Vstup do fotogalerie

V neděli 22.4.2012 se v kulturním sále v Drnholci přesně ve 14.00 rozezněly tóny Moravské besedy na prvním krojovém plese našich nejmenších. Již v pátek se sešli rodiče, kteří si ples vzali na svá bedra k výzdobě sálu a k doladění posledních organizačních věcí, aby se první dětský ples vydařil.

V neděli po poledni jsme v Drnholci přivítali Pomněnku z Tvrdonic, Dunajek z Dolních Dunajovic, Hanýsek ze Šakvic, Palavánek z Mikulova a náš Jarabáček. Po ukončení úvodní besedy a projevu paní ředitelky ZŠ a MŠ v Drnholci RNDr. Jany Kalandrové, si zaslouženě zatančili sólo právě rodiče se všemi přítomnými dětmi. V průběhu plesu se hodnotili nejzdatnější tanečníci vrtěné, párového tance a verbuňku. Porota se skládala se samých odborníků. Přijel Stanislav Popela z Perné, který nám předvdl své verbířské umění. Nechyběl ani Jakub a Petr Ševčíkovi, kteří vyhodnotili nejlepší tanečníky.

V průběhu plesu si děti připravily lízátkové sólečko. O občerstvení se postarali manželé Zajícovi. Stoly v tanečním sále se prohýbaly pod sladkostmi, které pro soubory, ale i pro návštěvníky připravily maminky, babičky, kamarádi a známí z Drnholce i nejbližšího okolí. Děkujeme. O ceny se postaral pan Pavel Božek, kterému taktéž patří poděkování. Poděkování si zaslouží rodiče, kteří se podíleli na organizaci a zdárném průběhu celého dětského plesu. Samozřejmě ples by se nemohl konat za podpory sponzorů, kterými byli SRPŠ při ZŠ a MŠ Drnholec, Městys Drnholec a ČZS Drnholec, kteří poskytli finanční podporu na uhrazení nákladů dechové hudbě Kateřinka, která hrála po celé odpoledne k tanci i poslechu. Pevně věřím, že příští rok se 2. dětský krojový ples opět uskuteční. Děkuji.

 Bronislava Šimčíková - vedoucí Jarabáčku

 

Vstup do fotogalerie

Z důvodu ředitelského volna v pondělí 30. 4. 2012 se DEN NARUBY konal už v pátek 27. dubna. Žáci i učitelé první až třetí třídy přišli do školy v čarodějnických oblecích. Soutěžilo se v „letu“ na košťatech, v hodu šiškami, v běhu, proběhla zkouška odvahy, kdy čarodějnice a čarodějové lovili z „hatlamatla“ kuličky. Připravovaly se různé lektvary, tancovalo se, kdo chtěl, mohl si zkusit „učit“. Za všechno soutěžící dostávali odměny – myši, hady, slizy. Akce se podle odezvy dětí zdařila, těší se už na další čarodějnické reje v příštím roce.

  Hedvika Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

Čtvrtek se pro některé žáky naší školy stal prvnímdnem, kdy reprezentovali. ZŠ Valtice pořádala okresní kolo McDonald Cupu. V kategorii 1. - 3. třída mělo naše družstvo nejvíce děvčat a obecně byly děti fyzicky menší. Tento handicap jsme nepřekonali a 4. místo z pěti škol je konečným výsledkem. Na stejném místě se umístilo i družstvo žáků 4. a 5. třídy. Žákům děkuji za kázeň při přípravě a bojovnost ve všech zápasech.

  Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

Ve středu proběhlo 1. kolo Coca Cola školského poháru v kopané. Turnaj pořádala ZŠ Miroslav. Za účasti čtyř škol se nám dařilo jen částečně a po dvou porážkách a jedné výhře jsme se umístili na 3. místě.

   Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

Celý pátek byl ve všech třídách věnován enviromentální výchově, třídění odpadů a péči o životní prostředí. Den začal ve třídách, kde si děti nejprve připomněly, proč je tento den takto nazván, kdy a z jaké příčiny vznikl. Vyplňovaly dotazníky, vysvětlovaly význam třídění odpadů, ty nejstarší tvořily reklamu. Pak jsme se (nejprve první stupeň) vydali do přírody za Lidickou ulici, kde už na nás čekali zástupci mysliveckého sdružení. Paní Pavla Suchyňová nám pověděla i názorně předvedla zvyklosti a zákonitosti lovu neboli leče. Viděli jsme výcvik loveckého psa s odborným výkladem pana Tomaštíka, vyslechli přednášku a zhlédli ukázku loveckých zbraní od pánů Škrabala a Komínka. V lesíku jsme dokonce potkali divočáka, lišku, kunu, husu, sviště, i když pravda jen vycpané, ale opět se zajímavým výkladem dětí z mysliveckého kroužku. Všem jmenovaným patří velké poděkování za skvěle připravený program, který byl poučný a zajímavý zároveň.

Jana Juřenová


Vstup do fotogalerie

V pátek 13.4.2012 se skupinka několika třeťáků naší školy vypravila s dramatizací pohádky O princezně na hrášku do Brna – Lužánky - na přehlídku divadelních souborů. Byl to pro všechny neskutečný zážitek. Děti si zde zahrály ve velice příjemném prostředí, nabraly spoustu nových informací potřebných k přípravě „divadla“.

  Hedvika Škrabalová

Vstup do fotogalerie

Již od února se každý pátek scházíme ve škole, abychom si na toto nové doposud neznámé prostředí zvykli a hlavně proto, aby ten očekávaný start do školy byl co nesnazší.

Kdekomu by se mohlo zdát, že si jen tak hrajeme, ale zdání klame. Prostřednictvím písně, pohybu a grafického vzoru si zdokonalujeme správné uchopení tužky, koordinaci těla, hláskosloví, matematickou představivost, uvolnění ruky a jiné pro školu tolik potřebné vědomosti a dovednosti.

Na lekce se přihlásilo celkem 17 dětí, z nichž většina nastoupí v září do školy. Tato metoda je přínosem nejen pro děti, ale i pro rodiče. Díky ní měli možnost sledovat své dítě při práci v kolektivu, porovnávat jeho výkony s výkony ostatních dětí, zjišťovat a popřípadě doma procvičovat věci, které dítěti nejdou.

Pevně věřím, že se tato metoda setkala s úspěchem a že bude i v následujících letech dětmi i rodiči vyhledávána.

 Martina Bejdáková

Vstup do fotogalerie

Tak jako v letech předešlých i letos jsme se v době velikonočních prázdnin vydali za poznáním. Je nás sice ze zaměstnanců školy čím dál méně, ale přidali se k nám přátelé a známí z Drnholce a Jevišovky, CK Školní zájezdy spojila naši skupinu se zaměstnanci Střední integrované školy Olomoucká v Brně a mohli jsme vyrazit směrem na východ.

Naše očekávání byla různá, ale jak prohlásil náš průvodce Vít Malkus:“ Zážitky nemusí být hezké, ale silné.“ A to se určitě splnilo. Spoustu silných, ale i mnoho hezkých zážitků jsme si přivezli domů.

První den jsme navštívili město Užhorod – zhlédli jsme židovskou synagogu, hrad ze 13. století a pod ním překrásný skanzen, řeckokatolickou katedrálu a měli možnost pozorovat život v tomto největším městě Zakarpatské Ukrajiny.

Po silnicích, o jakých se nám nezdá ani v nejhorších snech, jsme se přesunuli do 150 km vzdálené Mežhorje, kde jsme byli po celou dobu ubytovaní – na tamější poměry velmi slušně, pokoje s koupelnami i splachovacími záchody. Strava – snídaně a večeře – byla velmi chutná.

