Vstup do fotogalerie

V úterý jely žákyně 6. a 7. třídy na přehazovanou do Mikulova. Tento turnaj pořádá Dům dětí a mládeže, účastní se mikulovské základní školy a gymnázium. Sedmačky ve složení Mrenicová, Kolečkářová, Fedáková, Kubíčková, Jurkasová a Mandová obsadily 4. místo, chyběla jim bojovnost, pohotovost... Ale i tak je to pro ně zkušenost. Zato šesťačky – Bystřická, Ritterová, Zajícová, Dědíková, Sikorová a Tomolová – hrály velmi dobře, smečovaly, blokovaly, bojovaly o každý bod. A právě jeden bod rozhodnul, že vyhrály. Nejproduktivnější hráčkou byla Adéla Dědíková. Všechna děvčata zasluhují pochvalu a body do Sportovce. 

Kateřina Smíšková 

 

Vstup do fotogalerie

V pondělí 25. 5. a ve středu 27. 5. se konaly poslední gymnastické tréninky. Již nemusíme nacvičovat na závody ( pro letošní rok ), tak jsme jako každoročně uspořádali minisoutěž – družstva mezi sebou. Složení družstva byla od nejmladších (v pondělí i z MŠ) po nejstarší. Chtěli jsme, aby byli oceněni i ti, kteří se na „velké“ závody nedostali. V pondělí soupeřila 4 družstva, za Tygry nejvíce bodovala Nikol Rohrerová, za Citronky Klára Lukáčová, za Dračice Terka Směřičková z Dunajovic a za Strašidla Ela Sedláčková. Ve středu byla družstva 3 – v těch bylli nejlepší Marta Kurachova z Březí, Mirka Marková z Dobrého Pole a opět Nikol Rohrerová. Gymnasté „makali“ tentokrát nejen za sebe, ale za tým. Všechna družstva byla velmi vyrovnaná.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat naší žačce a gymnastce Káji Mrenicové, která celou svou školní docházku za podpory svých rodičů trénovala, závodila a výborně reprezentovala naši školu, rodiče a především sama sebe. Velká pochvala.

Děkujeme rovněž panu Smíškovi, který, ač již nepůsobí na naší škole, stále u nás trénuje, a Zuzce Šedivé, která nám pomáhá a bude nás v budoucnosti (doufáme) následovat.  

Kateřina Smíšková 

 

Vstup do fotogalerie Ve čtvrtek 21. 5. proběhlo v 1. třídě pasování prvňáčků na čtenáře. Děti po splnění čtenářské zkoušky a odříkání slibu čtenáře, byly pasovány do řádu čtenářů. Děkuji všem rodičům za dobrou práci se svými dětmi po celý školní rok. Dětem přeji, aby našly v knihách spoustu krásných příběhů a moudrosti.

 Zuzana Mrenicová

Vstup do fotogalerie

Ještě plní dojmů se s Vámi chceme podělit o dojmy z návštěvy VIDA! science centra v Brně. Návštěvu jsme avizovali v našem posledním článku v Drnholeckém zpravodaji, který se týkal pokračování projektu OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v jihomoravském kraji, ve kterém je naše ZŠ partnerem mikulovského gymnázia. Díky tomuto projektu se čtyřicet sedm vybraných žáků osmého a devátého ročníku jelo v pátek 15. května 2015 podívat do zcela nově otevřeného centra zábavy na téma věda. A každého z nich jistě potěšilo, že doprava i vstupné šlo na účet projektu. Buďme konkrétní – každý rodič ušetřil minimálně 210.—Kč a to nepočítáme velkou bagetu, kterou dostali na občerstvení. Samotné centrum je novou náplní jednoho velkého pavilonu na brněnském výstavišti.

Měli jsme následující představu o programu. Nejprve se žáci dle vlastního zájmu porozhlédnou, zhruba po hodině budou další hodinku pracovat samostatně na úkolech (měli rozdané pracovní listy) a poté se rozdělí do tří skupin a každá z nich půjde do speciální učebny na další hodinový program na téma buď vynálezy, zvuk anebo magnetismus. Vlastně jsme ani pořádně nevěděli, zda se máme či nemáme těšit. Znáte to, něco jiného jsou fotky na internetu a něco jiného je pravá realita. A jak to dopadlo? S čistým svědomím můžeme říci, že na jedničku.

Žáci se v centru ztratili jak v bezbřehém oceánu pokusů, informací, různých hýbadel všemožných typů, modelů atd. Prostě jste neměli šanci poctivě projít a vyzkoušet jedno po druhém ve stanovené době. Jenom namátkou. Jezdili jste někdy na kole na laně 8 metrů nad zemí, pouštěli jste horkovzdušný balón, zažili jste zemětřesení? Víte, kolik decibelů ještě vydržíte, dělali jste si někdy vlastnoručně magnetickou plastelínu, nebo magnetické dělo? A to opravdu není ani zdaleka všechno. Pokud si někdo myslel, že půjde o nezáživnou fyziku, musel být víc než překvapen. Centrum je koncipováno jako široko oborové (mechanika, optika, …) avšak přesahuje fyziku do mnoha dalších vědních oborů např. biologie (model srdce, do kterého lze vstoupit, pozorování živých bakterií pod mikroskopem, …), ekologie (funkční model různých typů řečiště a jak modelují krajinu, …), geologie (funkční model gejzíru, …), meteorologie (funkční model tornáda, TV zpravodajství…), obnovitelné zdroje energie (žáci vyráběli elektrickou energii) a mohli bychom pokračovat hodně dlouho. Doslova každé místečko bylo napěchováno něčím, co by Vás zaujalo, a to včetně volné podlahy, kam dataprojektor promítal různé interaktivní kvízy, např. z organické chemie.

Na závěr pár slov pedagogického dozoru na zájezdu a současně učitele fyziky. Můj názor je pochopitelně subjektivní, ale nebojím se ho prezentovat. Ještě jsem nezažil, aby každý žák ve třídě, bez ohledu na prospěch a zájem o předmět, vydržel tak dlouho se zájmem něco dělat a navíc opakovaně. Účastnil jsem se práce skupiny na téma magnetismus a potěšilo mne, že žáci reagovali na lektora mnohdy již se znalostí problematiky ze školy, takže tak špatně asi neučíme, rozhodně škole nedělali ostudu. Po cestě domů vyplňovali žáci anonymně dotazník a drtivá většina by hned jela znovu. Něco mi říká, že jsme nebyli ve VIDA! science centrum v Brně naposledy.

  Tomáš Zejda

 

Vstup do fotogalerie

Z přírodovědného kurzu jsme se vrátili v pátek 15. 5. 2015 v odpoledních hodinách v plném počtu. Z lékárničky jsme potřebovali pouze pastilky na občasné bolení v krku, dezinfekci na pár odřenin, jednou jsme vytáhli klíště.

Celý kurz proběhl v aktivitě a pohodě. Snídaně byla ve stylu švédských stolů – děti si mohly vybírat z mnoha druhů jídla, každý si vzal, co snědl. Po vydatné snídani následovalo dopolední vyučování, přerušené ovocnou svačinkou.

Oběd byl opět výborný, bylo to vidět i na dětech, které si chodily i několikrát přidávat. V odpoledním klidu si děti povídaly, hrály společenské hry, odpočívaly.

Po klidu následovaly vycházky do přírody, do města, navštívili jsme lanové centrum. Středeční odpoledne nám zpestřili členové šermířského spolku svým perfektním vystoupením o zbraních a bojích ve středověku. Ještě jsme stihli diskotéku, táborák s opékáním špekáčků, někteří odvážlivci noční stezku odvahy a další.

Závěr našeho pobytu v přírodě jsme zakončili výletem do jihlavské ZOO.

K chování dětí bychom měly jen pár připomínek – starší děvčata mezi sebou vedla „žabomyší války“ (hádaly se, pomlouvaly, roznášely nepravdy), občas se někdo rozplakal po volání z domova (příště raději bez mobilů).

Celkově – kurz dopadl výborně, příští rok by děti chtěly klidně zopakovat.

  Bronislava Šimčíková, Hedvika Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

Začátkem května se každé dva roky vydají zájemci z řad žáků 8. a 9. tříd na exkurzi do Osvětimi. Nečekají je zážitky pěkné, ale rozhodně velmi silné a pro život v dnešní rozbouřené době i velmi potřebné.

Tak i letos se nepříliš početná skupina dětí doplněná o několik dospělých vydala (společně s další brněnskou základní školou) do památníků bývalých koncentračních táborů Auschwitz a Birkenau.

Cesta byla sice dlouhá, vyrazili jsme v 7, 10 od školy a na místo přijeli ve 13, 15, ale počasí bylo nádherné a celý den se opravdu vydařil.

Prošli jsme oba dva tábory, průvodkyně Mája nám podala velmi působivě informace a zprostředkovala vyprávění bývalých vězňů o hrůzách, které  se v těchto místech v období druhé světové války odehrávaly. Expozice a fotografie to jenom potvrdily.

Všichni naši žáci se chovali velmi vzorně, za což byli průvodkyní pochváleni. My dospělí jsme byli překvapeni, když nám sdělila, že některé výpravy se i na těchto místech chovají nevhodně, pokřikují vulgárně,vysmívají se, což "normální" člověk ani není schopen pochopit. 

V 17 hodin jsme se vydali na zpáteční cestu, zastávka u McDonalda vyvolala u dětí nadšení, my jsme zjistili, že jídlo z "fástfúdu" je kaloricky vydatné, ale i takto získanou energii děti brzy vypotřebovaly a buď sledovaly film, nebo pospávaly. Ve 22, 15 naše putování úspěšně skončilo, ale to, co jsme viděli, se určitě nezapomene. 

 Jitka Radkovičová

 

Vstup do fotogalerie

V sobotu vyjela výprava gymnastů na své poslední závody do Šlapanic. Jsou to nejnáročnější závody - závodí se na třech nářadích a roli hraje také obtížnost. Závodilo 12 gymnastů – z naší školy, hrušovanské i jiných, ale všechny děti jsou NAŠE, neboť trénují všichni v Drnholci (s manželi Smíškovými a Zuzkou Šedivou). Naše děti byly úspěšné – 2 zlaté, 3 stříbrné a 1 bronzová medaile (viz výsledková listina ). Všechny děti zasluhují pochvalu – ukázaly, co umějí, většina i bojovného ducha, trémistům se i něco nezdařilo, ale to patří k závodění. Jsme rádi, že i rodiče podporují své děti v tomto náročném sportu a nelitují času, který věnují odvozům na tréninky nebo na závody. Přejeme našim gymnastům, aby vytrvali a úspěchy (ještě větší) se dostaví. Důkazem toho jsou Eliška a Maruška Marxovy a Kája Mrenicová. Jsme spokojeni.

  Kateřina Smíšková

 

Vstup do fotogalerie

Vědomosti z učebnic je vždy dobré doplnit i praktickými poznatky, takže jsme se vydali do Moravského muzea v Brně do expozice o rybách, ptácích a savcích, abychom si ověřili, že učebnice nelžou.

Pokračovali jme vycházkou po městě, na různých stavbách jsme si připomněli architektonické prvky historických stavebních slohů, nyní po vyplnění pracovního listu už se nám rozhodně nepletou gotika, renesance, baroko.....

Energiii načerpanou ve "fástfúdu" kluci vyskotačili u fontánek před Janáčkovým divadlem.

Cíl exkurze byl splněn, počasí ani chování žáků její průběh nenarušily, a tak jsme se spokojení a o něco chytřejší vrátili domů.

Jana Kalandrová, Jitka Radkovičová

 

Vstup do fotogalerie

První světovou válku jsme zatím neprobírali, ale nic nebránilo navštívit zajímavou výstavu v Technickém muzeu k tomuto tématu. I vydaly se třídy 8. A a 8. B do Brna. Výstava byla nádherná, výklad pana průvodce velmi srozumitelný a poutavý a vystavované exponáty stály za fotku.

  Hana Vlková, Soňa Zabloudilová

 

Vstup do fotogalerie

7. května proběhlo tradiční okrskové kolo McDonald Cupu ve Valticích. Za účasti čtyř družstev se obě naše družstva umístila na pěkných druhých místech. Za předvedené výkony si žáci zaslouží velkou pochvalu.

  Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

Třetí místo vybojovalo družstvo našich žáků na okresním přeboru ve vybíjené. Po statečném výkonu ukázalo svůj potenciál a věřím, že v příštím roce to bude ještě lepší.

  Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

V rámci učiva v předmětu Práce v domácnosti – STOLOVÁNÍ, PŘÍPRAVA STOLU si žáci měli natrénovat tuto činnost přímo v kuchyňce – s nádobím, dekorací atd., kterou si měli přinést z domu. V půlce třídy, která má volitelný předmět SPORT, si vytvořili 4 skupinky, domácí příprava téměř nulová. Překvapivé a pro mne až zdrcující bylo chování (a podle toho i výsledek stolování) šestičlenné skupinky (Dědíková, Bystřická, Sikorová, Konečná, Zajícová, Sedláček) – kázeň, hlučnost, vlasy do talíře, rozlité pití a váza, nepořádek, pro mnohé pokyn či rada se míjeli účinkem. Dělají to i tak doma? Pochvalu naopak zaslouží Dominik S., Tomáš F. a Sebastian Š. Jejich stůl byl nejlepší.

  Kateřina Smíšková

 

Vstup do fotogalerie

V rámci tématu SPRÁVNÁ VÝŽIVA a rady na měsíc duben (jezte více ovoce a zeleniny) si měla děvčata 9. třídy donést potraviny, ze kterých ve skupince připraví zdravý salát. Vyšlo to bohužel na 50%, polovina děvčat zapomněla nebo nevěděla. Zbytek chystal těstovinový salát s kuřecím masem, jarní zeleninový salát a ovocný salát. Výsledek vidíte na fotkách. Za snahu dostala děvčata jedničky, ovšem to servírování a stolování! Rodiče – doma – zkuste na tom zapracovat!

  Kateřina Smíšková

 

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.