Projekt "Já na to mám"

Jarní projektový týden 7. třídy 14. - 18. 5. 2012

Loga Vstup do fotogalerie

Cílem jarního projektu je seznámit se s fungováním Evropské unie a běžným životem ve vybraných zemích.

Žáci a žákyně 7. ročníku i letos zjišťovali prostřednictvím svých příbuzných či známých, kteří pracují nebo žijí v zemích Evropské unie, zajímavosti a postřehy z běžného života v těchto zemích. Pochopitelně, že se nejdřív, v pondělí 14. 5. 2012, rozdělili do skupin a seznámili se podrobně s touto institucí prostřednictvím oficiálního webu Evropské unie (zhlédli prezentaci a poté hráli hry o EU). Od pondělí do čtvrtka na počítačích zpracovávali zadané úkoly o „svých“ zemích (Rakousko – 2 skupiny, Slovensko, Irsko a Nizozemsko). Vyhledávali základní informace, zpracovali grafy porovnávající rozlohu a počet obyvatel daných zemí k ČR, zpracovali rozhovor se svými příbuznými či známými, vybrali si zajímavé místo a osobnost dané země, o kterých vyhledali zajímavé informace. V úterý si nejdříve ověřili své znalosti o EU řešením osmisměrky a před obědem se naučili pod vedením pana učitele Pichaniče hrát pétanque. A byla to docela zábava! Ve středu ráno si žáci trošku „odpočinuli“ při prezentaci a následné besedě o Polsku, ale poté již měli doslova plné ruce práce v učebně výtvarné výchovy, protože se za asistence paní učitelky Kalandrové a pana učitele Bárty pustili do malování na hedvábí. A letos jejich výtvory byly skutečně úžasné! Ve čtvrtek pokračovali v plnění svých úkolů a zvládli i anketu o EU mezi občany na náměstí. Trošku se zapotili při statistickém zpracování výsledků, ale nakonec byli pyšní, co všechno sami znají, protože znalosti o EU mezi dospělými nebyly „nic moc“. Pátek byl pro každou skupinu velkým dnem, protože prezentovali výsledky svého celotýdenního snažení před spolužáky. Poprvé za trvání projektových týdnů si všechny skupiny připravily své prezentace v powerpointu. To bylo pokoukání! Všem se prezentace moc povedly (pravda, drobné nedostatky se vyskytly při slovním komentáři) a byly zodpovězeny i všetečné dotazy spolužáků a garanta. No a po práci sedmáky čekal už jen „odpočinkový“ pétanque. Ale za celý týden si jej zasloužili, protože odvedli kus práce a získali mnoho nových informací a dovedností pro svůj budoucí život.

  Jana Kalandrová

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates