Vstup do fotogalerie

V pátek 21. 9. jsme se vypravili do Jevišovky. Navštívili jsme obecní úřad, kde nás uvítala paní starostka Bošiaková a poskytla nám informace týkající se obce, např. jsme se dozvěděli, proč jsou ve znaku Jevišovky blatouchy. Děti využily možnosti prolistovat kroniku bývalé tělovýchovné jednoty a seznámit se s životem obce na fotografiích. Prohlédli jsme si také knihovnu, kde nás přivítala paní knihovnice Lukáčová. Největším lákadlem v knihovně se stal iPad.

V ulicích Jevišovky jsme  pracovali s plánkem obce- chodili jsme podle plánku a vyznačovali jsme si trasu, kterou jdeme. Práce s plánkem byla pro děti náročná a ne všem se podařilo správně zaznamenat naši trasu.

Děkujeme paní starostce i paní knihovnici za vlídné přijetí.

  Zuzana Mrenicová

Vstup do fotogalerie

V pátek 21.9.2012 v dopoledních hodinách se žáci čtvrtého a pátého ročníku zúčastnili dopravní výchovy. První hodinu se věnovali teorii, druhou hodinu už na dopravním hřišti předváděli své praktické dovednosti. Kdo neměl kolo, mohl mít koloběžku či kolečkové brusle. Instruktoři z lednické autoškoly žáky seznámili se základními dopravními situacemi, na hřišti pak sledovali, do jaké míry si značky a pravidla silničního provozu žáci osvojili.

  Hedvika Škrabalová

Vstup do fotogalerie

Hostitelem letošního dýňového pochodu byla základní škola. Pro účastníky jsme připravili oheň, na kterém se opékaly špekáčky, táborákovou atmosféru doplňovali hrou na kytaru a zpěvem pan učitel Bárta a paní Bejdáková. Kdo si dal tu práci a přinesl svoji dýni až do školy, byl odměněn sladkostí. Asi po dvou hodinách jsme se (většina s plnými bříšky) rozešli spokojeně domů.

Jana Juřenová

Vstup do fotogalerie

Také žáci druhého stupně se po prvních dvou hodinách, kdy si procvičovali zdravovědu, vypravili na Starátko zaběhnout Zátopkův maraton. Jako vždy se vyskytlo několik skvělých běžců a běžkyň s výbornými časy, stejně jako se (také jako vždy) vyskytlo dost lidí s obavami o své zdraví, pěknou postavu nebo čert ví co, co jim zabránilo zaběhnout slušný čas. Příkladem šesťákům i ostatním se pokusila jít třídní 6.B Hana Vlková, která statečně a vytrvale zaběhla celý kilometr.

Závěr sportovně branného dne vyplnil drnholecký hasič pan Jiří Malík, který si pamatoval, co nám vykládal loni, a tak letos přišel s ukázkami jiné části práce hasiče - první pomocí. Tu předváděl na vděčném objektu - Ondrovi ze 7. třídy. Ti, co se dívali a viděli a slyšeli, se poučili i pobavili.

  Tomáš Procházka

Vstup do fotogalerie

V pátek na naší škole proběhl branný den. Žáci prvního i druhého stupně přišli do školy sportovně oblečeni. V prvních hodinách se věnovali zdravovědě, která byla přerušena cvičným poplachem. Pak následoval tradiční běh k poctě našeho významného sportovce a několikanásobného olympijského vítěze v běhu Emila Zátopka. Prvňáčci a druháci běhali 200m, třeťáci, čtvrťáci a páťáci 400m. Na závěr běžeckého klání žákům pan Malík z místního hasičského sboru předvedl ukázku vyprošťování zraněných, vybavení hasičského vozu, zásady první pomoci. Za ukázku moc děkujeme, dětem se líbil hlavně „průlez hasičským autem“. Branný den se vydařil.

  Hedvika Škrabalová

Vstup do fotogalerie

Že nevíte, kam příští prázdniny na tábor? Tak zkuste ten náš! Po mnoha letech, ba dokonce i desetiletích jsme znovu rozjeli Příměstský tábor. Na první týden ( od 9.7. do 13.7.) se přihlásilo celkem 20 dětí, na druhý týden ( od 20.8. do 24.8.) 13 dětí výhradně 1. stupně ZŠ. Cena za jeden týden byla 500 Kč. Za tuto částku se hradilo vstupné na koupaliště, výstavy, jízdné, výtvarné pomůcky a drobné občerstvení. Po celou dobu byly dětem zajištěny i obědy.

Provázelo nás krásné počasí, takže jsme tyto horké letní dny trávili nejen u vody v Pasohlávkách, kde jsme se mimo jiné vydováděli i na skákacím hradě, dětském hřišti, mini golfu, ale i na koupališti v Březí či Hrušovanech nad Jevišovkou. Neméně zábavné byly i výlety do Mikulova a do Znojma. V Mikulově jsme se po zhlédnutí výstavy Fenomén Igráček vydali na Svatý kopeček. Z Radniční věže jsme zase obdivovali krásy Znojma a z městského vyhlídkového vláčku ta nejkrásnější zákoutí města. Podívali jsme se také, alespoň zvenčí, na Rotundu sv. Kateřiny. A pak už jen ta, pro děti, nejlákavější část výletu – rozchod.

Myslím, že se vše povedlo na jedničku a že máme na co vzpomínat.

  Za vedoucí tábora Martina Bejdáková a Klára Kneeová

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.