Fotky tříd a zaměstnanců školy 2017–2018

1A-17 1B-17 2-30 3-27
4-26 5-24 6-31 7A-19
7B-19 8A-19 8B-17 9-23
9-30 ps-34 pso-34