Další den jsme odjeli do Siněvirského národního přírodního parku, vyšlápli jsme k ještě zamrzlému Siněvirskému jezeru, procházka to byla opravdu nádherná – tající sníh, zurčící potok, jasná obloha, slunce, probouzející se příroda – spousta skokanů a ropuch, které bychom na sněhu nečekali, zpěv ptáků, ... Zážitek silný a hezký zároveň. A znovu přesun kolem řeky Těrebly do Koločavy - vesnice, kde působil český spisovatel Ivan Olbracht a proslavil ji svým románem o místním loupežníkovi Nikolu Šuhajovi, v současnosti se o popularitu zasloužil především film Balada pro banditu, vždyť písničky Ani tak nehoří…., Zabili, zabili …i další zní často u táboráků. V Koločavě jsme si prohlédli nejenom muzeum, ale i školu, na místním hřbitově jsme našli hrob Nikoly i jeho milé Eržiky. V bývalé četnické stanici provozuje učitelka Natalka, vedoucí a průvodkyně muzea, hospůdku, tam jsme se občerstvili ukrajinským nealkoholickým kvasem, ale někteří dali přednost ukrajinskému pivu a ochutnali i chlebovou kořalku, tu zakousli sušenými rybičkami, které se pohupovaly nad pultem. Plán dne byl splněn. Po návratu nás postrašila malá bouřka a celou noc nám na střechy bubnoval déšť.

V sobotu nás čekala vesnice Iza, v níž se většina obyvatel věnuje košíkářství, nedaleko se rozkládá národní park – Dolina narcisů, ale ty pokvetou později, nyní se všude bělaly bledule, byla jich spousta stejně jako na stráních kolem silnice, kde byly občas střídány petrklíči, blatouchy a krokusy – šafránem. Silnice dál vedla do Chustu, i toto město jsme si prohlédli, ne všichni navštívili zříceninu hradu nad městem, posilnili jsme se borščem, pelmeni nebo pirožky a vrátili se na poslední noc do Mežhorje.

Poslední den na nás čekalo druhé největší město této ukrajinské oblasti – Mukačevo. Město bohatší, úhlednější, podobné městům našim. Nejprve jsme navštívili Palanok – zámek na vrchu nedaleko za městem, potom jsme prošli pěší zónu, náměstí a opět jsme mohli pozorovat život místních lidí. V obchodech a restauracích jsme utratili poslední hřivny za suvenýry, bonbony nebo za chorticu, což je nejlepší ukrajinská vodka.

Tím naše putování skončilo, už nás čekalo jenom poměrně dlouhé vyřizování na hranicích a přejezd přes celé Slovensko k nám na Moravu. Místy vánice a všude chladno, zkrátka apríl. Brzy nad ránem jsme dorazili domů.

Zůstaly vzpomínky na krajinu, kde bohužel nad krásou panenské přírody často vítězí odpadky, nepořádek a smetiště. Ale i to je dobré vidět a vážit si toho, že přece jenom jsme na tom s pořádkem trochu lépe.

  Jitka Radkovičová

Vstup do fotogalerie

V úterý 10. 4. 2012 proběhlo 1. kolo Coca Cola Cupu. Naše družstvo zajíždělo do Březí, kde s žáky místní školy sehrálo jednoznačný zápas s výsledkem 10:0 v náš prospěch.

Ve druhém kole nás čekají těžší soupeři, ale na jejich jména si musíme ještě počkat.

Stanislav Pichanič

Vstup do fotogalerie

Ve středu se družstvo žáků naší školy zúčastnilo regionálního finále v sálové kopané. Toto finále organizovala ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice. Šest družstev bylo vylosováno do dvou tříčlenných skupin. Ve skupině A ZŠ Vyškov Purkyňova, ZŠ Edvarda Beneše Lysice a ZŠ Tišnov Smíškova. Ve skupině B ZŠ V. Menšíka Ivančice, ZŠ Znojmo ul. Mládeže a naše družstvo.

První zápas jsme remizovali 2:2 se ZŠ Ivančice. Druhý zápas jsme vysoko prohráli se ZŠ Vyškov 0:5 a protože jsme měli horší skóre než ZŠ Ivančice, hráli jsme jen o umístění na pátém nebo šestém místě. Soupeřem nám byla ZŠ Tišnov. Tento zápas jsme prohráli 4:6 a patří nám konečná šestá příčka. Vítězem celého regionálního kola se stala po penaltovém rozstřelu ZŠ Vyškov Purkyňova.

Stanislav Pichanič

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.