Projekt "Já na to mám"

Jarní projektový týden 5. třídy 14. - 18. 5. 2012

Loga Vstup do fotogalerie

V projektovém týdnu od 14.5. do 18.5.2012 se žáci pátého ročníku podrobněji seznamovali se sousedními státy ČR. Na počítačích, v knihách, v pracovních listech vyhledávali a třídili informace o životě v Rakousku, Německu, Polsku a Slovensku.

V předem vytvořených skupinách si k danému státu shromažďovali materiál, který využili při tvorbě prezentace. Získané znalosti se snažili ostatním spolužákům předat jasně a výstižně, dbalo se na kultivované vyjadřování myšlenek - jak v ústním, tak i písemném projevu.

Během týdne se nejenom pracovalo na počítačích či listovalo v knihách, ale tancovalo se, učily se básničky, vyráběly křížovky, vařilo a peklo, zpívalo se, zhlédlo několik pěkných filmů či prezentací. V závěrečném dni svoje nabyté zkušenosti a znalosti zúročili v testu, který jim byl ohodnocen známkou.

  Hedvika Škrabalová

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates