Z kronik - školní rok 1949 - 1950

1949

Školní rok 1949-50 začal 1. září 1950. Byl to nástup do nové školy. Před budovou školy vyhrávala místní dechová hudba. Zúčastnilo se tohoto nástupu i mnoho občanů. Dělník z blízké novostavby měl k žákům krátký proslov žáky srdečně přijatý.

Důležité události z dějin obce

Obytný dům pro učitele byl dostavěn na jaře 1950. Učitelé se do něho hned nastěhovali.

(...)

V červnu se vyskytly v bramborové kultuře velkostatku v Drnholci larvy mandelinky bramborové. byl proti ní zahájen boj jednak organisací hledacích dnů, jednak postřikem a poprašováním kultur. Škola se plně zúčastnila hledacích akcí.

(...)

V roce 1950 byl zřízen v Drnholci sdružený komunální podnik zapojující 2 hostince, živnost holičskou, zámečnickou, stolařskou, malířskou a natěračskou. Správcem byl ustanoven František Ondra, Lidická 15.

Školní slavnosti, důležité události a budovatelská práce školy

MNV v Drnholci vyhověl žádosti školy a věnoval jí 50 000 Kč na zbudování školního rozhlasu, který provedla firma Jaroslav Beran, elektrotrechnik v Drnholci. Školní rozhlas byl dán do provozu v lednu 1950.

V září 1949 se učitelský sbor zúčastnil brigády na opravě sokolovny a rozvířil soutěž mezi občanstvem, která měla pěkný úspěch. Ve stejném měsíci bylo zvoleno předsednictvo ŽO. Předsedou byl zvolen Antonín Vrána, jednatelkou Helena Kolečkářová, pokladníkem Ludmila Hadašová a pět členů výboru.

Od 1. října byly zavedeny doučovací skupiny z jazyka vyučovacího a z matematiky a pro celou školu zájmový kroužek pěvecký.

28. říjen byl oslaven jednak společnou besídkou střední a národní školy, jednak večerní oslavou, na níž působil učitelský sbor i žáci školy. Účast občanstva byla hojná.

Ve dnech československo-sovětského přátelství od 1. listopadu do 21. prosince zúčastnil se učitelský sbor a vybrané žactvo aktivně těchto oslav:
Kladení věnců k pomníku RA v první listopadový den, o den později slavnostní schůze MNV v Drnholci se zahájením podepisování zdravice J. V. Stalinovi.
Šestého listopadu oslavy 32. výročí Velké říjnové revoluce.
23. listopadu plenární schůze KSČ na oslavu narozenin Klementa Gottwalda.
21. prosince 1949 – mohutné oslavy narozenin J.V.Stalina.
Ve dnech od 16. do 22. prosince instalovala škola v kreslírně výstavu života a díla J.V.Stalina.

V lednu 1950 začala ŽO vydávat časopis s názvem Rozhlas ŽO.

V dubnu obnovil svou činnost Sokol. Všichni učitelé se přihlásili k práci jako cvičitelé a instruktoři.

V tomto měsíci provedla škola sběr hlemýžďů a dosáhla rekordního výsledku 1097 kg hlemýžďů. Během školního roku nasbírali žáci 2150 kg starého papíru a textilu.

Akce Květen – měsíc mládeže se zúčastnili žáci naší školy jako učitelé na národních školách v Drnholci, v Brodě a v Novesedlech i jako funkcionáři lidové správy v těchto obcích.

V červnu se zúčastnili žáci s učiteli těchto brigád:
- ničení ohnice na 11 ha cukrovky velkostatku
- cpaní a odvozu 1300 slamníků pro festival STM v Brně
- prací na úpravě školního a sokolského hřiště
- tří hledacích akcí mandelinky bramborové

V soutěži pěveckých sborů středních škol našeho okresu získala škola 4. místo.

Během školního roku byly vařeny pro žáky, hlavně přespolní, polévky v kuchyni bývalého komunálního hostince na Brněnské ulici. Když byl tento dům odebrán pro jiné účely, dostávali všichni žáci přesnidávky a kakao, které vařila manželka ředitele školy ve vlastní kuchyni.

Ve školním roce navštívili žáci devět filmových představení pro mládež.

V Lánské akci bylo usilovně propagováno hornictví mezi žáky opouštějícími školu. Na hornictví se přihlásili čtyři chlapci.

O prázdninách 1950 se učitelé plně zapojili do prázdninové výpomoci, a to při žňových pracích na velkostatku a v JZD v Drnholci, při výkupu obilí, při zřizování komunálního podniku v Drnholci a jako vedoucí v rekreačním táboře hornických učňů.

Učitelský sbor v tomto školním roce sestaven takto:
ředitel Dobroslav Babák, učitelé František Částek, Libuše Částková, Zdeněk Eibel, Lubomír Mikulka, Marie Mikulková, Karel Půlpytel a Jan Slanina.

Při této příležitosti budiž poděkováno vládě republiky za novou platovou úpravu, která od 1. dubna 1950 podstatně přispěla k zvýšení životní úrovně všech učitelů.

Začátkem tohoto školního roku byli žáci z Litobratřic přiděleni střední škole v Břežanech. Stalo se tak proto, že po reorganisaci území okresu připadly Břežany k okresu Mikulov, kdežto dříve patřily k okresu Znojmo.

Počet dětí na konci školního roku:
Celkem 161 žáků, z toho 76 chlapců, 85 dívek
Podle národnosti: 146 Čechů, 11 Slováků, 3 Němci, 1 Maďar
Podle náboženství: 154 náboženství římskokatolického, zbytek evangelíci

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates