Vstup do fotogalerie

Deváťáci se loučili se školou, škola s deváťáky. Za deváté třídy pronesla svůj proslov Tereza Křivánková:

Vážení přítomní,

pane řediteli, paní učitelky, páni učitelé, drazí rodiče, vážení hosté,milí spolužáci. Je pro mne ctí, že se s vámi mohu rozloučit jménem vycházejících žáků. ,

Nic netrvá věčně,bělounký sníh roztaje, rozkvetlé stromy změní své květy ve zralé ovoce a na podzim jejich listy, kdysi plné života, upadají na zem v zapomnění. Čas je neúprosný, nezastavitelný a nelze ho obelstít.Ale to, co prožijeme v nás zůstává.Prožité chvíle se nám vryjí do paměti a my na ně vzpomínáme, někdy s úsměvem, někdy bychom je nejraději vygumovali, ale i tak by nám po nich zbyly vryté čáry, které nelze odstranit. ,

Každý svým způsobem rád vzpomíná, nyní mám já důvod ohlednout se zpět.Končí jedna etapa mého života.Loučím se se svou základní školou. ,

Bylo to pro mě jako jízda vlakem s jízdenkou, která měla platnost devět let.Poprvé jsem do vagónku nastupovala s pocity úzkosti.Po krátke době jsem ale zjistila , že úzkost byla zbytečná.Ostatní pasažéři na tom byli stejně, a tak jsme se společnými silami vydávali den co den nabývat nové znalosti a zkušenosti.Paní učitelku jsme si oblíbili a potom , co už jsme si na sebe zvykli, se našemu vláčku přehodila vyhybka a my museli přestoupit do druhého vagónku , na druhý stupeň. ,

Poznávání nových spolužáků, nových učitelů bylo z počátku také plné obav, ale ty se po pár dnech rozplynuly jako pára nad hrncem. Učitelé, kteří do našeho vagónku postupně přistupovali a vystupovali, v nás nechali otisk svého úmyslu něco do nás vložit. U některých se to podařilo, jiní úspěšně vzdorovali. Největší úsilí vynaložila naše paní učitelka třídní, Jitka Radkovičová, která dennodenně vytrvale kontrolovala naše jízdenky a snažila se do nás vložit nejen vědomosti, ale také udělat nás lepšími. Rodiče byli našimi největšími fanoušky, kteří v nás věřili a podporovali nás. Někdy jsme sice jejich radami opovrhovali, ale časem jsme zjistili, že na každé z nich něco bylo. ,

Teď je ta správná chvíle všem za jejich úsilí poděkovat. Děkuji jménem nás pasažérů, kterým jízdenka pozbyla platnost, děkujeme za víru v nás a doufám, že na další cestě vás nezklameme a dojedeme opět na konečnou. ,

Za pár chvil uslyšíme naposledy zvonění, tak si tu chvíli užijme. Naposledy tu stojíme, vnímejme tento okamžik, je to poslední co nás spojuje, pak se naše cesty rozejdou, povedou jiným směrem, nastoupíme do jiného vlaku. ,

Doufám, že si ale každý z nás schová jízdenku jako vzpomínku na naše cestování, které se jmenovalo Zákládní škola!

Tereza Křivánková, 9.A (červen 2010)

Vstup do fotogalerie

Za velice příjemného počasí se konal v pondělí Drnholecký trojboj prvního stupně.


Loga Vstup do fotogalerie

V pondělí 21. června se šesťáci vydali do Mikulova na zámek, kde je v zámeckém sklepení nainstalována stálá expozice Tajemství římské mince. Jsou to nálezy a vykopávky z doby osídlení jižní Moravy Germány a Římany. Každý žák dostal svůj sešitek s otázkami k expozici, procházeli mezi vitrínami a hledali odpovědi na otázky. Jako zpestření mezi nás zavítali i římští legionáři (pracovníci muzea v převleku) a ochotně odpovídali na všetečné otázky našich žáčků (např. Co má římský voják pod koženou sukní??). Po zhruba hodině práce jsme se odebrali do Salla terreny, kde proběhlo vyhodnocení odpovědí. Nakonec si mohli dobrovolníci vyzkoušet nábor do římské legie i boj muže proti muži. Tato exkurze proběhla v rámci projektového týdne Já na to mám. Myslím, že splnila svůj účel, bylo to velmi zajímavé a musím šesťáky pochválit za to, že opravdu všichni projevili snahu hledat odpovědi a nakonec se i pobavili.

  Soňa Zabloudilová, garant 6. ročníku

Vstup do fotogalerie

Ve středu 24.6.2010 se 14 žáků z I.stupně zúčastnilo v Mikulově atletických závodů mezi školami z Mikulovska. Dominik Sulz z 1.třídy obsadil 2.místo v hodu kriketovým míčkem, Patrik Sláma a Klaudie Kučerová ze 3.třídy byli v hodu kriketovým míčkem též na druhém místě, Jan Klein z 5.A si přivezl z hodu zlatou medaily a ve skoku dalekém se umístil na třetím místě. Z běhu na 50m a ze skoku dalekého si zlaté medaile přivezl Nadim Abassy, také z páté třídy. Hodně našich soutěžících skončilo na čtvrtém místě. Vítězům blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

  Hedvika Škrabalová

Vstup do fotogalerie

V pátek jsme spali v družině. Hráli jsme různé hry. Třeba měl jeden zavázané oči a ten co měl zavázené oči, tak krmil toho druhého pudinkem. Po hrách jsme večeřeli. Pak jsme se převlékli do pyžama a dívali jsme se na televizi. Až byla tma, tak jsme šli na stezku odvahy. Po ní jsme šli spát. Ráno jsme snídali a pak hráli ještě nějaké hry. A potom jsme šli domů. Moc se mi tam líbilo.

Terka Mrenicová

V pátek jsme spali v družině a hrály hry. Měli jsme stezku odvahy a dívali jsme se na dobrý film Spy kids. Ráno jsme se nasnídali a uklidili družinu. Líbilo se mi, jak jsme hráli hry.

Jakub Křivánek

V pátek jsme spali v družině. Nejvíc se mi líbila hra Boj o čokoládu. Potom jsme večeřeli a dívali se na televizi. Potom jsme šli na stezku odvahy a šli kolem ředitelny. Spaní v družině se mi moc líbilo.

Šárka Němcová

V pátek jsme spali v družině. Hráli jsme hry, například Boj o čokoládu. Moc se mi tam líbilo, hlavně stezka odvahy. Dívali jsme se na Spy kids a taky na Příběh hraček. Moc se mi tam líbilo.

Renek Kocourek


Vstup do fotogalerie

Pohodový výlet prožila 7.B v okolí Telče. Při celkem dobrém počasí si žáci užili vycházek, hor, cestování i poznávání nových míst. Děkuji žákům za bezproblémový výlet a Jirkovi Skokanitschovi za dobrou spolupráci a za to, že jsme ani jednou nezabloudili.

  Stanislav Pichanič

Vstup do fotogalerie

Smyslem exkurze bylo zopakování a shrnutí učiva o historických stavebních slozích a návštěva proslulého znojemského podzemí. Vše se zdařilo, až na exhibici známých firem v A i B třídě, které se zřejmě snažily kolemjdoucí přesvědčit, že přijeli burani z venkova. Myslím, že se jim to povedlo. Škoda.

  Ladislav Krivjanský

Vstup do fotogalerie

A je to tady. Doba výletů je neklamným znamením, že konec školního roku se opět přiblížil. 15.6.2010 si na společný školní výlet do Boskovic vyjeli žáci první a druhé třídy naší školy. Ve westernovém městečku byli ve Velkém amfiteátru seznámeni s výcvikem koní, na Main Street mohli obdivovat šikovnost malých opiček a pejsků, hbitost mladé kovbojky s lasem a kolty či práci s hady škrtiči, v Divadle v aréně shlédli divadelní představení Šaman.

V době mezi jednotlivými představeními děti vyplnily čas návštěvou některých atrakcí, např. házení oštěpem či sekyrkou, střílení z pušky nebo z luku, jízda na koni, opatrování živých koz, malování, tetování, rýžování zlata. Byla zde i velká nabídka občerstvení. Nesmělo chybět tradiční utrácení za různé suvenýry. .

Počasí nám přálo, děti byly velmi spokojené a to je to hlavní.

  Hedvika Škrabalová

Vstup do fotogalerie

V 18 hodin jsme měli sraz před školou. Do družiny jsme si dali baťohy a spacáky a šli jsme hrát hry. Potom nám paní učitelky řekly, že mají pro nás překvapení, že půjdem na zmrzlinu. Potom jsme šli na třešně a zpátky do družiny. Zase jsme chvíli hráli hry a potom jsme se chystali spát.

Ale ještě před spaním jsme měli stezku odvahy. Malí prvňáčci se tak báli, že když posvítili baterkou do skla a byl tam jejich odraz, tak se lekli, že tam někdo chodí a začali pištět.

Po stezce odvahy jsme šli spát. Všem se to moc líbilo.


Vstup do fotogalerie

V úterý 1.6.2010 proběhlo v knihovně v Drnholci pasování prvňáčků na čtenáře. Všechny přítomné prvňáčky přivítal v knihovně drnholecký starosta pan Ivičič. Děti po krátkém vystoupení, které si nachystaly pro své rodiče, plnily pod přísným dohledem paní knihovnice Šimčíkové, převlečené za čarodějku, pohádkové úkoly. Po splnění úkolů byly "králem", v podání paní Jakubcové, pasovány na čtenáře. Všem dětem blahopřejeme k úspěšnému zvládnutí čtenářských dovedností.

  Hedvika Škrabalová

Vstup do fotogalerie

Po deštivých týdnech se objevilo skutečné letní sluníčko, a tak si páťáci mohli užít ten správný výlet = spousta koupání, pádlování na pramičkách po rybníku, přehazovaná, stezka odvahy na lesním hřbitově. A aby se páťáci jen prázdninově neflákali, pokoušeli se občas poznat blíže něco z kraje, ve kterém byli (Černou věž, sedmisetletou lípu, naučnou stezku). A jako bonus děti potkaly v Jindřichově Hradci Martina Holce z Ordinace v růžové zahradě ("On je tak krásnej!! Já jsem úplně brečela, když jsem ho viděla!!"), viděly jít přes město staršího pána jen v tangách a sandálkách a mohly si vychutnat bezdomovecky vypadajícího pána ve vlaku cestou domů, který se škrabal na pupíku (i jinde). Z dalších zážitků si dovolím zmínit houpací most a oblíbené oslovení dětí i dospělých používané správcem tábora. A to je snad, "myšánci", ve stručnosti vše, tádydádydá...

  Tomáš Procházka

Loga Vstup do fotogalerie


Žáci 8. a 9. tříd spolu s některými učiteli naší školy se vydali na projektový zájezd do Osvětimi.

Jak hodnotit tento výlet? Dá se říct, že to bylo pěkné? Asi těžko. Bylo to smutné, ale velmi působivé a o temné historii i o holokaustu se za ten jediný den žáci naučili mnohem víc než za jakékoli množství hodin strávených nad sebelepšími učebnicemi dějepisu, či sledováním různých dokumentárních filmů. Byl to nezapomenutelný zážitek.

Určitě se dá říct, že tento zájezd splnil beze zbytku svůj účel.


  Jitka Radkovičová

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.