Vstup do fotogalerie

V pondělí 26.9.2011 byl v 18.00 sraz před školou všech, kteří se vypravili s dýní, s lampiónem či skřítkem do mateřské školy. Zde si děti na jednotlivých stanovištích zazávodily, prolézaly průlezkami, opékaly párky, špekáčky. Zaměstnanci MŠ pro všechny přítomné připravili občerstvení. Děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas a s dětmi se dýňování zúčastnili.


Vstup do fotogalerie

Svůj první společný výlet absolvovala 6.B dne 22. 9. 2011. Třída vyrazila do Znojma Dobšic na sokolnickou chatu manželů Mirošových. Po pěkné procházce ze znojemského nádraží až do Dobšic se nás na ranči ihned ujali a ukázali nám, jak se kůň připravuje na vyjížďku - kartáčuje, čistí kopyta, připevňuje sedlo atd. Poté všichni zájemci mohou na koně postupně nasednout a na koních se projet.

Nejzajímavější a nejpoutavější je však ukázka dravců, jejich výcvik, ale i ukázka dalších zvířat na ranči. Návštěvu zakončujeme grilováním klobás a špekáčků. Loučíme se a vyrážíme opět pěšky na nádraží a vracíme se spokojeni domů.

Stanislav Pichanič

Vstup do fotogalerie

Ve středu jsme jeli na kopeček. Mně se líbilo, jak jsme hráli hry.

  GABČA, 2.A

Na Kopečku se mi líbilo, jak jsme hráli hry. Byli jsme tam s paní učitelkou Mrenicovou a s paní učitelkou Klárou. Líbilo se mi nejvíc, jak jsem hledala zelené listy.

  NIKČA, 2.A

Na Kopečku jsme byli ve středu. A byli jsme tam s celou třídou. A jeli jsme tam autobusem.

  STEVE, 2.A

Byli jsme tam ve středu a hráli jsme tam hry. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme hráli hry.

  MATĚJ, 2.A

Byli jsme tam ve středu a byla tam celá třída 2.A. Hráli jsme hry. Nejvíc se mně tam líbilo, jak nám ukazovala paní učitelka Stolovou horu.

  EVA, 2.A

Byli jsme tam ve středu. Byli jsme tam s paní učitelkou. Hráli jsme hry. Líbili se mi Pálavské vrchy.

  NATÁLKA, 2.AVstup do fotogalerie

Vypravili jsme se do Jevišovky. Cestou jsme šli lesem. Zastavili jsme se u hájenky Žofky. Čtyři kamarádi jsme si povídali strašidelné historky. Došli jsme do Jevišovky, podívali se, kde bydlí naši spolužáci. Šli jsme k paní kadeřnici, která nám ukázala její práci a ještě nám ukázala svá zvířata. Z kadeřnictví jsme se přesunuli do školky. Ve školce jsme si hráli. U Terky Bystřické jsme si pohladili fretku. Nazpátek jsme šli po silnici. Do školy jsme došli v pořádku a cestu jsme si užili.

 žákyně 3.třídy Iveta Grossová

Výprava do Jevišovky Včera, v úterý 13.9., jsme se vypravili do Jevišovky. V lese jsme viděli hájovnu Žofku. Cestou jsme našli uhynulého zajíce. Vyšli jsme u hráze a potom jsme šli kolem bažiny. Byli jsme u kamarádů z Jevišovky. Šli jsme k paní kadeřnici a ta nám ukázala svá zvířata: kozy, psy, kachny, králíky a slepice. Z kadeřnictví jsme přešli do školky. Tam jsme si hráli, zpívali písničku „Hrálo si koťátko“. U dvou rodin jsme dostali pohoštění. Cesta zpátky nebyla náročná.

 žákyně 3.třídy Adéla Dědíková

Výprava do Jevišovky Šli jsme lesem do Jevišovky. Mezi tím jsme v lese sbírali žaludy. Když jsme došli do Jevišovky, tak jsme šli k paní kadeřnici, potom do školky. Když jsme si pohráli, tak jsme se šli podívat, kde kdo bydlí. Na konec jsme šli zpátky do Drnholce.

 žák 3.třídy Tomáš FoltánVstup do fotogalerie

Druhý školní pátek byl vyhrazen branně-sportovnímu dni. Po prvních dvou hodinách ve třídě se celý druhý stupeň přesunul na Starátko. Cestou se někteří žáci pokoušeli napodobit ve vinohradech nálety špačků, zatímco učitelé se jim snažili v plundrování vinic bránit.

Na Starátku pak za běžecky velmi příznivého počasí žaáci i žákyně postupně po kategoriích odběhli svůj kilometr (za zmínku letos stojí dva běžci z řad osmáků, kteří běželi jednak výborně, jednak bosky), poslechli si povídání dvou drnholeckých hasičů a omrkli některé zajímavé kousky hasičské techniky. Poutavá byla zvláště praktická ukázka hydraulických nůžek.

Prolezením hasičského auta branně-sportovní den skončil a začal de facto víkend :-)

  Tomáš Procházka

Vstup do fotogalerie

Aby bylo dobře slyšet novou paní ředitelku, sešli jsme se na začátek školního roku všichni i s prvňáčky a jejich rodiči v tělocvičně. Ředitelka Jana Kalandrová seznámila rodiče i žáky se změnami, ke kterým po prázdninách ve škole došlo. Přivítala také všechny prvňáčky a žáky nově nastupující do naší školy. Klidnou atmosféru poněkud narušovali mluvením někteří starší žáci, pro které je zřejmě příliš pokořující dodržovat běžné normy slušného chování.

Navzdory tomu se podařilo školní rok úspěšně zahájit jak v tělocvičně, tak posléze s třídními učiteli ve třídách.

  Tomáš Procházka

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.