Loga Vstup do fotogalerie

V pátek 25.března 2011 navštívila 7.třída díky projektu Znojmo. Dějepisná exkurze jej představila jako jedno z center slovanského osídlení jižní Moravy a královské město na křižovatce evropských kultur. Město, které je živou učebnicí architektonických slohů.

 

Loga Vstup do fotogalerie

Ve středu 30.března 2011 vyrazili žáci 7. třídy v rámci projektu na další dějepisnou exkurzi, jejímž cílem bylo hlubší poznání regionálních dějin v evropských souvislostech. Cestou se stavili ve Valticích na Reistně, jedné ze staveb Lednicko valtického areálu, vybudovaného rodem Lichtenštejnů. Hlavním cílem však byl Národní kulturní památník Mikulčice, významné centrum Velké Moravy.

 

Vstup do fotogalerie

Poslední březnový den se tři žáci z prvního stupně vydali do Mikulova, aby zkusili štěstí ve větší konkurenci a změřili své schopnosti se žáky jiných škol. Přestože podali velmi zdařilé výkony, které byly ještě lepší než ve školním kole, na stupních vítězů pro ně místo nezbylo. Podle slov zdejší poroty byla úroveň opravdu velmi vysoká, a tak měla těžké rozhodování. Chválím a děkuji Evu Matkowitschovou, Terezu Mrenicovou a Jakuba Němce za vzornou reprezentaci školy.

 Jana Juřenová

Vstup do fotogalerie

Že si třídy nechají vyrobit tričko, není nic nového. Třída 9.A si však nechala Míšou Novosadovou nakreslit na zadní stranu trička roztomilé karikatury všech žáků, třídní učitelku nevyjímaje. To vše ve stylu pravěku. A tak kromě jmen můžeme na tomto originálním kousku oděvu posuzovat míru chlupatosti jednotlivých nohou, vystihnutí charakteristických rysů nebo dokonce zkusit zjistit, kdo má největší papulu! ;-)

 Tomáš Procházka

Loga

Dne 10.3. 2011 žáci páté a třetí třídy jeli na výlet do Moravských Budějovic, ve kterých je muzeum řemesel. A to byl náš cíl. Po příjezdu následovala pauza k prohlídce náměstí. Pak jsme se sešli u autobusu. Když jsme došli do muzea, které bylo v zámku, rozdělilijsme se na dvě skupiny podle tříd. Paní průvodkyně nás provázela různými místnostmi, ve kterých bylo spoustu krásných historických věcí, jako třeba knihy z vosku, vyřezávky ze dřeva, hodiny, zbraně, truhly, žehličky, kovářský měch, zámky na dveře, klíče, hřebeny, knoflíky z perleti, jízdenky a kolo s názvem Kostitřas. Ve druhé polovině zámku už byl skvostný nábytek a bohatě zdobené místnosti. Když prohlídka zámku skončila, šli jsme na místo zvané Masné krámy, kde se scházely cechy. Byly tu shromážděna vesnická řemesla – kovář, hrnčíř, košíkář, obuvník, sedlář, řezník, barvíř a další. Zbylý čas jsme využili k návštěvě města Telče, kde jsme si prohlédli náměstí, které je chráněno světovou organizací UNESCO. Výlet se nám líbil.

 Katka Uhlíková, 5. tř.

Loga Vstup do fotogalerie

Dne 22. 3. 2011 se uskutečnila exkurze žáků 6. A třídy do krajského města. Do Brna odjeli žáci společně autobusem od školy.

Zahájili jsme exkurzi návštěvou Anthroposu, kde si jsme si všichni osvěžili znalosti z dějepisu, připomněli si dávnou minulost našeho regionu, republiky i celého světa. Odborný výklad, který paní průvodkyně přizpůsobila věku žáků 6. třídy, nás všechny obohatil o poslední novinky ze světa archeologie.

Pokračovali jsme v Technickém muzeu. Nejprve nás čekala expozice Ulička řemesel, k níž jsme žákům zakoupili i pracovní sešit, který doplňovali, byli pozornější a mnohem více informací si zapamatovali. Výklad průvodkyně i prohlídka exponátů nás zavedly do Brna na počátku 20. století. Rozvoj řemesel, průmyslu, odlišný způsob života různých vrstev obyvatel, to vše nás velmi zaujalo.

V Technické herně pro malé i velké si žáci ověřovali různé fyzikální zákony, šlo opravdu o „školu hrou“. Toto zaujalo naprosto všechny žáky.

Na vycházce po historické části Brna jsme zhlédli Špilberk, Petrov, Zelný trh, kašnu Parnas, náměstí Svobody, Starou radnici, divadlo Husa na provázku, Mahelovo divadlo, Janáčkovo divadlo. Žáci si vyhledávali poznaná místa na mapě, kterou jsme si vyzvedli v informačním středisku.

Exkurze výrazně přispěla k poznání krajského města, mnozí žáci znají pouze nákupní zóny a hypermarkety, ale nikdy nenavštívili město samotné.

  Jitka Radkovičová

Loga Vstup do fotogalerie

Ve středu 2. března 2011, za slunečného, skoro jarního počasí, žáci a žákyně 7. ročníku navštívili Muzeum romské kultury v Brně. V muzeu na nás čekala příjemná paní lektorka, která nás formou různých her a aktivit seznámila s romskou historií, s životem romské rodiny, s romským jazykem a řemesly. Nejvíce se nám líbila hra „ano – ne“ a vytváření „živých obrazů“. Téměř tři hodiny utekly jako voda. Po krátkém rozchodu jsme se vrátili domů se spoustou nových zážitků a poznatků.

 žákyně 7. ročníku

Vstup do fotogalerie

Ve středu 9. března se 12 žáků ZŠ Drnholec zúčastnilo ve Slavkově krajského přeboru. Všechna tři družstva se dostala na stupeň vítězů – starší žákyně skončily druhé, starší a mladší děvčata třetí.

V jednotlivcích obsadila Karolína Mrenicová a Ivana Kneeová třetí místa, Martina Hanáková a Lenka Růžičková 4. místo, Jakub Křivánek 6. místo, a to závodil za starší žáky!

Ale i výkony ostatních zasluhují pochvalu. Všem závodníkům děkujeme za reprezentaci a přejeme do dalších tréninků a posledního závodu ve Šlapanicích hodně sil a pohody.

Za účasti 85 závodníků z celého kraje velký úspěch naší školy.

 Katka a Libor Smíškovi

Vstup do fotogalerie

2. března se na prvním stupni soutěžilo ve výrazném přednesu básniček a básní. Více než měsíc se žáci a žákyně připravovali pod vedením svých paní učitelek na dnešní vystoupení. Prvňáčci teprve sbírali nové zkušenosti, ale na výkonech starších bylo vidět, že již ví o velké konkurenci, která v této soutěži vždy panuje. I tentokrát měla porota těžké rozhodování, a to hlavně v poslední kategorii.

A jak to tedy dopadlo? Z prvňáčků si nejlépe vedla Eva Matkowitschová, na druhém místě byl Tadeáš Malík a třetí Natálie Komínková.

V kategorii 2. a 3. ročníků zvítězila Tereza Mrenicová před Lenkou Růžičkovou a Tomášem Foltánem. V nejstarší kategorii stejně jako vloni zvítězil Jakub Němec, za ním se umístila Karolína Mrenicová a na třetím místě byla Marie Marxová.

Takto hodnotily paní učitelky Palíková, Smíšková, Mančíková a Radkovičová, za což jim velmi děkuji.

 Jana Juřenová

Vstup do fotogalerie

V sobotu 5.3. se konal již 15. ročník gymnastických závodů. Přijelo soutěžit 82 závodníků z 12 škol a tělovýchovných jednot z naší oblasti.

Z našich gymnastů dosáhli medailová umístění tito:

V kategorii 3.- 5. tříd
Lenka Růžičková 3. místo
Jakub Křivánek 2. místo

V kategorii 6.a 7. tříd
Nadim Abassy 1. místo
Rudolf Ivičič 2. místo

V kategorii 8.aA 9. tříd
Ivana Kneeová 1. místo
Martina Hanáková 2. místo
Kamila Kalousová 3. místo

Jako jediný v kategorii mužů si přišel zazávodit náš bývalý žák Martin Ondráček.

Blahopřejeme všem medailistům, ale i ostatním žákům, kteří naši školu důstojně reprezentovali. Ke zdařilé akci přispěli rovněž ti, kteří pomáhali závody nachystat nebo se na jejich realizaci podíleli. Jsou to učitelé, provozní zaměstnanci, kuchařky a nemálo žáků, kteří pomáhali nebo vystoupili s pohybovými skladbami. Všichni přispěli k dobrému jménu naší školy.

Ve středu čeká vybrané gymnasty další závod ve Slavkově. Budeme jim držet palce!

 Katka a Libor Smíškovi

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.