Staré drby - říjen 2007

Kategorie: 2003 - 2008

Šesté (country) taneční - 31. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

Pískající Rufus, Zuzana, Pata špička (Heel And Toe) umějí rozehřát a rozdovádět tanečníky. Ti si pak mají problém vzpomenout na mnohem méně zábavné tance (jako např. quickstep). To takový valse se většině vybavil velmi dobře (kde jsou ty zasukované nohy z prvních pokusů o obrátku!) a leckterým se dařila i zatrachtilá a zpropadená obrátka vlevo. Začínám se pomalu těšit na dokončenou - bude na co se dívat, bude s kým tančit!

 Tomáš Procházka

Sloh ve 4.A - 29. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

Módní přehlídka spojená s ochutnávkou domácích výrobků...


NXS – prodloužený trénink - 26. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

No kdo by řekl, že místo pohodových prázdnin, kdy se každý fláká, bude muset pět ubohých dívek ničit svá křehká těla pod vedením pedantské kamarádky…? Ale když chcete, aby byl výsledek vaší práce co nejlepší, musíte se u toho prostě nadřít, jinak by to snad ani nešlo. Naštěstí po pracovním vypětí přichází odměna a ta byla tentokrát v podobě pohádkového příběhu naší milé pedantky před spaním,díky kterému se spánek dostavil až v ranních hodinách. :-D Dopoledne opět opáčko a pak už směr domov - nejlépe do sprchy a postele...

Nedivte se ani malému počtu fotek, sotva jsem chytla fotoaparát do rukou, byla jsem hnána zpátky na parket!

 Karolína Zabloudilová

Páté taneční - 24. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

Dnes se krom jiného v tanečních vázala kravata! Vázaly i dívky, jimž to s kravatou navíc velmi slušelo. Navzdory pokusům úplně se do kravaty zasukovat nakonec všichni mohli tančit, aniž by bylo třeba někoho vysvobozovat z kravatových sukanců ven...

 Tomáš Procházka

Drakiáda - 22. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

V pondělí 22. října se konala tradiční drakiáda. Byla určena nejen žákům z družin, ale i pro všechny děti z I. stupně. Už od rána bylo jasné, že je téměř ideální počasí na pouštění draků (pořádně nám zafoukalo) - až na tu hroznou zimu. Proto jsme také nepouštěli draky na Starátku, jak bylo v plánu, ale na ulici Lidická za fotbalovým hřištěm. Soutěž byla odstartována hned po příchodu a odvážní krotitelé draků se rozběhli po "ranveji". Až na pár nehod dráčků vše proběhlo dobře a s úsměvem. Soutěžilo se o nejlépe létajícího draka, o nejdéle létajícího draka, o nejhezčího draka,...
Všichni učastníci byli další den odměněni.

 Klára Kneeová

Páteční cvičný poplach - 19. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

V 11:00 dopoledne místního (drnholeckého) času vyhlásil ředitel školy školním rozhlasem cvičný poplach. Žáci i učitelé měli za úkol se do 10 minut shromáždit v tělocvičně. Tak dlouhý limit jsme dostali, abychom opustili třídy uklizené a již se všemi věcmi s sebou. Protože všichni v limitu nástup v tělocvičně stihli, ukončil tentokrát pan ředitel po kratším projevu vyučování a žáci se odebrali na oběd a domů.

Že jsem nefotil jen já, ale i pan Staša, dostal jsem se zase jednou na fotku - tak jsem neodolal a umístil se i na titulní stranu!
Na snímku zrovna na chvilku předávám jeden z foťáčků Ivě Kneeové a beru si od ní třídnici, abych mohl splnit pokyn: zkontrolovat podle třídnice prezenci...

 Tomáš Procházka

Dopravní výchova - 18. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

Den dopravní výchovy na národce...


Sálová kopaná - 17. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

Ve středu odpoledne zorganizoval kabinet Tv soutěž v sálové kopané pro chlapce 8. a 9. tříd. Za účasti jen dvou družstev zvítězilo družstvo 9.A ve složení Vavřina, Kratochvíla, Sýkora, Marek, Ševčík. Zdatným soupeřem jim bylo smíšené družstvo osmáků ve složení Štyks, Hanák, Tran, Osika, Němec. Nejlepším střelcem se stal Lukáš Vavřina.

 Stanislav Pichanič

Čtvrté taneční - 17. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

Tož se zasejc tančilo... Fotek je o něco míň (to proto, že se kromě třídního 9.B zapojil do tance i fotograf, a jak jistě víte, během tance se hůř fotí - pokud člověk chce opravdu tančit), ale zato se můžete mrknout na krátké pokusné video. Je sice mrňavé, ale třeba to k něčemu bude? A možná i poznáte, jaký tanec se zde právě provozuje!

 Tomáš Procházka

Bramborový den v 5.A - 16. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

V úterý 16. 10. se od rána linuly z 5.A dráždivé vůně. Bramboráky v různých variacích, bramborové placky, lupínky, kaše, guláš, nadívané brambory - to vše jste měli možnost nejen vidět, ale hlavně ochutnat. Bramborové recepty se využily v matematice na procvičení převádění, sčítání a násobení jednotek hmotnosti.
Ve slohu děti vymýšlely příběh o bramboru, který si přinesly, protože byl pro ně něčím zajímavý.

 Jana Juřenová

Měření délek ve fyzice (6.B) - 12. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

V pátek ve fyzice se 6.B stala partou zeměměřičů. Chodba se dobře měří pásmem, ovšem pravítkem... Možná také zkušenost.


Cyklosoutěž na Starátku - 11. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

Dne 11.10.2007 pořádaly školní družiny na Starátku cyklistickou soutěž. Soutěžilo se v těchto disciplínách:o nejrychleji zajetý úsek, o nejpomaleji zajetý úsek, soutěž ve slalomu a test na dopravní značky. Děti se na soutěž moc těšily, protože rádi jezdí na kole a také chtěly ukázat, jak dobře a rychle umí jezdit. Motivací samozřejmě byly ceny, které děti dostaly až druhý den, kdy se školním rozhlasem vyhlašovali vítězové. Počasí nám přálo a radost a úsměvy našich dětí nás potěšily.

 Eliška Macajová

Přespolní běh Břeclav - 11. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 11. října se žáci naší školy účastnili okresního přeboru v přespolním běhu. Za pěkného podzimního počasí všichni podali pěkné výkony a někteří i výkony výborné. Nejlepšího umístění dosáhlo družstvo starších žáků ve složení Štyks, Mikulášek Lukáš, Matulka, Krejčiřík, Hanák, které vybojovalo 3. místo. Další umístění našich žáků: Denisa Tisoňová šestá, Ligas sedmý, Štyks sedmý, Krejčiřík osmý.

 Stanislav Pichanič

Třetí taneční - 10. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

Co všechno se přihodilo ve třetích tanečních? Kromě obvyklých událostí (průprava do restaurace, opakování a zdokonalování tanců) kupříkladu to, že rodina Kneeových byla tentokrát v přesile - kromě tanečnice Moniky se došla pokochat sestřinými výkony i mladší Iva se sestřenicí Anežkou.
Dále: třídní 9.A Dalibor Bárta se zapojil do tance, aby dorovnal počet tanečníků a žádné děvče nemuselo tancovat samotné.
Ještě dále: chvilku se ocitla bývalá třídní 9.A Hanka Vlková (v současnosti na mateřské) v roli taneční mistrové - a moc jí to slušelo!
Nakonec: díky Anežce Kneeové jsem si chvilku zatančil i já - ale to asi nikoho nezajímá .

Čím se výrazně liší letošní taneční od minulých ročníků, je užvaněnost účastníků kurzu. Možná by nebylo špatné aspoň zde se ovládnout - vždyť umění v tichu naslouchat svému tanečnímu mistru (učiteli, rodiči, dospělému) patří mezi základní společenské dovednosti. Nebo ne?

 Tomáš Procházka

Londýn 2008? - 9. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

Navečer dne 9. 10. 2007 se poprvé sešli rodiče žáků, kteří se přihlásili na poznávací výlet do Londýna. Součástí první informativní schůzky bylo i zhlédnutí filmu o připravovaném zájezdu s přesnými informacemi o ubytování a o navštívených místech. Uplynulo již několik let od prvního pokusu uspořádat tuto zahraniční cestu. Před lety se nám tento pokus nezdařil, zpočátku bylo zájemců dostatek, jakmile došlo na placení, postupně přihlášených ubývalo a výlet musel být zrušen. Pokud v tomto roce vše dobře dopadne, ve dnech 12. – 16. 5. 2008 vyrazí „anglicky mluvící“ žáci do Anglie, aby poznali královské město Londýn.

Rádi bychom oslovili i naše bývalé žáky, pokud byste měli zájem vycestovat s námi, ozvěte se nejpozději do 20. října, máme ještě několik míst volných, cena zájezdu: Kč 5 590,- a asi 2 000,- na vstupy do soukromých muzeí a galerií – záleží na rozhodnutí rodičů žáků. Zprávu můžete podat prostřednictvím Drbníku nebo na telefonní číslo 519 519 281.

Takže doufejme, že se nám letošní výlet podaří.

 Jitka Radkovičová

Exkurze 7.A (Lv, Ov) - 9. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

Celá třída 7. A se v rámci literární a občanské výchovy vydala do knihovny v Drnholci, kde na ni čekala nejen paní knihovnice a spousta knížek, ale i paní Marie Abassy se zajímavým vyprávěním o životě v muslimské rodině, o životě v Holandsku a se spoustou exotických předmětů – korán, modlitební kobereček, šperky, oblečení, boty, koření, lahodný zelený čaj. Na fotografiích je dobře vidět, s jakým zaujetím žáci naslouchali a samozřejmě se i vyptávali na vše, co je zajímá. Beseda byla vskutku aktuální, protože právě život v rodinách jiných národů, etnik a náboženství je tématem občanské výchovy v těchto dnech. Současně jsme si prohlédli i výstavku bulharské keramiky, výšivek a dokonce i slabikář psaný azbukou, která je pro dnešní děti stejně neznámá jako arabské písmo. Beseda se vydařila, pobavili jsme se a poučili. Těšíme se na další.

 Jitka Radkovičová

Multikulturní besedy v knihovně - 5. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

V minulém týdnu se žáci naší školy mohli v rámci celostátního týdne knihoven zúčastnit besedy s multikulturní tématikou. Příležitosti využily v pátek mimo jiné také čtvrté a páté třídy. Paní Abassy děti seznámila se životem v zemi pro nás zcela odlišné - v Afghánistánu.
Několik informací sdělila i o životě v Holandsku.
K poutavému výkladu přidala několik věcí na ukázku.
V knihovně byly vystaveny i věci z Bulharska, pro lepší představu o životě v této zemi si zájemci mohli ochutnat tradiční bulharská koření a jídla.

 Hedvika Škrabalová

Stmelovací výlet 6.A     1. - 3. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

1. den
Ráno vstáváme a jdeme na zastávku. Tam nás čeká autobus a hurá na seznamovací výlet do Pasohlávek. Hned jak jsme vyšli do města, dostali jsme úkoly po skupinách - měli jsme zjistit starostu, potom jsme měli požádat 5 lidí, aby nám namalovali obrázek typický pro tuto oblast. To byla fuška, ale všichni to zvládli. O půl jedné jsme vyšli na Římský vrch, tam jsme se podívali na vykopávky. Po večeři jsme dělali projekty.

2. den
Po snídani jsme zjišťovali ve dvojicích o sobě informace - co máme s kým společné. Teď jsme měli volnou zábavu. Po ní jsme šli do restaurace a dali jsme si každý, co chce, třeba většinou si děcka dávaly hranolky. Po restauraci jsme na balicí papír malovali člověka, do kterého jsme kreslili to, co máme rádi, na co myslíme a co vidíme. A máme večeři, po ní jsme hráli různé hry, schovku, ping pong, bedminton a prostředníčka. Nakonec jsme se umyli a šli spát.

3. den
Třetí den jsme jeli do Mikulova, tam jsme navštívili hrobku, chvilku jsme měli rozchod a vrátili se šťastně domů.

 Martina Lukáčová, Míša Ligasová (obě 6.A)


PS - Seznamovací výlet 6.A splnil svůj účel - poznat se navzájem v novém kolektivu. Co na tom, že jsme jeli "jen" do Pasohlávek, důležité je, že jsme byli spolu...

 Soňa Zabloudilová, třídní 6.A

Druhé taneční - 3. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

Jak vcházet do restaurace, jak se i s dámou posadit, kdo koho a jak představí... To jen tak na začátek, aby nebyli tanečníci hned od začátku uřícení.

Pak už ovšem taneční mistr nemilosrdně deptá všechny účastníky kurzu - jedno opáčko stíhá druhé, do toho nový tanec (cha-cha), přidat nové prvky ke starým tancům, znovu zopakovat nové i starší tance, partnerky postoupí o jednoho pána, polka! - přidáme otočku, vystřídat!, jive - a na hudbu! a rychleji!, vystřídáme...

Přes všechnu únavu si někteří najdou i čas na to, aby si tanec opravdu užili, takže blues v podání Vlasti Tomaštíka a Lenky Štěpaníkové je opravdovou podívanou - tanec je hrou, zábavou! Zpestřením je i dvojhlasý "zpěv" dvou hříšníků (ani nevím, co provedli?) na téma Skákal pes.

Na závěr taneční mistr doporučí doma opakovat všechny naučené tance a tanečníci se mohou rozprchnout...

 Tomáš Procházka

První použití... - 3. 10. 2007

Vstup do fotogalerie

Interaktivní učebna sice zatím nemá přiveden internet ani domácí (školní) síť, je také potřeba trochu dorovnat promítaný obraz, ale již byla poprvé regulérně použita. Jana Juřenová si pro páťáky na flashce přinesla připravenou práci (prezentaci v PowerPointu) a hodina vlastivědy nebo zeměpisu (nebo co) mohla začít...

 Tomáš Procházka

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.