Projekt "Já na to mám"

Jarní projektový týden 8. třídy 14. - 18. 5. 2012

Loga Vstup do fotogalerie

V květnu proběhl druhý projektový týden k volbě povolání. Kromě exkurzí pracovali žáci s výchovnou poradkyní, učili se psát strukturované životopisy a na závěr navštívili Úřad práce v Břeclavi. V úvodu týdne projevili nevoli, neboť si skupinky nevytvářeli sami, ale losovali, kdo s kým bude po celý týden pracovat. Učitelé žákům vysvětlili, že v životě si také nebudou moct vždy vybírat, s kým by chtěli pracovat. Někdy budou rádi, že práci vůbec mají a budou se muset naučit jednat a spolupracovat s kýmkoliv. Vždyť se učíme pro život! Nakonec to zabralo a snažili se.

V průběhu tří dnů žáci navštívili tyto podniky: Nové vinařství v Drnholci, Hotel v Drnholci, Masérské služby paní Kaňokové v Drnholci, Pletařství Láska a Vinařství Kern v Březí. Na základě dotazníků, které na exkurzích vyplňovali, psali reportáže, doplněné fotodokumentací. Ve středu žáci trávili dopoledne pouze ve škole, a to s výchovnou poradkyní – učili se hledat informace o žádaných školách na internetu, vyplnit přihlášku na školu, v jazykové učebně s pomocí slovníků psali životopisy v cizích jazycích – anglickém, německém nebo ruském. Na závěr týdne žáci navštívili Úřad práce v Břeclavi, kde se jim dostalo hlavně výchovného poradenství, udělali si testy s vyhodnocením, na jaká povolání by se hodili. Dokončení prací se protáhlo do již normálního týdne – ve slohu dokončovali reportáž z úřadu práce, chystali se na prezentace. Ty proběhly v předmětu Člověk a svět práce. Z exkurzí, které navštívili a pak je do tabulky obodovali, vyšel nejlépe úřad práce – 5x, masáže 2x, jednou Vinařství Kern. Nejméně všechny skupiny zaujalo Pletařství Láska. Při závěrečném hodnocení vyhodnotili žáci ve skupince nejlépe pracujícího žáka.

Po prezentacích a přečtení všech reportáží byly skupinky obodovány, vyhodnoceny a podle výsledků oznámkovány do předmětu Člověk a svět práce. Klasifikováni byli žáci rovněž za jejich výkony v cizích jazycích a za reportáže do slohu. Výsledky skupin mají žáci ve třídě na nástěnce. Žáky i učiteli byl tento týden hodnocen v podstatě kladně.

  Kateřina Smíšková

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates