Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /mnt/data/accounts/y/yago/data/www/casopis/new4/plugins/system/jtouch3/jtouch3.php on line 283
Úřední deska

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka 1. stupně základní školy (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) na celý úvazek 1,000, tj. 40 hodin týdně s nástupem od 1. 10. 2020.

Požadujeme vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd dle §8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Žádosti o práci s životopisem a kopií o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte do 18. 9. 2020 na adresu školy Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec nebo emailovou adresu školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od 7.00 do 12.00 hodin.

Výběrové řízení proběhne ve středu 23. 09. 2020 od 14.00 hodin v kanceláři ZŠ.

  Mgr. Hana Vlková
ředitelka školy

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vychovatel/vychovatelka školního klubu v Základní škole Drnholec.

Jedná se o práci na částečný pracovní úvazek 0,25, tj. 10 hodin týdně s nástupem od 7. 9. 2020. Začátek pracovní doby je od 12.30 hodin.

Požadujeme příslušné pedagogické vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb, v aktuálním znění.

K žádosti o zaměstnání připojte životopis. Žádosti zašlete nejpozději do 3. 9. 2020 písemně na adresu školy nebo emailovou adresu školy hana.vlkova@zsamsdrnholec.cz.

V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od  8.00 do 12.00 hodin.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID- 19 opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat v květnu bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec oznamuje, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v termínu 2. 5. – 16. 5. 2020 touto formou:

 1. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím datové schránky (datová schránka školy: 2unmc3n)
 2. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem (podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).  
 3. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec).
 4. V krajním případě podání přihlášky osobně u vchodu do MŠ Hrušovanská 46, Drnholec ve čtvrtek 7. května 2020 v době od 8.00 do 11.00 hodin za dodržení těchto hygienických opatření: zákonný zástupce v roušce a rukavicích zazvoní na třídu Sovičky a předá vedoucí pracoviště MŠ p. Ivetě Zelenákové Žaludkové vyplněné a podepsané tiskopisy včetně příloh. Prosíme zákonné zástupce o dodržování rozestupů.

K zápisu pošlete nebo donesete:

 • Zápisní list
 • Žádost o přijetí
 • Informace o zpracování osobních údajů
 • Prohlášení o řádném očkování dítěte (Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, tzn. dětí, které do 31. 8. 2020 dosáhly pěti let)
 • Prostá kopie rodného listu dítěte
 • Kopie očkovacího průkazu dítěte

Zájemci o individuální vzdělávání pošlou nebo donesou navíc Žádost o individuální vzdělávání. 

Formuláře ke stažení jsou na konci tohoto textu.

Pokud nemáte možnost vytisknout si formuláře, můžete si je vyzvednout osobně za dodržení výše uvedených hygienických opatření v budově MŠ Hrušovanská 46, Drnholec od pondělí 20. 4. 2020 do středy 22. 4. 2020 v době od 9.00 do 10.00 hodin. 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 2020/2021:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (74 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2020 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy.

Podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok, ale v případě, že po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

V Drnholci 6. 4. 2020

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

Informace o zpracování osobních údajů (.docx)

Informace o zpracování osobních údajů (.pdf)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec (.docx)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec (.pdf)

Zápisní list (.docx)

Zápisní list (.pdf)

Prohlášení o řádném očkování dítěte (.docx)

Prohlášení o řádném očkování dítěte (.pdf)

Žádost o individuální vzdělávání (.docx)

Žádost o individuální vzdělávání (.pdf)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy bude probíhat v termínu 1. 4 – 30. 4. 2020 touto formou:

 1. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole prostřednictvím datové schránky nebo emailem s elektronickým podpisem (datová schránka školy: 2unmc3n; podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).      
 2. Podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu školy (Základní škola a mateřská škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec).
 3. V případě zrušení mimořádných opatření podání přihlášky osobně v kanceláři školy v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin.
 4. V případě trvání mimořádných opatření podání přihlášky osobně u vchodu školy v pracovních dnech od 9.00 do 10.00 hodin.

K zápisu pošlete nebo donesete vyplněnou žádost o přijetí/odklad a vyplněný formulář GDPR - zápis, které najdete na webových stránkách školy (drbnik.cz) v sekci Formuláře a prostou kopii rodného listu dítěte.

Upozorňujeme zákonné zástupce, že k žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné přiložit dva dokumenty: doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře.  V současné situaci pravděpodobně tyto dokumenty v daném termínu mít nebudete. V tomto případě do 30. 4. 2020 podáte žádost o odklad a správní řízení o zápisu se přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření dětského lékaře.

Pokud nemáte možnost vytisknout si formuláře, budou k dispozici od 1. 4. 2020 ve škole v uvedených časech v bodě 3. a 4.

 

O Z N Á M E N Í

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DRNHOLEC

 

RADA MĚSTYSE DRNHOLEC USNESENÍM č. 26/2 S ÚČINNOSTÍ

ODE DNE17. BŘEZNA 2020

UZAVÍRÁ MATEŘSKOU ŠKOLU DRNHOLEC.

Oznamujeme, že od 11. 3. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků v Základní škole Drnholec, tzn. škola je uzavřena.

Rovněž jsou zrušeny všechny zájmové kroužky pod DDM Mikulov.

Dětský maškarní ples, který se měl konat v neděli 15. 3. 2020, je zrušen.

Prosíme rodiče a žáky, aby sledovali elektronickou žákovskou, kde budeme zveřejňovat aktuální informace a vyučující budou zadávat domácí práce žákům.

Mimořádné opatření - uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020 (.pdf)

Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020 (.pdf)

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka mateřské školy (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) na zkrácený úvazek 0,750, tj. 30 hodin týdně s nástupem od 1. 4. 2020.

Požadujeme příslušné pedagogické vzdělání dle §6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Žádosti o práci s životopisem a kopií o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte do 28. 2. 2020 na adresu školy Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec nebo emailovou adresu školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od 7.00 do 12.00 hodin.

Výběrové řízení proběhne v úterý 10. 03. 2019 od 13.30 hodin v kanceláři ZŠ.

 RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

Oznamujeme, že ve středu 6. 11. 2019 probíhá výuka beze změn.

Zaměstnanci naší školy se nepřipojují ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství.

 RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace vyhlašuje dne 31. 10. 2019 a 1. 11. 2019 ředitelské volno na Základní škole, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec z důvodu prověrky nad stavem BOZP – revize budov.

 RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace PŘIJALA od 1. 9. 2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD - 27

MŠD - 2

MŠD - 20

MŠD - 28

MŠD - 21

MŠD - 6

MŠD - 14

MŠD - 10

MŠD - 23

MŠD - 1

MŠD - 13

MŠD - 7

MŠD - 12

MŠD - 17

MŠD - 5

MŠD - 3

MŠD - 25

MŠD - 8

MŠD - 24

MŠD - 16

MŠD - 9

MŠD - 15

MŠD - 18

MŠD - 22

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace NEPŘIJALA od 1. 9. 2019 děti evidované pod těmito registračními čísly:

MŠD - 4

MŠD - 26

MŠD - 11

MŠD - 19

 

Vyvěšeno dne 13. 5. 2019

 

RNDr. Jana Kalandrová

ředitelka školy

V Drnholci 24. 4. 2019

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace vyhlašuje dne 6. 5. 2019 a 7. 5. 2019 ředitelské volno na Základní škole, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec z důvodu prověrky nad stavem BOZP – revize budov.

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy  

 

Č. j.: ZŠD-129/2019

Datum: 16. 4. 2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

u dětí s těmito evidenčními čísly:

ZŠD-01/2019              ZŠD-23/2019                                

ZŠD-02/2019             ZŠD-24/2019                              

ZŠD-03/2019             ZŠD-25/2019                              

ZŠD-05/2019              ZŠD-29/2019                               

ZŠD-06/2019              ZŠD-31/2019                                                                                        

ZŠD-07/2019              ZŠD-32/2019

ZŠD-08/2019              ZŠD-33/2019                                              

ZŠD-09/2019              ZŠD-34/2019                                                                                             

ZŠD-10/2019                                                         

ZŠD-11/2019                                                                 

ZŠD-12/2019                                                                     

ZŠD-13/2019

ZŠD-14/2019

ZŠD-15/2019                                                         

ZŠD-16/2019                                                                       

ZŠD-17/2019                                                          

ZŠD-18/2019                                                                         

ZŠD-19/2019                                                                       

ZŠD-20/2019                

ZŠD-21/2019                                   

ZŠD-22/2019                                                                                          

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Drnholec ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

V Drnholci 16. 4. 2019                                                          RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

 

Datum zveřejnění rozhodnutí 16. 4. 2019

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka mateřské školy (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) na zkrácený úvazek 0,85, tj. 34 hodin týdně s nástupem od 26. 8. 2019.

Požadujeme příslušné pedagogické vzdělání dle §6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Žádosti o práci s životopisem a kopií o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte do 3. 5. 2019 na adresu školy Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec nebo emailovou adresu školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V pracovní dny lze přinést žádost osobně  do kanceláře ZŠ Drnholec v době od  8.00 do 12.00 hod.

Výběrové řízení proběhne ve středu 15. 5. 2019 od 13.30 hod. v kanceláři ZŠ. 

 

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitel/ka 2. stupně – aprobace český jazyk (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) na plný úvazek, tj. 40 hodin týdně s nástupem od 26. 8. 2019.

Požadujeme vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd dle §8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Žádosti o práci s životopisem a kopií o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte do 17. 5. 2019 na adresu školy Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec nebo emailovou adresu školy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V pracovní dny lze přinést žádost osobně  do kanceláře ZŠ Drnholec v době od  8.00 do 12.00 hod.

Výběrové řízení proběhne v úterý 28. 5. 2019 od 13.30 hod. v kanceláři ZŠ. 

 

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

 oznamuje, že

zápis dětí do Mateřské školy v Drnholci pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 na Hrušovanské ulici v době od 8:00 do 11:00 hodin

Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí a potvrzené Vyjádření dětského lékaře (ke stažení na konci článku).

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec na školní rok 2019/2020:

Základní škola a mateřská škola Drnholec v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu (74 dětí).

Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti, které nejpozději do 31. 8. 2019 dosáhnou tří let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu příslušné mateřské školy. 

Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, budou další přihlášené děti přijímány podle dosaženého věku od nejstarších po nejmladší.

V ojedinělých individuálních případech může být zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte ze spádové oblasti.

Vyjádření dětského lékaře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Drnholec

 

V Drnholci 2. 4. 2019

RNDr. Jana Kalandrová, ředitelka školy

 

Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Svatoplukova 277/2, Drnholec

 oznamuje, že

zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v pátek 12. dubna 2019 v prostorách 1. stupně ZŠ.

13:30 do 14:30 hodin pro děti dojíždějící

14:30 do 16:00 hodin pro děti z Drnholce

Zákonní zástupci si s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a psací potřeby.

Dodržte, prosím, časový harmonogram, vyhnete se tak zbytečnému čekání.

 

RNDr. Jana Kalandrová

ředitelka školy

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Drnholec vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo asistent/asitentka pedagoga na poloviční úvazek tj. 20 hodin týdně s nástupem od 4. února 2019.

Požadujeme středoškolské vzdělání, kurz pro asistenty pedagoga vítán. K žádosti o zaměstnání připojte životopis a kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Žádost zašlete do 18. ledna 2019 písemně na adresu školy (Základní škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec) nebo na e-mailovou adresu školy (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). V pracovní dny lze přinést žádost osobně do kanceláře ZŠ Drnholec v době od 7.00 do 12.00 hodin.

 

 

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.