Projekt "Já na to mám"

Žijí mezi námi 15. – 19. 10. 2012

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem podzimního projektu 9. třídy je seznámit žáky s životem lidí, kteří jsou nějakým způsobem zdravotně znevýhodnění. Jsou to lidé, kteří se narodili s nějakým postižením, nebo lidé, kteří prodělali závažnou nemoc či utrpěli vážný úraz, který zanechal trvalé následky. Mohou mezi ně patřit i ti, kteří si své zdraví zničili třeba zneužíváním návykových látek.

Teoretická část projektu byla zaměřena na práci s internetem, na vyhledávání informací o organizacích, zařízeních a nadacích, které se zabývají pomocí handicapovaným lidem, tyto informace žáci ve skupinách dále zpracovávali. Vytvořili také několik krátkých slohových prací, které mapovaly praktickou část projektu, psali reportáž, zprávu, vypracovali anketu a její následné hodnocení, každý se v úvaze zamyslel nad danou problematikou. V angličtině se naučili slovní zásobu a fráze potřebné k přivolání pomoci raněnému.

Praktická část – exkurze.

V úterý 16. 10. jsme navštívili denní stacionář Biliculum v Mikulově, jenom několik málo žáků znalo děti s různými postiženími z rodiny, ze sousedství nebo z blízkého okolí, pro většinu to bylo první setkání a myslím si, že úspěšné, všichni se chovali pěkně. Je třeba poděkovat řediteli Bilicula i pracovnicím, všichni se nám maximálně věnovali, byla to opravdu příjemná návštěva.

V tento den jsme navštívili ještě Městskou policii v Mikulově, tentokrát pro nás její velitel připravil nahlédnutí do zákulisí – poznali jsme kamerový systém v Mikulově, na přednášce a besedě se věnoval úskalím života dospívající mládeže, probral práva i povinnosti, dotkl se i drogové problematiky. Žáky nejvíce zaujala výstavka zbraní, pomůcek, největší úspěch sklidilo nasazování pout.

Ve středu 17. 10. jsme se vydali do nízkoprahového zařízení – do K-centra v Břeclavě, kde se v besedě žáci dozvěděli o činnosti tohoto zařízení, o pomoci lidem, kteří mají problémy s drogami. Následovala anketa mezi náhodnými chodci na pěší zóně v Břeclavi.

Poslední prožitkovou akcí byla beseda organizovaná Ligou vozíčkářů, navštívili nás dva její zaměstnanci, ale hlavně vozíčkář – třicetiletý mladý muž, jehož život se změnil v patnácti letech, když na táboře skočil do řeky a zlomil si 5. a 6. krční obratel a od té doby je upoután na invalidní vozík a má nehybné i prsty na rukou. Jeho vyprávění i odpovědi na otázky ukázaly, že i handicapovaní lidé vedou plnohodnotný život, pracují, sportují, ale stojí je to daleko větší úsilí.

Všechny své dojmy žáci zpracovali a poslední den skupiny prezentovaly výsledky své práce. Bohužel stejně jako v letech předešlých se ukázalo, že někteří žáci nejsou schopni samostatné práce a hlavně, že jim chybí ctižádost ukázat, co všechno umí. K mé radosti jsou však i takoví žáci a žákyně, kteří se práci věnovali poctivě a záleželo jim na výsledku. Těm děkuji.

Doufám, že tento projektový týden nebyl zbytečný a že ovlivnil názory a postoje alespoň některých letošních deváťáků.

  Jitka Radkovičová, garant projektu

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates