Loga Vstup do fotogalerie

Jak letos (a pro srovnání i loni) zpracovávali osmáci do reportáží své exkurze se můžete podívat ve výběru prací...

 

Get the Flash Player to see this player.

 

 

Vstup do fotogalerie

V pondělí 25. května se děti ze školní družiny vydaly hledat poklad. Hned u dveří ve školní družině jsme našli první cedulku s popisem cesty. Další část trasy jsme už mohli poznat podle šipek, které byly vyznačeny křídou a to úplně kdekoliv, takže jsme se museli pozorně dívat. Cesta to byla dlouhá a klikatá. Bylo to zvláštní, ale objevili jsme se zase u školy. Už jsme si mysleli, že jsme šli špatně, ale když jsme se kousek vrátili, zjistili jsme, že jsme jednu šipku přehlédli. Poklad byl schovaný někde u školního kluziště. Dalo to práci prohledat všechny skulinky a zákoutí, ale pak přece jen... Čekalo na nás příjemné pohoštění. Zmrzlina bodla, bylo strašné horko. Děkujeme za pěkně strávené odpoledne.

děti za ŠD II.

Vstup do fotogalerie

V pátek se družstvo žáků 8. a 9. tříd zúčastnilo 2. kola Coca Cola Cupu, které pořádala ZŠ Hrušovany nad Jevišovkou. V prvním zápase se utkali právě s družstvem pořádající školy. I přes určité obavy nastoupili naši žáci do zápasu s úmyslem vyhrát. Po gólu, o který se zasloužil Petr Ligas a po vlastním gólu Hrušovan naši žáci vedou 2:1. Ani v posledních minutách se žákům z Hrušovan nepodařilo zápas vyrovnat, a tak naše družstvo zaslouženě vyhrálo.

V druhém utkání se střetli se ZŠ Nikolčice. Tady se projevila velká vyrovnanost obou týmů. Po neúspěšných pokusech trefit branku  a tím získat cenné body nedopadli naši žáci vůbec špatně. Brankář Pavel Varga vychytal všechny míče, které byly mířeny na naši branku a nakonec jsme remizovali 0:0.

V posledním zápase jsme soupeřili s družstvem ZŠ Vranovice. Na našich žácích byla vidět únava a vyčerpanost, ale i přesto se snažili bodovat. Po pár neúspěšných pokusech získat vedení remizovali stejně jako v předchozím zápase 0:0.

Za účasti 4 družstev naši žáci vybojovali krásné 2. místo.

Kristýna Bučková, 8.B

Loga Vstup do fotogalerie

Minulý týden se nesl v duchu projektu "Já na to mám", v 6. třídách zaměřený na starověké Řecko. Žáci se libovolně rozdělili do skupinek po 4-5 žácích, vypracovávali pracovní listy, ze kterých pak výstup tvoří katalog cestovní kanceláře. V pracovních listech měli úkoly ze všech hlavních předmětů, z plavání (v Hrušovanech) a z exkurze. Dalšími výstupy byla maska a maketa řeckého divadla. Všechny výtvory jsou vystaveny v prostorách školy. Celkový dojem z celého týdne: chválím za přinesený materiál, dívčí skupinky za aktivní přístup. Kladný dojem mírně kazily neochota pracovat a spolupracovat ve skupinkách, převážně chlapeckých.

Projektový týden "Já na to mám" si šesté třídy kromě plavání zpestřily i návštěvou ve firmě Macháček v Drnholci. Exkurze byla zaměřená na řemeslné práce. Ve firmě Macháček se nás velmi ochotně ujali -první den (úterý 12.5.) sám pan majitel, ve středu 13.5. nás provedl pan Růžička. Nakoukli jsme do všech dílen, které se v prostoru firmy nachází, někde si dokonce mohly děti i některé nářadí vyzkoušet. Po hodinové prohlídce dílen jsme naši návštěvu ukončili v prodejně, kde se prodávají náhradní díly k zemědělským strojům, které firma prodává a provádí i opravy. Děti si prohlédly i "galerii" = regály se zbožím. Naši žáci dostali na závěr zdarma občerstvení u nápojových automatů, tašky s prospekty firmy a každé dítě ještě obdrželo dvě propisky s firemním logem. Chtěla bych ještě jednou moc poděkovat panu Macháčkovi za to, že prakticky ze dne na den byl ochoten vzít nás na exkurzi, s panem Růžičkou velmi pěkně povídali o každé dílně a o všech nástrojích a nářadích. Děkujeme také za dárky, které děti dostaly a v neposlední řadě i za trpělivost, kterou oba pánové projevili při provázení firmou.

Soňa Zabloudilová, garant 6. ročníků

Loga Vstup do fotogalerie

Minulý týden si žactvo 9. ročníků „užilo absolventského týdne“. Od pondělí do čtvrtka se samostatně připravovali na páteční zkoušky z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky a zvoleného volitelného předmětu. A v pátek si vyzkoušeli atmosféru při komisionálních zkouškách. Celý týden probíhal pro každého absolventa  tak jak si sám předem určil. Absolvent si na sobě vyzkoušel svoje vlastnosti – poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, pracovitost, spolupráci, smysl pro povinnost, samostatnost, schopnost vlastního rozhodování, reakci při obtížných situacích, vlastní rozvoj myšlení, sebehodnocení.

Výsledky odpovídají právě přístupu každého jedince k sobě. Celkově tento týden splnil očekávání a při zkouškách většina studentů předvedla svoje maximum.

Děkuji celému kolektivu učitelů, kteří se podíleli na tomto projektu a dokázali tím, že je možné se ke vzdělávání postavit novými způsoby.

Libor Smíšek

Loga Vstup do fotogalerie

Osmáci se v rámci projektu "Já na to mám" připravovali na volbu povolání. Podívali se na úřad práce, navštívili několik firem, prošli si počítačovými testy. Ze všech akcí zpracovávali následně po skupinkách reportáže, ze kterých nakonec sestavili časopis. A aby toho nebylo málo, předvedli výsledky své práce prvňákům a čtvrťákům.

 

Loga Vstup do fotogalerie

Jak se žije v Evropské unii – to se pokoušeli zjistit žáci a žákyně sedmých ročníků během „svého“ projektového týdne.

Absolvovali dvě besedy. První o Irsku, kterou si v pondělí připravil náš bývalý žák Petr Smíšek, doplňující informace sdělil pan učitel Janeček. Petr tuto krásnou, věčně zelenou zemi, poznával během dvou let, kdy tam pracoval. Další „hosté“, Eva a Jan Zamojští, přijeli od našich severních sousedů, z Polska, v pátek. Zaujali především „jazykolamy“, když hovořili o odlišnostech mezi češtinou a polštinou. (Bohužel pro návštěvníky těchto stránek, záznam z besed je jen na videu).

Kromě společných besed si skupinky žáků našly ve svém okolí člověka, který také žije/žil, pracuje/pracoval v některé se zemí EU a udělaly s ním/ní rozhovor, dále provedly srovnání rozlohy a počtu obyvatel dané země s Českou republikou a vytvořily slovníček nejběžnějších obratů a také nás pozvaly na zajímavé místo daného státu. Toto všechno graficky zpracovaly na počítačích a výsledky si můžete prohlédnou na nástěnce u jazykových učeben. Jedna z nejzdařilejších prezentací (o Rakousku) je vytvořena v „powerpointu“.

„Vedlejšími“ produkty týdenního snažení jsou i ručně vyrobená pexesa a skládačky pro páťáky, anketa mezi spoluobčany (čtvrtek, náměstí a okolí v Drnholci), deníčky o každodenní práci, prezentace před spolužáky... I když se zdá, že práce měli až, až, tak zbyl i čas na zábavu (filmy, hry ve třídě...). Myslím si, že se nejen mně, ale i sedmákům (až na nějaké drobnosti) týden vydařil. Z hodnocení a připomínek žáků a žákyň se poučíme a příští rok třeba tento projekt bude ještě lepší. Závěrem citace nejmenované skupinky: „Škoda, že takových projektových týdnů není během školního roku víc.“

Jana Kalandrová, garant projektu pro 7. ročník

Loga Vstup do fotogalerie

V době od 11.5. do 15.5.2009 se i žáci páté třídy zapojili do projektového týdne. Jejich úkolem bylo seznámit se ve skupinkách se sousedními státy a získané informace předat svým spolužákům. Týdenní program byl velmi nabitý. Díky přípravným pracím se však žáci lehce vypořádali se závěrečným vystoupením.

V pondělí hledali informace na počítačích o České republice a sousedních státech, které pak zpracovávali do grafů. Druhý den je čekala beseda s „opravdovými“ Rakušany, kteří dětem přivezli nejen informace o životě v Rakousku, ale připravili si pro děti občerstvení v podobě bramborového salátu, vídeňského řízku, hroznového moštu a pravých mozartových kuliček. Ve středu žáky čekala beseda o Slovensku, kterou pro děti připravil pan Hupka s panem Janečkem. Mezi besedami děti vymýšlely křížovky, vyráběly koláže, dokončovaly mapy jednotlivých zemí.

Ve čtvrtek žáci navštívili místní knihovnu, kde formou práce ve skupinách opět nabývali nové vědomosti o sousedních státech a pod vedením knihovnice paní Šimčíkové vyhledávali správné odpovědi v encyklopediích, na internetu, v časopisech.

Odpoledne vystoupila již první skupina se svojí prezentací, byla to skupina Rakousko. Se všemi svými znalostmi o Rakousku se podělila s ostatními spolužáky.

V pátek byla opět beseda, tentokrát přijeli „opravdoví“ Poláci. Myslím si, že se děti dozvěděly o Polsku mnoho zajímavých věcí. Po besedě následovalo vystoupení skupin Polsko, Německo a Slovensko. To svoje vystoupení zakončilo dokonce ochutnávkou tradičního slovenského jídla, ochutnávkou halušek. Všechny skupiny měly v daném jazyce přiděleného státu nacvičenou písničku, říkadlo či pohádku.

Všem dětem se většinou závěrečné vystoupení vydařilo, za jejich úsilí jim patří poděkování. Poděkování patří za pomoc i rodičům, besedujícím a všem vyučujícím, kteří s dětmi pracovali a v jejich činnosti jim byli nápomocni.

Hedvika Škrabalová

Vstup do fotogalerie

V pátek 8.5.2009 proběhl v Hrušovanech nad Jevišovkou přátelský turnaj ke "Dni osvobození". Za naši školu se turnaje zúčastnili Lam, Karolína Sejkorová, Renek Kocourek a Radek Zabloudil. Celkové vítězství si zaslouženě odnesl Lam.

Hedvika Škrabalová

Vstup do fotogalerie

V úterý se konalo školní kolo ve skoku vysokém. Za hojné účasti, zvláště skokanů z prvního stupně dosáhli nejlepších výkonů tito žáci: Martina Hanáková 125cm, Ivana Beníčková 100cm, Martin Mrenica 125cm, Jakub Fliega 140cm. I těm, kteří nevyhráli, blahopřejeme a děkujeme za účast.

Katka Smíšková

Vstup do fotogalerie

Velmi úspěšně reprezentovali ve čtvrtek naši školu starší žáci. V Břeclavi se zúčastnili okresního kola v minikopané. I přes výrazné oslabení (J. Fliega se nedostavil k odjezdu, M. Hanák se zranil v průběhu turnaje a P. Němec ležel doma s angínou) se klukům dařilo a s jednou remízou a čtyřmi výhrami se zaslouženě stali okresními přeborníky v minikopané. Velkou pochvalu si zaslouží všichni, kteří hráli, i ti, kteří byli na střídání. Především bych chtěl vyzdvihnout výkondvou žáků - brankáře Pavla Vargy a Mirka Štykse - nejlepšího hráče turnaje. Děkuji žákům za vzornou reprezentaci školy a věřím, že ještě lepší výkon podají v úterý 12. 5. 2009, kdy se střetnou s nejlepšími družstvy regionu.

Stanislav Pichanič

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek proběhlo další kolo počtáře školy...

 

Vstup do fotogalerie

V pondělí se odehrál turnaj v přehazované žáků 4. a 5. tříd. Hry byly velmi vyrovnané. A jak to dopadlo?

1. - 5. třída Orli
2. - 4. třída Křižáci
3. - 5. třída Špidláci
4. - Tygři

Za zmínku stojí výkon Jarka Mika, který doplnil jedno z družstev a odehrál tak všechny zápasy.

Miluška Kneeová

Vstup do fotogalerie

V pondělí 4.5. pořádaly školní družiny výtvarnou soutěž Picasso. Děti měly namalovat obrázek křídou na chodník před naši školu. Záleželo čistě na jejich fantazii, jak bude obrázek vypadat. Všechny děti se tohoto zadání zhostily s úsměvem a tak vznikly moc pěkné a zajímavé obrázky. Paní učitelky viděly spousty lodí, domků, dokonce i bazén. Nejhezčí obrázky měly děti za 1. třídu - to byl Petr Karola, který maloval koně a louku u něj společně s Jirkou Moravcem, který se díky tomuto obrázku umístil na stupních vítězů za 2. třídu, kde se ještě umístila i Míša Kalianková za svůj Domek u moře se skalami. Za 3. třídu se umístily za obrázek Včelího úlu na louce Nela Štyksová spolu s Natalie-Ann Molnárovou a Julča Konečná za kresbu Skřítka. Děti Picasso bavil a věřím že příště budou obrázky ještě originálnější.

Jitka Štyksová

Vstup do fotogalerie

Žáci 5.A se na projektový týden, který proběhne od 11. 5. do 15. 5. na ZŠ Drnholec, připravují pečlivě a s předstihem. Jejich tématem jsou státy sousedící s ČR.

Hedvika Škrabalová

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.