Je třeba poděkovat řediteli Bilicula i pracovnicím, všichni se nám maximálně věnovali, byla to opravdu příjemná návštěva. Navštívili jsme i Městskou policii v Mikulově, poznali jsme kamerový systém, na přednášce a besedě se žáci seznámili s problémy života dospívající mládeže, s jejich právy i povinnostmi, velitel MP se dotkl i drogové problematiky. Žáky nejvíce zaujala výstavka zbraní a pomůcek.

Všechny své dojmy žáci zpracovali a poslední den skupiny prezentovaly výsledky své práce. Ne všichni žáci se zapojili do práce, v přístupu i ve výsledcích byly velké rozdíly. Mnohým žákům chybělo jakékoliv nadšení, touha poznávat a vyniknout. Stačí šedivý průměr. Jsou však i takoví žáci a žákyně, kteří se práci věnovali poctivě a záleželo jim na výsledku. Těm děkuji.

Doufám, že tento projektový týden nebyl zbytečný a že ovlivnil názory a postoje některých žáků, což bylo cílem.

Jitka Radkovičová 

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates