Vstup do fotogalerie

Jak slavíme Vánoce, tak se jmenoval projektík ve druhé třídě, ve kterém se děti poslední týden před Vánocemi seznamovaly s různými vánočními svátky, zvyky a tradicemi.

 Zuzana Mrenicová

Vstup do fotogalerie

Na závěr roku 2011 měli třeťáci velké překvapení. Do třídy za nimi přišel bývalý žák naší školy Ch.Sulz, který jim předvedl různé možnosti míchání slavnostních nápojů spojené s ochutnávkou. Ke koktejlům přikusovali „vánoční koláč“. Děti se dozvěděly hodně věcí z oblasti stolování a přípravy nápojů. Moc děkujeme za toto slavnostní ukončení roku 2011.

 Hedvika Škrabalová

Vstup do fotogalerie

V úterý 21.12.2011 se sešli u prvního společně nazdobeného stromečku letošní prvňáčci. Byly to jejich první Vánoce ve škole. Pozvání přijali také rodiče, pro které si děti připravily dárečky v podobě tří oříšků. Ten první dostaly rodiče v podobě pásma z písní, koled, říkadel a básniček. Druhý oříšek si rozbalili pod stromečkem v podobě ručně vyrobených dárečků a třetí oříšek byl v podobě pohoštění, které bylo opravdu bohaté. Děti se o rodiče po celou dobu staraly, obsluhovaly a také druhý den všechno pouklízely. Nálada byla přátelská, milá a úsměvná. Děkuji rodičům za to, že své ratolesti doprovodili na besídku, děkuji za napečené cukroví a za skvěle strávené odpoledne. Všem přeji krásné a pohodové Vánoce a do roku 2012 mnoho elánu, trpělivosti a zdravíčka.

  Broňa Šimčíková

Vstup do fotogalerie

Téměř přesně po roce jsme se znovu vydali do Vídně na poznávací zájezd spojený s návštěvou vánočních trhů. Opět nám počasí příliš nepřálo.Vloni hustá vánice, zima, mráz a po kolena čerstvě napadlý sníh, letos sice teplo, ale liják, který nám znepříjemnil poznávání císařské Vídně. Kdyby ovšem žáci poslechli pokyny k zájezdu: deštník nebo pláštěnka, šály, čepice, rukavice, mohlo být vše veselejší.

Na okružní jízdě Vídní jsme viděli Stadtpark, Schwarzenbergplatz, Kunshistorisches a Naturhistorisches Museum a Parlament. První naší zastávkou ve Vídni byl Dům moří, muzeum v bývalé protiletecké věži s více než 3 000 mořských živočichů, prohlídka mohla být naplánovaná na kratší dobu, ale jinak se nám mezi všemi těmi rybami, kraby, ještěrkami, ale i opičkami líbilo. Následovala procházka císařskou Vídní: Volksgarten, Heldenplatz, Hofburg, Michaelerplatz, Kohlmarkt, Graben, prohlídka katedrály sv. Štěpána. Někteří navštívili vídeňskou kavárnu, občerstvili se - jak jinak než kávou a sachrem. Jiní si prohlédli zboží v obchodech.

A už nás vítaly vánoční trhy před radnicí. Spousta světel, stánků, ale také lidí, kolem byla slyšet hlavně čeština, slovenština a maďarština. Punč, horké kaštany, zkrátka vše, co k vánočním trhům patří.

V podvečerních hodinách jsme se autobusem vydali zpět k domovu. Všichni přežili, i přes nechuť některých žáků k informacím jsme se mnohé dozvěděli a většina byla nakonec spokojena. Ony totiž poznávací zájezdy jsou o poznávání, nejenom o nákupech.

  Jitka Radkovičová

Vstup do fotogalerie

Práce v naší školní družině je zaměřena na odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost v době po vyučování. Děti jsou vedeny k samostatnosti v rámci kolektivu, k pěkným vztahům mezi sebou navzájem, ke vztahu ke kolektivu, respektování sama sebe a všech dalších osob ve svém životě. Současně se při různých činnostech rozvíjí jejich další charakterové vlastnosti – skromnost, čestnost, slušnost.

  vychovatelky ŠD

Vstup do fotogalerie

V pondělí 19. 12. se družstvo starších žáků zúčastnilo okrskového kola Orion florbal cupu v Mikulově. Po drtivé porážce od ZŠ Mikulov Hraničářů 0:7 chlapci porazili družstva ZŠ Mikulov Valtická 7:4 a ZŠ Březí 2:0. V rozhodujícím zápase o postup do okresního finále naše družstvo jen remizovalo s Gymnáziem Mikulov 1:1 a na skóre nepostoupilo. Celé družstvo zaslouží pochvalu za příkladnou bojovnost a disciplínu.

Stanislav Pichanič

Vstup do fotogalerie

Žáci v šachovém kroužku se ve čtvrtek 8.12. sešli, aby si přeměřili své šachové a taktické dovednosti ve VÁNOČNÍM TURNAJI. Každý ze soutěžících byl odměněn, vítězi byli všichni, kdo si přišli zahrát.

  Hedvika Škrabalová

Loga Vstup do fotogalerie

Stejně jako předchozí páté ročníky se i letošní páťáci zaměřili v projektovém týdnu hlavně na historii obce Drnholec. V pondělí se s paní učitelkou Klárou Kneeovou zabývali podobou školy a školního vyučování v dávné i nedávné minulosti. S paní učitelkou Šimčíkovou si vyzkoušeli některé známé i neznámé vánoční tradice, zahráli si hry a zatancovali. Ve středu pod vedením paní učitelky Škrabalové pátrali po zaniklých řemeslech a vyslechli si zajímavou besedu nad kronikou s paní Palíkovou. Čtvrtek byl věnován památkám Drnholce, jeho významné historii, žáci se seznámili s pověstmi o Drnholci a sami zkoušeli také nějakou vymyslet. V pátek si s paní učitelkou Mrenicovou procvičili rukodělnou činnost při výrobě vánoční dekorace.

Jana Juřenová

Loga Vstup do fotogalerie

Projekt „Já na to mám“ na naší škole, s tematickým okruhem pro 6. ročník „Poznávám kraj, ve kterém žiji“ – podzim 2011, proběhl vzhledem ke struktuře bydliště žáků 6. ročníku ve dvou obcích, a to v Novosedlech a Drnholci. Žáci tedy měli na zpracování úkolů a přípravu hry a prezentace své obce dva dny, pondělí a úterý. Oba dny využili žáci ke shánění informací o své obci a přípravu trasy a organizaci stěžejní hry. Nutno však podotknout, že úsilí nebylo u všech žáků stejné, což se objevovalo v každodenním hodnocení činnosti.

Středa a čtvrtek byly ve znamení návštěv obou obcí, kde se uskutečnilo tzv. hledání pokladu a prezentace dané obce domácími žáky.

V pátek pak proběhlo celkové hodnocení projektového týdne, plnění úkolů, úroveň výstupu a chování žáků.

Zvítězili žáci zastupující obec Novosedly. Své vítězství si zajistili hlavně v první polovině týdne lepším přístupem k plnění úkolů, takže se mocně finišujícím drnholeckým nepodařilo ztrátu vymazat.

Zdeněk Slavík

Loga Vstup do fotogalerie

Osmáci absolvovali v projektovém týdnu první část "Volby povolání". Týden je zaměřen na získání přehledu o druzích a nabídce zaměstnání v regionu. V několika exkurzích žáci navštívili první sérii podniků a firem. Konkrétně Květinářský krám (děvčata), AP Maschinenbau (kluci), Kuchyňské studio Gardoň, cihelnu Wienerberger v Novosedlech, vinařství Kovacs. Za děvčaty pak až k nám do školy přijela kosmetička Petra se svojí asistentkou.

Všechny exkurze museli osmáci zadokumentovat formou reportáží pro vlastní časopis, pocvičit se drobátko i v cizích jazycích a úplně na závěr s větším či menším šarmem prezentovat před ostatními - nahlas a dokonce na mikrofon!

Většině osmáků projektový týden vyhovoval, jen bylo na některé moc práce s reportážemi a doporučovali přidat místo některých reportáží třeba kvízy.

Tomáš Procházka

Loga Vstup do fotogalerie

Balada nejen o Káčku

Pondělí nás zase ničí
hlasitě si na nás křičí:
„Dnes, první to den,
začíná váš hrůzný sen!“
Úvaha už na nás čeká
učitelka pořád štěká :
„Co je tohle za úvahu,
vždyť to nemá ani hlavu.“

Usedáme do lavic,
abychom si řekli víc.
Handicap je vážná věc
pro někoho věčná klec.
Neměl by ses jenom smát,
naopak jim pomáhat.
Života se nesmíš bát,
musíš začít bojovat.
Je to těžký, my to víme,
proto vás už nesoudíme.

Káčko-města „ozdoba“
pro feťáka pohoda.
Jehly zdarma, perník taky,
Budu věřit na zázraky.
Drogy zdarma, to je síla
Jen ať drží jejich žíla.
Sami zkazili si život,
každý svého žití pilot.

Tenhle týden co nám dal?
Přines smutek, radost, žal.
To po sobě zanechal
My však s písní jdeme dál!

Miroslav Manda, Karel Kratochvíla, Zdeněk Kocman - 9.tř. projektový týden podzim 2011

Letošní projektový týden devátých tříd probíhal podle připraveného plánu, byl zaměřen na poznání života lidí, kteří mají různé handicapy, kteří žijí život změněný buď nemocí, úrazem, nebo i vlastním zaviněním – zneužíváním návykových látek.

Úvodní akcí byla beseda s panem Jiřím Hamerníkem, velitelem Městské policie Mikulov, který se věnoval všem oblastem života, žáci získali mnohé potřebné informace.

Letos jsme se opět vydali do K – centra v Břeclavi, seznámili se s nízkoprahovým zařízením, které pomáhá lidem závislým na drogách, žáci se v anketě mezi občany snažili zjistit názory na tuto problematiku. Rovněž zhlédli film Piko.

Ve škole vypracovávali pracovní listy zaměřené na zařízení pro handicapované – Zámek Břežany a Biliculum Mikulov, informace vyhledávali na webových stránkách, zpracovávali je. Napsali zprávu, úvahu, v závěrečném hodnocení použili libovolné slohové útvary, mnozí se pokusili i o verše – někteří celkem zdařile.Využili i cizí jazyky – připravili rozhovory na téma přivolání lékařské pomoci. Veškeré své práce zpracovali ve skupinách a poslední den své poznatky prezentovali před svými spolužáky. Výsledky se různily, největším problémem je, že žákům stačí povrchní, neúplné informace, s prvním výsledkem své práce jsou spokojeni a podle nich mají hned vše hotovo, dost část však na nízké úrovni. Chyběla ctižádost být nejlepší, převládala spokojenost - „hlavně že něco máme“. Škoda.

Jitka Radkovičová

Vstup do fotogalerie

V sobotu 10.12. v rámci vánočních příprav se i žáci naší školy zúčastnili sobotního jarmarku. Vyzkoušeli si roli obchodníků – prodávali výrobky, které jejich spolužáci sami vyrobili. Na jejich stolku jsme mohli spatřit dřevěné mřížky, svíčky z plechovek nebo včelího vosku, papírové ozdoby, krásné andělíčky z lahví od sirupu nebo vína. Bylo vidět, že je tato práce bavila.


Loga Vstup do fotogalerie

Pondělí 5.12.

– žáci byli rozděleni do heterogenních pracovních skupin po čtyřech
- každá skupina si vylosovala zeměpisný kviz, po rozšifrování vyluštila "svého" objevitele, tato činnost motivovala žáky pracovat s mapou, atlasem
- mezi objeviteli byli : M. Pólo, K. Kolumbus, Vikingové, F. Magalhäes
- skupiny obdržely pracovní listy – úkoly ze Z,D a M
Pracovní listy byly opatřeny jménem konzultantů - učitelů příslušných vyučovacích předmětů, na které se žáci mohli obracet v případě, že si s některým úkolem nevěděli rady
- každý den si žáci svou práci zhodnotili

Úterý 6.12.

– žáci získávali informace z encyklopedií i z internetu, vypracovávali nové pracovní listy z Čj, Aj a Nj. Zakreslovali trasy mořeplavců do mapy světa.
- výsledky své práce konzultovali mezi sebou i s konzultanty- vyučujícími, ověřovali si správnost svých výsledků.

Středa 7.12.

I.skupina, 12 žáků - každý žák si vyzkoušel dovednost a zručnost při práci s hlínou, pod vedením p. zás. J. Juřenové.

II. skupina, 12 žáků – pracovala ve třídě- prakticky využívali získané vědomosti , prohlubovali si znalosti učiva sedmé třídy,zařazovali kulturní plodiny do zemí jejich původu. K doplnění učiva zhlédli film Vikingové.

I. a II. skupina si vyměnily činnosti

Čtvrtek 8.12.

Dne 8. 12.2011 se žáci 7. třídy zúčastnili v rámci projektového vyučování exkurze do Městské knihovny v Břeclavi.

Pracovnice knihovny pro ně připravila hodinové pásmo o zámořských objevech. Žáci si průběžně psali poznámky a pak se rozdělili do skupin a plnili úkoly. Družstvo vítězů získalo RACIO oplatky. Po 2 hodinách jsme se rozloučili a autobusem se vrátili do Drnholce.

Jana Palíková

Pátek 9.12.

– prezentace skupin. Každá skupina prezentovala výsledky své práce před spolužáky, včetně sebehodnocení a hodnocení celé skupiny a celého projektu.
Úkoly projektového týdne podporovaly schopnost dále rozvíjet proces vlastního učení a myslet v souvislostech a systémově.


Marie Mančíková

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.