Z kronik - školní rok 1946 - 1947

1946

Důležité události z dějin obce

Nejdůležitější událostí v dějinách obce bylo dokončení odsunu Němců. Celkem bylo odsunuto 444 mužů, 763 žen a 388 dětí, dohromady 1595 Němců v 16 transportech. Poslední transport odjel 27. září 1946.

Dne 28. října 1946 uspořádal učitelský sbor měšťanské a obecné školy za spoluúčasti žactva měšťanské školy v budově sokolovny veřejnou oslavu, která byla velmi četně navštívena obyvatelstvem.

Dne 28. května 1947 byla ve škole uspořádána besídka na oslavu 62. narozenin presidenta dr. Edvarda Beneše. Po proslovu ředitele školy následovaly recitační a zpěvní vložky. Oslava byla zakončena státní hymnou.

Dne 9. června 1947 se zúčastnili žáci autobusového výletu do Moravského krasu.

V Týdnu dětské radosti, který trval od 15. do 21. června 1947, byla uspořádána vycházka vyplněná tělocvičnými hrami a koupáním. Žáci byli pohoštěni. Dne 20. června bylo uspořádáno na hřišti místního sportovního klubu utkání v různých hrách se žáky měšťanské školy ve Frélichově. Nejkrásnějším zakončením týdne dětské radosti byla návštěva presidenta budovatele dr. Edvarda Beneše v Mikulově. Všichni žáci školy s celým učitelským sborem se zúčastnili radostného uvítání hlavy státu. Budiž na tomto místě poděkováno správě nadačního velkostatku v Drnholci a správě hospodářského družstva v Novosedlech, které velmi ochotně a zdarma odvezly všechna žáky do Mikulova vlastními vozy a traktory.

(...perličky z obecní kroniky...)

Z dalších zajímavostí ze života školy

Dnem 1. dubna 1947 byl na škole ustanoven smluvní učitel Karel Půlpytel, volyňský Čech, který se vrátil do vlasti po třicetiletém pobytu v cizině. Vyučuje ruskému jazyku na měšťanských školách v Drnholci a ve Frélichově.

Na začátku školního roku 1946/47 se začalo vyučovati ve školní budově na Svatoplukově ulici. Ještě během školního roku se pokračovalo ve stavebních opravách, které byly dokončeny v červnu 1947.

V tomto školním roce se vyučovalo ve třech třídách:
I. třída (6. post. ročník) – 48 žáků
II. třída (7. post. ročník) – 35 žáků
III. třída (8. post. ročník) – 24 žáků,
celkem 107 žáků (51 chlapců, 56 dívek).

Pro malý počet žáků byl jednoroční učební kurs spojen s kursem ve Frélichově. Na konci školního roku byl o ve škole 99 žáků, z toho 88 Čechů, 11 Slováků.
94 žáků bylo římskokatolického náboženství, 4 evangelíci, 1 bez vyznání.

Při lékařské prohlídce konané MUDr. Morávkem, státním obv. lékařem z Vlasatic, byl zjištěn u 19% žáků svrab. Při pozdější lékařské prohlídce byl zdravotní stav žactva uspokojivý.

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2023 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates