Vstup do fotogalerie

V úterý jsme se s paní učitelkou vydali do nedalekého lesíka připravit zvířátkům jejich vánoční stromeček. Nachystali jsme pro zvířátka mrkvičky, jablíčka, suché pečivo, pro ptáčky zobání. Našli jsme si hezký strom, na který jsme dobrůtky pověsili. Cestou zpět jsme pozorovali zvířecí stopy. Zvířátkům přejeme dobrou chuť.

 Děti ze ŠD II.

Vstup do fotogalerie

Perníčky jsou cukroví, které nesmí chybět na žádném vánočním stole. Letos se do pečení tohoto cukroví pustily i děti z družin. Děti byly moc šikovné. Jde vidět, že některé mamince často v kuchyni pomáhají a umí se tak v kuchyni pěkně otáčet :-)

Druhý den jsme společně perníčky ozdobili a s radostí je potom ochutnávali.

 Eliška Macajová

Vstup do fotogalerie

V pondělí se ze školních družin na chvíli stalo peklo, ve kterém řádili čerti a čertice. A jak to ve správném pekle chodí, čerti a čertice tancovali, hráli karty a různé hry, pošťuchovali se a popichovali. Nakonec si všichni vyrobili pěknou vzpomínku na tento den.

 Eliška Macajová

Loga Vstup do fotogalerie

Projektový týden v 5. ročníku byl v podstatě zahájen již 8. prosince, kdy žáci v Národním ústavu lidové kultury zhlédli program Radujme se, veselme se, věnovaný adventu a době vánoční se všemi jejich tradicemi a zvyky na moravské vesnici minulého století. Tyto zážitky a zkušenosti pak zpracovali v rámci jednoho projektového dne jako prezentační tabule.

Výsledkem studia vlastních i poskytnutých materiálů materiálů jsou zajímavé školní časopisy, které dokumentují vývoj školství nejen v Drnholci, ale školství vůbec. Žáci se podrobněji seznámili s osobností Jana Amose Komenského, což se v běžných hodinách vlastivědy pro nedostatek času nedá stihnout. Také tyto materiály poslouží jako rozšiřující a obohacující doplněk učiva historie.

Vytvořili vlastní publikaci o historii nejvýznamnějších drnholeckých památek, doplnili ji dobovými fotografiemi i vlastní kresbou. Seznámili se s nejznámějšími pověstmi našeho regionu a srovnali podobu Vánoc svých prarodičů s dnešní dobou.

Poznali již zaniklá řemesla a jejich produkty, některé mohli zhlédnout na vlastní oči ve školním minimuzeu vytvořeném k této příležitosti.

Pro hlubší poznání kultury našich předků posloužil i nácvik tanců a písní z našeho regionu.

Jana Juřenová, garant projektu

Loga Vstup do fotogalerie

V největších předvánočních mrazech jezdili žáci osmých tříd po okolí na exkurze do místních firem, kde se mohli a měli poučit, jaké jsou pracovní možnosti v regionu, jak vypadá zblízka ta či ona profese. V teple třídy pak roztávali a zpracovávali své poznatky po skupinách do reportáží. V tom jim byli nápomocni pedagogové, kteří kromě rady museli občas některé skupiny do práce tlačit. Výsledná díla pak poslední den projektového týdne žáci více či méně úspěšně prezentovali.

Tomáš Procházka

Loga Vstup do fotogalerie

Projektový týden 9. tříd byl teoreticky i prakticky zaměřen, jak sám jeho název Žijí mezi námi napovídá, na poznání života lidí, jejichž život je něčím odlišný, ať už jsou to lidé handicapovaní – nemoci vrozené i následky onemocnění a úrazů, nebo lidé, jejichž život se změnil například zneužíváním návykových látek.

Navštívili jsme Zámek Břežany - domov pro osoby s mentálním postižením všech stupňů, tam se žáci seznámili s denním i celoročním režimem, s prací těchto lidí i s prostředím, ve kterém žijí, věnují se různým výtvarným činnostem, sportům, někteří se i vzdělávají. „Třešinkou na dortu“ bylo zhlédnutí generální zkoušky na vánoční besídku, vystoupení bylo velmi zajímavě pojato, perfektně nastudováno a předvedeno. S údivem jsme sledovali a naslouchali, co vše klienti tohoto zařízení dokážou.

Další exkurze se konala v K-centru v Břeclavi, žáky beseda s jeho pracovníky velmi zaujala, následovala anketa mezi lidmi v shopping centru v Břeclavi – otázky se týkaly postoje lidí k zneužívání návykových látek.

Neméně úspěšná byla i beseda s panem Hamerníkem – velitelem Městské policie Mikulov – právní vědomí, právní odpovědnost, co se smí, co se nesmí, pro žáky zajímavá a velmi potřebná témata.

Mezi zajímavé práce patřilo i využití cizích jazyků ve vážných situacích, takže si někteří v němčině, jiní v angličtině nacvičili přivolání pomoci – podání důležitých informací v cizím jazyce. Velmi důležité.

Každý den žáci zpracovávali získané informace, pocity a dojmy a vytvářeli samostatné i společné práce, z nichž nakonec každá skupina vytvořila svůj sborník, ten doplnili fotografiemi, graficky upravili, některé žákyně (žáci ne) složily velmi zdařilé básničky a písničky o prožitých dnech.

Poslední projektový den každá skupina prezentovala výsledky své práce, ozýval se i spontánní i vynucený potlesk, ale závěr je zcela jasný – cíl projektového týdne byl splněn, žáci poznali život lidí, kteří jsou nějakým způsobem ve svém životě omezeni, a někteří si i uvědomili, jaké mají schopnosti a možnosti a jak málo je někdy využívají a neváží si jich. Možná to některým deváťákům pomůže obstát, protože právě teď je ta doba, kdy jim jde o život, kdy si volí své budoucí studium a zaměstnání.

Jitka Radkovičová

Vstup do fotogalerie

Pondělní vyučování začalo pro druháky a třeťáky soutěží v pexesu. Vyřazovacím systémem na tři kola se spolu ve finále utkali vždy ti nejlepší z předchozích kol. Nejúspěšnějšími hráči v tomto dni se stali Lenka Růžičková a Jakub Křivánek ze třetí třídy, ale ani druhách se nemusí za svůj výkon stydět.

  Hedvika Škrabalová

Vstup do fotogalerie

Už od rána bylo na chodbách prvního stupně o poznání ještě živěji než jindy. Hlavně nejmenší prvňáčci netrpělivě (a někteří s obavou) vyhlíželi avizovanou návštěvu z pekla. Čtvrtou hodinu se konečně dočkali. Na adresu čerta je nutno říci, že ukázal, že má i přívětivou podobu a není nutné se ho obávat. Takže počáteční pocit strachu byl brzy vystřídán touhou čerta pohladit a zazpívat odměnou písničku za jeho mírné chování. No a když přece jen u těch starších pouštěl hrůzu, byl nablízku Mikuláš, který vždy dokázal čerta usměrnit a děti uklidnit sladkým perníčkem.

  Hedvika Škrabalová

Loga Vstup do fotogalerie

Dne 8. 12. 2010 se 25 žáků 5. ročníku zúčastnilo programu Radujme se, veselme se, ve skanzenu Strážnice. V přirozeném prostředí historické vesnice měli žáci možnost seznámit se s lidovými zvyky a tradicemi vesnice v čase adventu, praktickými ukázkami také s některými tradičními řemesly.

Program v jednotlivých objektech:

- Advent – pečení vánočních oplatků, draní peří, loupání fazole a kukuřice
- Příprava vánoc – výklad o vánočním stolu, pečení vánočního cukroví
- Koledování – výuka a zpívání koled, pečení z kynutého těsta, předení na kolovratu
- Štědrý večer – výklad o Štědrém dnu, vánočních pokrmech, výklad a ukázka věštebných praktik
- Výtvarné dílny – výtvarné dílny pro děti, zdobení perníčků
- Nový rok – výklad k Novému roku, řezbářské práce
- Svatý Štěpán – výklad a ukázka štěpánských koláčů

Podle pozorného chování a projeveného zájmu bylo patrné, že celý program žáky zaujal a bavil. Jediným kazem byl nedostatek času na to, aby se mohly všechny děti vystřídat u všech činností, o které měly zájem. Velké množství ostatních návštěvníků bylo také důvodem k menšímu či delšímu čekání před jednotlivými objekty.

Jana Juřenová

Vstup do fotogalerie

Taneční dokončená proběhla netradičně (z důvodu zateplování tělocvičny) ve školní jídelně...

 

Loga Vstup do fotogalerie

V pondělí jsem vstala a nachystala si rozvrh jako vždy. Avšak v autobuse jsem mluvila s Kikou a ta mi řekla, že jedeme na exkurzi do břeclavské knihovny.

Učebnice jsem hodila do lavice a chvíli nato jsme nastupovali do autobusu.

Cesta byla fajn. S Kikinou jsme si povídali a dívali jsme se z okna. Dorazili jsme do Břeclavi a viděli jsme zelenou budovu knihovny.

Knihovna byla velmi rozlehlá a dělila se na dětské oddělení a další místnosti pro větší.

Paní knihovnice byly velmi milé. Promítali jsme si práci o zámořských objevech a pak jsme pracovali ve skupinách s pracovními listy.

Nakonec jsme se oblékli a dostali jsme bonbón za naši práci.

Paní učitelka Radkovičová a Mančíková nám daly rozchod a tak jsme utráceli.

Velmi se mi to líbilo a bylo to zábavné a hlavně poučné.

 Denisa Matějková, 7.A


Dne 6. prosince jsme s naší třídou jeli do Břecavi na exkurzi do knihovny na téma zámořské objevy. Doprovázela nás paní učitelka Mančíková a Radkovičová. Byla to pro nás taková příprava na projektový týden.

Celá knihovna byla rozdělena do několika částí: oddělení pro dospělé, oddělení pro děti, počítačová studovna... My jsme byli jen v oddělení pro děti. Po celou dobu jsme se dívali na interaktivní tabuli, na kterou nám paní knihovnice promítala obrázky a taky nám k tomu něco pověděla. Také jsme dostali pracovní listy, do kterých jsme doplňovali. Po odchodu z knihovny jsme měli hodinu a půl rozchod.

Cesta zpátky byla dlouhá, ale zábavná, protože jsme se pořád jen smáli.

Exkurze se mi moc líbila.

  Iva Hajduchová, 7.A

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek se konal tradiční šplh, ve kterém nejlépe uspěli tito žáci:

1.-2. třída: Nikolka Moravcová, Jakub Šebesta a Kamilka Konečná

3.-5. třída: Pavla Seveldová, Kája Mrenicová a Sabina Juríčková

Patrik Sláma, Ondra Šenk a Patrik Vrška 6.-7. třída: Táňa Trefilíková, Alice Hozová a Tereza Žaludková

Jarek Šenk, Danek Mačuga a Marian Juráš 8.-9. třída: Martina Hanáková, Lenka Tomolová a Iva Kneeová

Mirek Mandák, Karel Kratochvíla a Radim Hoza.

Všem blahopřejeme.

  Katka Smíšková

Vstup do fotogalerie

Tělocvičny v rekonstrukci, sněhová nadílka láká ven, tak proč toho nevyužít?...

 

Vstup do fotogalerie

V pátek 3.12.2010 se věnovali žáci 5.A v hodině výtvarné výchovy výrobě adventních věnců a ozdob. Všichni si pomůcky k práci přinesli a s pomocí pana učitele Bárty vytvořili pěknou výzdobu. Většina si vzala své výrobky domů, co zbylo, zdobí třídu. A na výsledky se můžete podívat.

 

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.