Projekt "Já na to mám"

Projektový týden 5. třídy 14. - 18. 10. 2013

Loga Vstup do fotogalerie

Pondělí – J. Juřenová

První projektový den byl věnován poznávání historie obce Drnholec. Ráno jsme zahájili vycházkou po místních památkách. Na hřbitově jsme hledali souvislost mezi německy psanými náhrobky a historií. Prvotní poznatky o zhlédnutých památkách žáci čerpali z informačních turistických tabulí.

Ve škole pak zjišťovali, co vše v hlavě zůstalo a své poznatky si doplnili společným čtením z nachystaných materiálů. Následovala skupinová práce – kvíz, při které si upevnili své vědomosti a seznámili se se dvěma pověstmi, které s Drnholcem souvisí. Oddechovou činností bylo kreslení nebo dokreslování historických předmětů. V závěru dne se pokusili vymyslet vlastní pověst.

Úterý – M. Bejdáková, Z. Mrenicová

1. a 2. vyučovací hodina byla věnována zpěvu a tanci lidových písní z oblasti Podluží. Píseň Dostal sem koníčka sivovraného jsme se společně naučili zpívat, poté tančit ( prvky - vrtěná, verbuňk), Vařajkový tanec – opět nácvik písně , nácvik tance ( prvky- poskoky, přídupy).

S žáky jsem byla velmi spokojena. Pracovali se zájmem a nadšením.

V úterý 3. – 5. vyučovací hodinu si děti vyzkoušely tvořivou činnost s papírem. Vyráběly ozdoby z proužků papíru. Některé výrobky byly velmi zdařilé.

Středa – K. Kneeová

Ve středu se žáci seznámili s historií školství v Drnholci. Nejdříve byli žáci rozděleni do čtyř skupin, ve kterých pracovali po celý projektový den. Naším úkolem bylo vytvořit časopis na téma historie školství. První hodina proběhla vyhledáváním informací na internetu. Druhou hodinu jsme zahájili krátkým povídáním, jak takový časopis vypadá, co obsahuje a jak bude vypadat ten náš. Také jsme se seznámili s různými brožurami o naší škole a děti mohly nahlédnout do školních kronik. Žáci se do úkolu vytvořit vlastní časopis vrhli s nadšením. Téma školství je nadchlo a pracovali velmi aktivně. S průběhem projektového dne i s přístupem dětí k zadané práci jsem byla spokojena.

Čtvrtek – H.Škrabalová

Čtvrtý den projektového týdne jsme zahájili ve školním „minimuzeu“. Zde jsme si povídali o životě našich babiček a dědečků, prohlíželi a obdivovali různé exponáty. Na výstavce jsme si připomněli některá řemesla – řezbářství, kovářství, vinařství, sklářství, tesařství, košikářství a další. Žáci pak některé exponáty malovali a k vytvořeným dílům vymýšleli krátká povídání. Své znalosti si ověřili na různých křížovkách, doplňovačkách či rébusech. Novinkou pro ně bylo srovnávání starých řemesel s dnešními. Zkoušeli se dopátrat toho, co dělal takový erteplář, čamrdář, talafous, pohodný a další. Závěr dne patřil paní Janě Palíkové, místní kronikářce, která dětem poutavě vyprávěla o práci kronikáře a o významu kronik, ze své práce přinesla i několik ukázek. Žáci pracovali s nadšením, samostatně, bylo vidět, že je práce baví. Někteří by mohli být méně hluční. Jejich práci chválím.

Pátek – B. Šimčíková

Poslední projektový den se nesl v duchu Vánoc. Den začínal prezentací o vánočních zvycích, symbolech, o Betlému, narození Ježíše, ale také o tom, proč máme jehličnatý strom, co je jmelí, proč máme na večeři kapra a také o dalších pokrmech, které se objevují na štědrovečerním stole a samozřejmě také o dárcích a o jejich nadělování. Poté žáci vytvořili čtyři skupiny a kouzlo vánočního času hledali v křížovce. Po vyluštění vánoční křížovky nastal čas, ke zhotovení lodičky ze skořápek z ořechů, které jsme si po skupinách pouštěli po vodě. Každý napjatě sledoval, kam se v příštím roce dostane a zda zůstane s kamarádem. Také jablko si zkusili rozkrojit. Vánoční bingo, kterým zjišťovali, jak a čím vyplňují dny vánočního klidu další skupiny dětí, hráli třetí vyučující hodinu. Zjistili jsme, že nejčastěji provozovaným vánočním zvykem je krájení jablíčka, smažený kapr ke štědrovečerní večeři a dárky rozdávají ve všech dotázaných rodinách. Vánoční zvyky však dodržuje stále méně rodin. Čtvrtou vyučovací hodinu zpracovávaly skupiny vše zajímavé o tradicích a symbolech Vánoc na balicí papír a každá skupina předvedla svou prezentaci před spolužáky. Poslední vyučovací hodinu projektového dne a týdne jsme prověřili nabyté vědomosti závěrečným testem. Ve třídě vládla pohoda, dobrá nálada, žáci pracovali s nadšením a iniciativně se zapojovali do všech připravených aktivit.  

Jana Juřenová 

 

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates