Projekt "Já na to mám"

Projektový týden pětek 15. - 19. 10. 2012

Loga Vstup do fotogalerie

Podzimní projektový týden v 5. třídě je zaměřen na poznávání historie, která se týká Drnholce, řemesel, tradic. Paní učitelky si připravily pestrý program, ve kterém si žáci prošli mnoha činnostmi, na něž nezbývá v běžné výuce místo.

V pondělí se tedy naučili staročeský tanec, upekli koláčky podle tradičního receptu, a to vše pod vedením paní učitelky Bejdákové. V úterý pátrali po předmětech denní potřeby, které už jsou ovšem dnes nahrazeny moderními přístroji, navštívili školní minimuzeum, kde se obdivovali sbírce starožitných předmětů. Za odměnu jim paní učitelka Škrabalová promítla pohádku na diapozitivech a staré promítačce. V duchu starých řemeslníků si vyrobili dekorativní stromeček z drátků. Na závěr za nimi přišla paní Palíková, která s sebou přinesla kroniku a pověděla jim o práci kronikáře. Středa začala vycházkou po Drnholci. Ve škole nad fotografiemi „starého“ Drnholce pak porovnávali minulost se současností. Z poskytnutých materiálů získali informace o místních památkách a své poznatky využili v kvízu. Přečetli si pověsti o dvou nejvýznamnějších rodech drnholeckého zámku a pak si zkusili sami pověst vymyslet a napsat. Čtvrtek byl věnován historii školy v Drnholci a osobnosti Jana Amose Komenského. Také tento den zpestřila besedou paní Palíková. Pátek patřil vánočním zvyklostem, činnostem a tradicím.

Jana Juřenová

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates