Ve středu 15. května se žákyně 8. a 9. tříd (Nikola Mandíková, Šárka Danihelová, Martina Drozdová, Iva Hajduchová, Marie Bártová, Denisa Grulichová, Tereza Žaludková, Christina Sulz) a učitelé ZŠ Drnholec (paní Soňa Zabloudilová, Jitka Radkovičová a pan Ladislav Krivjanský) zapojili do 17. ročníku sbírky „Český den proti rakovině“. Sbírka se konala v dopoledních hodinách ve škole a odpoledních hodinách v Drnholci, Jevišovce a Novosedlech. Celkem se prodalo 425 symbolických kvítků měsíčku lékařského a výtěžek byl 8 923,- Kč. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili a přispěli tak na jednotlivé programy boje proti rakovině.

Na začátku června postihly některé regiony naší republiky ničivé povodně. Na pomoc těmto oblastem jsme ve čtvrtek 6. 6. a v pátek 7. 6. uskutečnili sbírku v základní škole. Děkuji všem dětem a jejich rodičům i prarodičům a zaměstnancům školy, kteří přispěli a tak jsme mohli na povodňové konto organizaci ADRA zaslat 2 586,-Kč. Stále platí, že škola nejen vzdělává, ale i vychovává a že ten, kdo rychle dává, dvakrát dává.

  Jana Kalandrová

 

Loga Vstup do fotogalerie

Ve dnech 20.5. – 24.5.2013, v rámci projektového týdne, se žáci pátého ročníku blíže seznamovali se životem v sousedních zemích ČR. K Německu, Rakousku, Slovensku a Polsku z přinesených materiálů vytvořili prezentaci.

První den projektového týdne se žáci věnovali Německu. Vyhledávali zajímavosti na internetu, své poznatky si upevňovali prostřednictvím křížovky, osmisměrky. Četli si pohádky bratří Grimmů, které pak převyprávěli ostatním. V závěru zhlédli část pohádky v němčině.

Druhý den se probíralo Rakousko. Opět se pracovalo s mapou, žáci vyhledávali na počítačích nové údaje o Rakousku a porovnávali je s Českou republikou – např.rozloha, počet obyvatel, nejvyšší vrchol apod. Přiřazovali německá slova k českým, zhlédli prezentace předchozích žáků, ochutnávali Sachrův dort, Mozartovy kuličky, tvořili křížovky z nově získaných poznatků.

Středa patřila sousední zemi Česka – Slovensku, která je nám řečí i kulturou nejbližší. Pracovali jsme jak na počítači – hledali různé zajímavosti o Slovensku, tak s atlasem a také nahlédli do prezentací předešlých projektů. Ale nejvíce se těšili na vaření slovenského národního jídla – halušky se zelím a uzeným nebo brynzou. V kuchyni bylo veselo, každý se snažil zapojit do vaření. Halušky se povedly a chutnaly, jen se po nich zaprášilo. Děti se shodly, že je to jednoduché ale výborné jídlo. Poslední hodinu se rozeběhli po škole s anketními lístky – 90% tazatelů odpovědělo správně. Na závěr dne jsme překládali slovenská slova a četli slovenská říkadla. Opravdu tato zem je jako naše – řekly děti.

Ve čtvrtek čekala na žáky země ležící na sever od České republiky - Polsko. V tomto bloku se žáci naučili  vybraná polská slovíčka, pracovali s mapou, na počítačích, malovali, luštili křížovky. Pracovali v  domovských a expertních skupinách. Nejvíce žáky zaujaly informace a zajímavosti o koncentračním táboře Osvětim, královském městě Krakov a solném dolu Vělička.

V pátek se žáci věnovali písním okolních států. Jednalo se o písně lidové, ale i písně umělé. Naučili se slovenskou lidovou: Ej, zálužický poĺo s doprovodem klavíru, polskou lidovou: Za lasami, za gorami, za dolinami, kterou převzala a upravila česká novodobá hudební skupina Čechomor, doprovod – kytara a německou píseň Dornroschen s doprovodem klavíru. Na závěr celého týdne děti své práce velmi hezky a zajímavě prezentovaly.

Hedvika Škrabalová - garant pátého ročníku 

 

Loga Vstup do fotogalerie

Rok se s rokem sešel a je tu znovu jarní týden vyučování jinak. Pro šestý ročník letos opět ve znamení starověkých impérií – Řecka a Říma.

Rozděleni do skupinek po čtyřech až pěti se žáci hned v pondělí vydali vstříc doplňujícím znalostem o těchto dvou antických velmocích. I letos na ně čekaly pracovní listy z hlavních vyučovacích předmětů, ze kterých ve finále vznikl katalog jejich vlastní cestovní kanceláře. Doplňkovým materiálem katalogu byly pracovní listy z olympijských her, konaných v tělocvičně, z pletení košíků z pedigu a z přípravy řeckého zeleninového salátu ve cvičné kuchyňce.

Tradičním výstupem při pátečních prezentacích byly masky řeckého divadla a makety buď Kolossea, nebo trojského koně.

Letošní projektový týden v šestých třídách se opravdu vydařil. Žáci pracovali samostatně, aniž by je člověk musel neustále napomínat, co že mají na práci a kde mají být. Zodpovědně přistoupili i k výrobě maket, které se letos velmi povedly. Nádherné masky řeckého divadla budou zdobit chodbu ve druhém patře, kde mají svoje třídy.

Chválím žáky 6.A a 6.B za precizní práci a aktivní přístup k zadaným úkolům.

  Soňa Zabloudilová, garant 6. ročníku

 

Loga Vstup do fotogalerie

  Žáci a žákyně 7. ročníku se první den seznámili s fungováním Evropské unie vážně (výukový program a prezentace) i nevážně (hry). Zbytek týdne plnili zadané úkoly ve skupinách. Tvořili prezentace zemí EU, pomocí svých příbuzných a známých, kteří v těchto zemích žijí nebo pracují, se blíže seznámili s běžným životem, zajímavými místy, osobnostmi či národními jídly v daných zemích. Aby celý týden nestrávili jen u počítačů, naučili se hrát pétanque, malovat na hedvábí a zpracovávat a vyhodnocovat anketu, kterou dělali mezi občany Drnholce. Závěr celého týdne završili svými prezentacemi. Myslím, že si odnesli do svého budoucího mnoho užitečných informací a dovedností. Všechny skupiny odvedly skvělou práci.

Jana Kalandrová 

Loga Vstup do fotogalerie

Žáci 8. třídy pokračovali druhým projektovým týdnem v tématu "Volba povolání". Po podzimním týdnu už tušili, co po nich požadujeme, a tak šla práce rychleji od ruky. Některé činnosti a exkurze je příliš nezaujaly, téměř propadák byl letos Úřad práce v Břeclavi.

Naopak zaujal čtvrtek. Nejprve pobavili tři chlapci. První přišel na jinou zastávku a ujel mu autobus, druhý zaspal a třetí přišel jako obvykle do školy a byl udiven prázdnou třídou. Všichni tři se nakonec díky rodičům s auty a pravidelné autobusové dopravě nakonec na exkurzi do Novosedel dopravili.

Kromě těchto peripetií nabídl čtvrtek i zajímavou exkurzi po cihelně s možností vyfénovat si účes v sušárně cihel a exkurzi do Vinařství Kovacs s barevně osvíceným sklepem a zasvěceným (a osvíceným) výkladem pana Kovacse o víně, vinařství, práci, loajalitě k firmě a kalifornských žížalách.  

 Tomáš Procházka

 

Loga Vstup do fotogalerie

 Stejně jako v předešlých letech i letos bylo cílem absolventského týdne v 9. ročníku připravit žáky na zátěžové situace u zkoušek a pohovorů, které je v budoucnosti čekají jednak před komisemi zkoušejících pedagogů na různých typech škol, jednak při pohovorech při konkurzním řízení při přijímání do zaměstnání.

V pondělí 20. 5. 2013 byli žáci seznámeni s průběhem projektového týdne, byli informováni o průběhu absolventské zkoušky z povinných předmětů: matematika, český jazyk, anglický, jazyk, dále si každý/á žák/yně zvolil/a jeden nepovinný předmět z okruhu všech naukových předmětů, z výchov a z praktického oboru, s jejichž základy se během školní docházky rovněž seznámili.

Jednotliví vyučující – „asistenti“ - vypracovali pro žáky tematické okruhy i seznam doporučené studijní literatury a po dobu projektového týdne poskytovali potřebné konzultace, žáci měli přístup k informacím na internetu v počítačové učebně, dále byly vypsány hodiny v jazykových učebnách. Po dobu celého týdne byly vyvěšeny veškeré materiály na určených místech.

Všichni žáci si vypracovali svůj osobní studijní plán, vymezili místo, kde se budou učit (třída, počítačová učebna, odborné učebny).

Na závěr každého dne v poslední vyučovací hodině proběhlo průběžné hodnocení práce, které žáci a žákyně vypracovali na připravený tiskopis, a byla provedena i namátková kontrola splnění úkolů, které si jednotlivci na daný den vytýčili. Každý si ověřil své vlastnosti – poctivost, systematičnost, vůli, spolehlivost, pracovitost, schopnost spolupráce, smysl pro povinnost, samostatnost, vlastní rozhodování, reakci při obtížných situacích, vlastní rozvoj myšlení, sebehodnocení. Denní hodnocení ukázalo, že část žáků je schopna samostatné práce, část žáků částečně a někteří bez dohledu a pomoci nejsou schopni pracovat.

Absolventské zkoušky, které proběhly ve čtvrtek 23. 5. 2013 – angličtina a volitelné předměty – a v pátek 24. 5. 2013 – povinné předměty - tuto skutečnost potvrdily. Klasifikace byla většinou na podobné úrovni, které žáci běžně dosahují v průběhu školního roku. U některých se projevila zvýšená nervozita a obavy ze zkoušení, většina přistupovala ke zkouškám odpovědně.

Společenskou úlohu zkoušek pochopila ta část žákyň a žáků, kteří přišli vhodně oblečeni.

 Jitka Radkovičová, garant projektu

Vstup do fotogalerie

Trochu se poučit o českém divadle XX. století a zároveň se pobavit mohli žáci za přispění SRPŠ při příležitosti Dne dětí již ve čtvrtek v tělocvičně pod taktovkou Divadélka pro školy z Hradce Králové.

 

 

Vstup do fotogalerie

V úterý pořádaly mikulovské školy sportovní den, na kterém se soutěžilo v odbíjené, přehazované, florbalu a kopané. Dvě družstva naší školy se této soutěže zúčastnila. Chlapci (převážně šesťáci) nestačili ve skupině na družstvo ZŠ Hraničářů a ZŠ Pohořelice, ale o umístění porazili družstvo Galanty a obsadili 5. místo.

Děvčatům "osmačkám" se dařilo daleko lépe a protože všechna svá utkání vyhrála, vybojovala konečné 1. místo.

Všem žákům patří poděkování za reprezentaci školy.  

 Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

 Již několik let pořádá DDM v Mikulově turnaj v přehazované dívek 6. a 7. tříd. Za účasti tří mikulovských škol bojovala i naše děvčata, a to úspěšně. Šesťačky ve složení Kučerová, Pražáková, Kalianková, Grimmová, Abassy, Šedivá, Kleinová a Supová všechny zápasy vyhrály a obsadily 1. místo. Sedmačky (Konečná, Luknarová, Nováková, Pecková, Molnárová, Seveldová a Štyksová) sice porazily dvě družstva, ale bylo to až na třetí místo. Všechna děvčata předvedla výborný výkony, zvláště byly obdivovány naše malé šesťačky za rychlost a mrštnost, s jakou se při hře pohybovaly. Všechna děvčata zasluhují velkou pochvalu.

 Kateřina Smíšková

 

Vstup do fotogalerie

Ač bylo v sobotu venku počasí uplakané, děti z Jarabáčku rozehřály nejedno srdíčko a rozzářily mnoho ustaraných tváří u příležitosti dne otevřených dveří v Domově důchodců v Božicích. Z Božic jsme se rychle přepravili do Jevišovky, kde děti vystupovaly Slovenským Bulharům, kteří zavítali do Jevišovky již potřetí. Jarabáčkům se podařila obě vystoupení. Sklidili velký potlesk a uznání. Za to jim patří velká pochvala a rodičům poděkování. Poslední fotografie zachytila všechny sobotní účastníky na obou akcích. Děkuji.

Ještě děkuji Daně Jandové - ta fotila v Božicích a Lubošovi Janatovi, který pořídil foto z Jevišovky.

  Bronislava Šimčíková

 

Vstup do fotogalerie

 I letošní rok si žáci z Drnholce nenechali ujít atletické závody v Mikulově. Opět si mohli porovnat své sportovní výkony s ostatními žáky z blízkého okolí. Děti soutěžily v běhu na 50 metrů, v hodu kriketovým míčkem a ve skoku dalekém. I přes velmi chladné a nepříznivé počasí podali soutěžící výborné výkony. Přivezli si domů hned několik medailí, nejúspěšnějšími byli Lukáš Rohrer s třemi medailemi a Nikola Moravcová s dvěma. Na krásném 2. místě se umístili Samuel Barták v disciplíně hod kriketovým míčkem a Honza Tisoň ve skoku dalekém. Blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.

Klára Kneeová 

 

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek jsme se s 1. třídou vypravili na přírodovědnou exkurzi do Mikulova. Mnohé děti byly na mikulovském kopečku poprvé.

Aby nás silný vítr neodvál, rozhodli jsme se uskutečnit výuku ne přímo na samém vrcholku, ale na zalesněném úpatí. Naučili jsme se spoustu věcí o okolní krajině, o půdě, o rostlinách a živočiších. Na závěr lekce jsme si přece jenom kopeček vyšlápli, ale ani jsme se nenadáli, už nás vítr hnal zpět dolů. Některým dětem by i svršky odfoukl nebýt pohotových maminek.

Před odjezdem jsme si stihli posedět v cukrárně, nakoupit pár potřebných hraček do sbírky a vydovádět se na tamním hřišti.  

Martina Bejdáková 

 

Vstup do fotogalerie

Osvětim 25. března 2013

 

Anglie 6. – 10. května 2013

Pondělí 6. 5. 2013

  8, 20 – odjezd z Drnholce, drobně prší

10, 00 – odjezd z Olomouce

14, 00 – odjezd ze Semčic u Mladé Boleslavi

17, 45 – odjezd z Rozvadova – Německo, Nizozemsko, Belgie, Francie

Po celou dobu se za okny střídá slunce a déšť, uvnitř autobusu zase výklad průvodkyně a filmy.

Úterý 7. 5. 2013

  4, 30 – pasová kontrola

  5, 15 - nájezd na trajekt

  5, 45 – vyplouváme z Calais, opouštíme evropskou pevninu

  7, 30 – připlouváme do Doveru, jsme v Anglii a vracíme se o hodinu zpět, je tedy

  6, 30 – balíme první nakoupené suvenýry a vracíme se do autobusu, míříme vstříc poznávání cizí země

11, 00 – Oxford – začíná 9hodinová odstávka autobusu, kterou strávíme ve starobylém univerzitním městě

14, 30 – prohlídka Christ Church College (v jídelně se natáčel Harry Potter), knihovna, kaple…

Pohled na město z výšky 99 schodů městské věže a vytoužený rozchod po obchodech…

20, 00 – odjezd z Oxfordu

23, 00 – příjezd do Londýna, setkání s hostitelskými rodinami, ubytování, pozdní večeře, zasloužený spánek, v noci déšť

Středa 8. 5. 2013

  7, 00 – anglické snídaně – toasty, marmelády, cereálie, čaj, mléko, obědový balíček a hurá ven

  8, 00 – odjezd v mírném deštíku

  9, 30 – Salisbury  katedrála s nejvyšší věží v Anglii, romantické městečko, doškové střechy v nedaleké vesnici – to vše v typických anglických „showers“ (krátké přeháňky)

12, 30 – Stonehenge – mystické místo, havrani, vítr, spousta turistů a my

15, 15 – Windsor – úprk na Eton College, krátký film o její historii, příjemný pobyt se zmrzlinou a jiným občerstvením pod hradbami místního „castlu“

19, 20 – po absolvování dopravní špičky návrat do Londýna a do „host families“, večeře, konverzace a odpočinek na další perný den

Čtvrtek 9. 5. 2013

   7, 45 – naložení kufrů, rozloučení s rodinami a odjezd

   9, 00 – nábřeží Temže, Tower naproti, Tower Bridge napravo, v očích úžas: „Tak toto je konečně Londýn!“ Po krátké prohlídce další projížďka autobusem o pěkný kousek dál

11, 00 – London Eye – čekání, úděsná fronta, ale stálo to za to, pohled na Londýn, Big Ben, The Houses of Parliament, Westminster Abbey – to vše nad námi, vedle nás, pod námi.

Vyznání: „Já ten Big Ben miluju!“ … „Já tady budu bydlet!“ …

Sluncem zalité nábřeží najednou zešedlo, vichr, liják, rychle pod most, ale ne všichni, 2 žáci na most a začíná nepříjemná čtvrthodinka hledání ztracených žáků, dobře to dopadlo, jsme opět všichni a začíná velmi rychlá ochutnávka londýnských pamětihodností:

Buckingham Palace,  St. James´ Park, Trafalgar Square, Covent Garden.

16, 00 – lodí se vydáváme po Temži a naposled míjíme nám už známá místa

18, 00 – Greenwich – observatoř, nultý poledník, poslední nákupy, u autobusu teplé české párky a je to. Konec.

19, 45 – odjezd z Londýna

21, 20 – nájezd do Eurotunelu

21, 50 – vlak se s námi dává do pohybu

22, 24 – jsme zpátky na evropské pevnině a posouváme hodinky na:

23, 24 – začíná dlouhá zpáteční cesta – Francie, Be… , v Německu lije jako z konve

10, 00 – hranice ČR – jsme doma,  ale počasí je pořád stejně mokré. U Trutnova přestává pršet.

13, 30 – Semčice

16, 45 – Olomouc, svítí sluníčko. Naši spoluúčastníci zájezdu se s námi rozloučili.

18, 30 – nevěřím svým uším, za sebou slyším zpěv …Ta jižní Morava je přece krásná zem….

18, 40  - konečná, vystupovat. Opět drobně prší stejně jako při odjezdu.

Viděli jsme všechno? Kdepak. Neviděli jsme voskového Justina Biebra – velké mínus, nenakupovali jsme na Oxford Street – ještě větší mínus. Ale i tak jsme si to užili. Tady končím já se stručnou reportáží a nechávám prostor pro hodnocení těch, kvůli kterým jsme se na tuto cestu vydali.

 Jitka Radkovičová

 

Vstup do fotogalerie

 Druhou květnovou sobotu se u příležitosti Dne matek otevřely dveře školy veřejnosti. I když stejně jako v loni nepřálo počasí a připravený program musel proběhnout celý v tělocvičně, na nasazení účinkujících to vliv nemělo a všichni potěšili své příbuzné a ostatní diváky zdařilými vystoupeními.

Po krátké přestávce následovalo vystoupení nejlepších zpěváků ze školní soutěže Drnholecký slavík.

Škoda, že diváci už se na tuto část programu do tělocvičny nevrátili, a sledovalo ji jen zlomek diváků.

Pro naše návštěvníky jsme nachystali výrobky od našich žáků, mohli navštívit výtvarnou dílnu, zajít prohlédnout minimuzeum, zaskákat si na klokaních botách nebo se občerstvit ve školní jídelně.

Jana Juřenová 

 

Vstup do fotogalerie

 Ve čtvrtek si druháčci pozvali do své třídy maminky, aby jim popřáli k jejich nedělnímu svátku matek. Již v dopoledních hodinách ve školní kuchyňce kuchtili pomazánky na jednohubky, lektvary a míchané nápoje. V 17.00 se pak sešli i s maminkami ve třídě, kde po krátkém programu každý předal mamince dáreček a velkou pusu. Pak následovala volná zábava, kde děti obsluhovaly maminky a přidaly ještě taneček a písničku v německém jazyce. Odpoledne se vydařilo. Maminkám děkuji, že si udělaly čas.                                                      

                                            Bronislava Šimčíková

 

 

Vstup do fotogalerie

Velmi srdnatě bojovalo družstvo našich žáků o postup na okresní kolo McDonalds cupu ve Valticích. V základní skupině sehrálo vítězné zápasy se ZŠ Valtice a ZŠ Dolní Věstonice oba vítězné 1:0. Jako vítěz skupiny naši žáci sehráli rozhodující zápas se ZŠ Mikulov – Hraničářů. Po vyrovnaném prvním poločase a našich dvou velkých šancích se projevila fotbalovost našeho soupeře, který po zásluze vyhrál 3:0 a postoupil do okresního kola v Hustopečích.

 Stanislav Pichanič

 

Vstup do fotogalerie

V pondělí 6. 5. se uskutečnil už 10. ročník pěvecké soutěže Drnholecký slavík. Celkem 29 žáků prvního až devátého ročníku soutěžilo ve 3 věkových kategoriích.

Vítězové:
I.kategorie:
1. Daniela Vlková
2. Kateřina Jandová
3. Adéla Byloková

II. kategorie:
1. Petr Polák
1. Tomáš Ledvina
2. Natálie Komínková
3. Marie Nevěčná

III. kategorie:
1. Táňa Trefilíková
2. Vendula Hradilová
3. Tereza Žaludková

V sobotu 11. 5. budete mít možnost poslechnout si všechny vítěze na Zahradní slavnosti. Tento galakoncert finalistů propukne v 15.30 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu!  

Martina Bejdáková 

 

Zahradní slavnost - plakát

 

 

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.