Projekt "Já na to mám"

Jarní projektový týden 9. třídy 14. - 18. 5. 2012

Loga Vstup do fotogalerie

Jako každý rok i letos bylo cílem absolventského týdne v 9. ročníku připravit žáky do života na zátěžové situace u zkoušek a pohovorů, které je v budoucnosti čekají jednak před komisemi zkoušejících pedagogů na různých typech škol, jednak při pohovorech při konkurzním řízení při přijímání do zaměstnání.

V pondělí 14. 5. 2012 byli žáci seznámeni s průběhem projektového týdne, vyučující je seznámili s průběhem absolventské zkoušky z povinných předmětů: matematika, český jazyk, cizí (anglický, německý) jazyk, dále si každý/á či žák/kyně zvolil/a jeden nepovinný předmět. Rozdělení do volitelných předmětů bylo následující:

Dějepis 3 žáci
Přírodopis 1 žák
Chemie 1 žák
Angličtina – II. cizí jazyk 3 žáci
Výtvarná výchova 5 žáků
Tělesná výchova 3 žáci
Tesař/ka 2 žáci
Kuchař/ka, cukrář/ka 10 žáků
Květinář/ka – aranžérské práce 1 žákyně

Během týdne žáci pracovali převážně samostatně na základě zadaných témat a otázek, učitelé jim poskytovali pouze konzultace. Na konci každého dne bylo provedeno sebehodnocení.

Ve čtvrtek 17. 5. se konala první část zkoušek, začalo se cizími jazyky a následovaly všechny volitelné předměty, z nichž některé se skládaly ze dvou částí – teoretické a praktické. V pátek 18. 5. bylo veškeré snažení a učení se završeno zkouškami z českého jazyka a matematiky. Většina žáků se potýkala s nervozitou, ale pouze 3 žáci byli hodnoceni nedostatečně, ostatní zkoušky zvládli.

Dnes asi většina z „absolventů“ prohlásí, že to nic nebylo a že to byla legrace, ale většina si ten pocit odpovědnosti, obavy i strach ze zkoušky prožila, ať už si to přiznají nebo ne. Na závěr tohoto týdne můžeme všem jenom popřát, aby se jim u všech zkoušek, které na ně v životě čekají, dařilo vždy dobře. Myslím, že většina už dobře ví, že to hodně záleží na nich samotných.

Takže, milí absolventi, hodně štěstí!

  Jitka Radkovičová

Přepnout na mobilní zobrazení

Copyright © 2003 - 2022 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates