Školní kolo basketbalu – 18. 10. 2022

006 005 004 001
002 003