Vstup do fotogalerie

 V úterý 29. 4. 2014 v odpoledních hodinách proběhlo u žáčků první třídy „PASOVÁNÍ na ČTENÁŘE“. Děti si pro rodiče připravily krátké pásmo básní a písní. Každé z přítomných dětí potom přečetlo přidělený text. Poté paní ředitelka Jana Kalandrová za odměnu předala novým „čtenářům“ knížku se záložkou. V průběhu představení vystoupily i děti s pohádkou „Boudo, budko“, kterou secvičily v kroužku NJ. Celý program děti zakončily rytmickou deklamací Štika, kamení, u rybníka.

Hedvika Škrabalová 

 

Vstup do fotogalerie

 Ve středu posledního dubna si to děti prvního až pátého ročníku užily.

Po předchozí domluvě skoro všichni přišli v čarodějnických převlecích. Ve třídách děti plnily úkoly typu – míchání různých lektvarů, vymýšlení kouzel a zaříkávadel, luštily tajemné rébusy a křížovky. Mezi první a druhou třídou došlo také k soutěžení v házení šiškou na cíl, vrhem křišťálovou koulí do dálky, v létání na koštěti, sestavování obrázků. Čtvrťáci se zase střídali v učení před tabulí místo klasické paní učitelky, která se na tento den proměnila v žákyni.

Všichni v převlecích za odměnu obdrželi nějakou tu sladkost.

Hedvika Škrabalová 

 

Vstup do fotogalerie

 V sobotu 26. 4. 2014 se naši gymnasté zúčastnili letošních posledních závodů, a to ve Šlapanicích.

Naši školu reprezentovalo 15 závodníků, z toho i žáci, kteří již k nám nechodí, ale u nás trénují.

Za nejmladší žákyně závodily Nikolka Rohrerová, Mirka Marková (Dobré Pole), Tamara Štarmanová (Hrušovany) a Natálka Komínková. Nejlepšího umístění dosáhla Nikolka, pro kterou to byl první velký závod i na kladině. Za dorostenky závodily pouze naše žákyně – Maruška Marxová, Eliška Marxová, Lenka Růžičková a Nela Štyksová, v tomto pořadí také skončily. Ženy již měly velkou konkurenci (ze Znojma, Bučovic a Slavkova), přesto předvedly své nejlepší výkony: Kristýna Růžičková, Tereza Štarmanová (Hrušovany) a Kája Mrenicová. Stojí za zmínku uvedení prvků, která děvčata poprvé předvedla na závodech: Maruška Marxová na kladině přemet stranou a salto vpřed z kladiny, Kája Mrenicová přemet stranou na kladině a Eliška Marxová rondát salto vzad na prostných. Je vidět, že holky nechtějí stagnovat a chtějí se přiblížit těm „oddílovým“.

Také hoši jeli poprvé závodit v trojboji – Patrik Vrška, Patrik Vymazal a Honza Tisoň, Dominik Jirků (Hrušovany). Porazili místního gymnastu a skončili v pořadí, jak je uvedeno. Na těchto závodech skočili všichni přemet vpřed přes bednu a byli za to náležitě oceněni.

Všem závodníkům blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme chuť a výdrž do dalších tréninků, hlavně chuť se hýbat vůbec.

Kateřina Smíšková 

 

Vstup do fotogalerie

Velmi neslavně dopadla snaha našich žáků postoupit z okrskového kola ve vybíjené 3.-5. tříd, které pořádala ZŠ Mikulov Valtická. Po dvou jasně prohraných zápasech ve skupině ztratili šanci na boj o jedno postupové místo. Lze jen konstatovat, že i prohry patří k životu.

  Stanislav Pichanič

 

  Vstup do fotogalerie

 

 

 

Vstup do fotogalerie

Nádherné nedělní počasí, usměvavé tváře, krásně vypiglované kroje. Prostě se nám nedělní vystoupení v Mikulově podařilo. Krásné svátky jsme zakončili na místní výstavě vín. Fotky pořídila Dana Jandová za což ji moc děkuji.

  Bronislava Šimčíková

 

Vstup do fotogalerie

V předvelikonoční středu jsme ve třídě opět přivítali postavičky Macha a Šebestovou, abychom si kouzelným sluchátkem přivolali Velikonoce do naší třídy. Děti měly připraveny okruhy, v níž si procvičovali učivo jazyka českého, matematiky a prvouky. Pokud byli žáci unaveni, zdobili si kraslice, dodělávali si velikonoční přáníčka. Nezapomněli jsme si připomenout tradice Velikonoc a seznámit se s názvy předvelikonočních dnů a jejich významem. Den nám rychle utekl a my si tak zpříjemnili další školní den.

  Bronislava Šimčíková

 

Vstup do fotogalerie

V úterý 15.4. se ve třetí třídě učilo na ruby. Děti byly rozděleny do 5 skupin – každá skupina měla svou vyučovací hodinu dle denního rozvrhu. Většina dětí si připravila učivo na procvičení, ale našli se i tací, kteří si poctivě vypracovali pracovní listy s učivem, které nás čeká a děti musely použít učebnice. Ve skupinkách pracovali jak s pracovním listem tak i s učebnicí. Jen dvě děti přišly bez přípravy. Den se nám opravdu vydařil a při samohodnocení si jen jeden žák posteskl, že látce a učivu neporozuměl. Další hodina naruby nás čeká až ve čtvrté třídě.

  Bronislava Šimčíková

 

Vstup do fotogalerie

Vždy kolem velikonočních svátků si děti v kroužku šachů přeměří svoje síly. I letos proběhl v pátek 11. 4. 2014 VELIKONOČNÍ TURNAJ. Na prvním místě se umístil Tomáš Foltán z 5. A, na druhém Lukáš Žídek, rovněž z 5. A a třetí místo si vybojoval Michal Španiel ze 3. A. Všichni zúčastnění soutěžící si odnesli velikonoční nadílku.

  Hedvika Škrabalová

 

V úterý 22. 4. 2014 proběhne výuka dle rozvrhu první dvě hodiny, 3. – 6. hodina projektové vyučování. Přinést kelímek - společné zahájení v 9:35 v tělocvičně Cup songem a potřeby dle vybraných činností (činnosti nestřídají, tu kterou si vybrali, mají na celý den):

  • úklid v obci + statistika + anketa – přinést sáček na ruce
  • kašírování stromu a ozdoby na něj - přinést noviny, kdo může
  • hrabání listí a staré trávy - přinést hrábě, kdo může
  • obnova nástěnek na chodbách
  • přesazování kytek
  • libovolný literární žánr na téma „Poselství příštím generacím“
  • návoz šotoliny + nátěr branek + výkop díry na časovou schránku, do které se vloží literární díla

 Hana Vlková

 

Vstup do fotogalerie

 Velikonoční dílničky byly otevřeny pro všechny, kteří si chtěli vyrobit něco pěkného pro radost. I když návštěva byla skromná, přece jen pár dětí a maminek či babiček využilo naší nabídky a přišly si vyrobit něco z hlíny, namalovat hrníček, pokladničku či triko. Byl to první pokus zkusit něco nového a pokud bude zájem, pak bude i chuť zopakovat si to i někdy příště.

Jana Juřenová 

 

Vstup do fotogalerie

Ve středu 9.4.2014 proběhlo v Mikulově oblastní kolo v recitační soutěži. Naši školu reprezentovali Adéla Wernerová z 1. A , Daniela Vlková ze 2. A, Adéla Dědíková a Tomáš Foltán z 5. A. Ve velké konkurenci se podařilo vystoupit na stupně vítězů oběma Adélkám, které ve svých kategoriích skončily shodně na třetím místě. Všichni vystupující předvedli pěkné výkony, se samotným průběhem soutěže jsme byli spokojeni. Děkuji soutěžícím i jejich vyučujícím a rodičům za podporu v soutěži.

  Hedvika Škrabalová

 

Vstup do fotogalerie

Druháci se letos zúčastnili kampaně s názvem „Předej informaci“ s cílem zvýšit povědomí o infekcích přenášených klíšťaty a možnosti jejich prevence. Tato kampaň je součástí Světového dne zdraví, který připadá na 7. 4. 2014.

Děti se dozvěděly spoustu užitečných informací o výskytu klíšťat, prevenci, o ošetření a nemocech souvisejících s napadením klíštěte.

V rámci tohoto projektu jsme uspořádali módní přehlídku, kde jsme soutěžili o nejvtipnější „vhodný“ oděv do lesa. Z fotografií ovšem jistě usoudíte, že takovýchto oblečení bylo k vidění málo, z toho nejvtipnější byl jen jeden, který si na sebe pro tuto příležitost oblékla Klárka Lukáčová.

Zbylé aktivity se také nesly v duchu klíšťat a prevence (pohybová hra, puzzle, křížovky a rébusy).

Jsem ráda, že i my jsme mohli být součástí této kampaně a „předávat dál informaci“ o tak ožehavém tématu jako jsou nemoci z klíšťat.  

Martina Bejdáková 

 

Vstup do fotogalerie

V úterý se konalo školní kolo v přehazované 6. a 7. tříd. Družstvo 6. A bylo posíleno o chlapce, neboť děvčat je ve třídě málo a museli trénovat společně, aby si vůbec zahráli „ 6 na 6 „. Sedmačky vytvořily 1 družstvo a šesťákům podlehly 0:2. Byl to pěkný zápas a obě družstva si body do Sportovce zaslouží.

  Kateřina Smíšková

 

Vstup do fotogalerie

 Od pondělí 3.3 do pondělí 7. 4. 2014 probíhala tvořivě-vědomostní soutěž. Zapojit se mohl každý, kdo rád uvažuje a přemýšlí, tvoří, má fantazii. Na informační nástěnce se děti seznamovaly s novými úkoly i dobou, kdy úkol měl být odevzdán.

Do soutěže se zapojilo celkem 28 dětí, ty menší z celkového počtu 17 úkolů plnily především zadání z oblasti tvořivé.

Celkovým vítězem se stala ze 4. A Gábina Luknarová, na 2. místě se umístil Václav Krška ze 2. A a na 3. místě Rozálie Benáková z 1. A.

Další ocenění s pěknými cenami získali za svoji tvorbu Ela Sedláčková a Denis Kocman z 1. A, Daniela Vlková ze 2. A, Dominika Hryzláková ze 4. A a Dominik Sulz z 5.A.

Sladkou odměnu dostali všichni soutěžící, které chválím, že si našli čas a zkusili udělat něco navíc.

Hedvika Škrabalová 

 

Vstup do fotogalerie

Oblastní kolo Zpěváčka se konalo v neděli 6. 4. 2014 ve Ždánicích. Kola se zúčastnili Simona Černošová a Tomáš Ledvina ještě s dalšími dvěma postupujícími z kola regionálního, které se konalo v Mikulově. Reprezentovali ne jen Jarabáček, ale celý region Mikulovska. Výkony byly skvělé, ale na postup do celorepublikového kola to nestačilo. Konkurence byla opravdu veliká. Celá neděle se nesla v duchu lidových tónů. Nádherné písničky, krásné kroje. Děkuji rodičům za ochotu se zúčastnit, za trpělivost a dobrou společnost.

  Bronislava Šimčíková

 

Vstup do fotogalerie

V pátek 4. 4. 2014 v 16.00 jsme se sešli v tělocvičně na běžné zkoušce, ale tentokráte jsme nezamířili po zkoušce domů, ale do malé tělocvičny, abychom si nachytali spacáky a seznámili se s programem soustředění. Do půl desáté večerní jsme tvrdě pracovali na skocích a pásmu. Malé přestávky na občerstvení přišly vhod. Od desáté hodiny jsme využili velké tělocvičny a zahráli jsme si fotbálek. Děvčata, která nehrála si připravila sestavičku roztleskávaček a v poločase a na konci zápasu nám předvedla, jak se povzbuzuje družstvo. V jedenáct hodin se v tělocvičně zhaslo a i když ještě do půl jedné bylo slyšet šeptání a pochechtávání, usnuli jsme všichni a spali až do šesté hodiny ranní. V sedm nás čekal budíček, snídaně, hygiena a v osm jsme si zopakovali vše, co jsme se večer naučili. Domů jsme se rozešli v deset dopoledne. Na fotografiích uvidíte pouze večerní zábavu, protože baterky vypověděly službu. Naše výkony můžete vidět v Mikulově 20. 4., kdy na náměstí budeme mít premiérové vystoupení s novým programem.

  Bronislava Šimčíková

 

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.