Staré drby - listopad 2007

Kategorie: 2003 - 2008

Rozhovor s Annemarií Kubišovou - 29. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Co Tě motivuje ke kreslení? Kde bereš motivaci?

Baví mě malovat a kreslit. Ráda zachycuji přírodu, zvířata a lidi na papír. Motivaci beru z přírody, někdy i ze snu.

Jak si představuješ budoucnost na umělecké škole a po ní? Co bys chtěla dělat?

Hlavní je udělat talentové zkoušky a na školu se dostat. Poté bych ji chtěla úspěšně vychodit a přihlásit se na vyšší odbornou školu restaurátorskou. Přála bych si, abych mohla pracovat někde na zámku nebo na volné noze jako malířka nebo restaurátorka maleb a obrazů.

Co na to říkají rodiče? Pomáhají Ti nějak?

Mamka říká, že když mě to baví, tak si za tím mám jít, a samozřejmě mě podporuje.

Myslíš, že se uplatníš jako malířka či restaurátorka?

No tak to dopředu opravdu nevím, ale mohla by se pro mě nějaká práce najít. Morava je přece historický kraj a o památky tu není nouze!

Díky za rozhovor! :-)

 ptaly se Monika Kneeová a Renata Karolová,
odpovídala Annemarie Kubišová, všechny z 9.B

Desáté (disco) taneční - 28. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Desáté taneční začaly přípravou na závěrečnou dokončenou, na vstupní polonézu. Pod přísným dohledem tanečních mistrů i paní Palíkové se tanečníci snažili zvládnout základy tohoto pochodového tance. Moc trpělivosti s polonézou však tanečníci neměli, těšili se totiž na další, disco část dnešní lekce. Tam jsem ovšem já s foťákem přišel trošku zkrátka, nechtělo se mu potmě ostřit:-( Tak jsem aspoň těch pár fotek, než se úplně zhaslo, trochu obarvil do modra...:-)

 Tomáš Procházka

Hmm... disco, tak se jmenovala naše desátá hodina. Většina tanečníků se na svůj volný tanec celkem těšila, bohužel jen do jisté doby. Zanedlouho většině ztuhl úsměv na tváři a zjišťují, že až takový odvaz to nebude, že pohledy ostatních nejsou natolik příznivé, aby to "rozbalili" podle svého...

Avšak přece - po náhlém zhasnutí světel se většina lidí přece jen odvázala a pořádně "zapařila" =)... Někteří sice méně, ale přece...
Domů se tentokrát skoro nikomu nechtělo =)

PS: Jo, abych nezapomněla, příště o hodinu dřív!

 Mirka Spodná, 9.A

Detektivové - 26. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Školní družiny pořádaly v pondělí 26. 11. pro všechny děti soutěž Detektivové. Opět se naši žáci rozeběhli po škole a hledali podle pořízených fotografií zákoutí naší školy. Nakonec byli skoro všichni úspěšní, a proto většina skončila na prvním místě (DINOSAUŘI, X-MENI, ŠPIÓNKY, LVI, RYCHLICE, PIRÁTI), na 2. místě skončili SMAJLÍCI a na 3. DETEKTIVOVÉ. Všem moc gratulujeme!!!

 Klára Kneeová

"Podpisy" na skle - 26. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Doufám, že se naše škola nestane terčem soutěžení sprejerů a writterů z celé střední Evropy! Zatím to vypadá tak, že sotva pomine jedna aféra, už se najde někdo (prý z Novosedel?), komu je líto, že si na naši školu nečmrkl - a musí to dohnat...

 Tomáš Procházka

Rekonstrukce, den patnáctý - 26. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Ve středu se má začít pracovat už i na učebnách v přízemí, takže pár dní - než budou hotové třídy v prvním patře - budeme ve škole asi dost namačkaní! :-) Ale práce postupují a my se do nových tříd těšíme!

 Tomáš Procházka

Minimuzeum na národce - 23. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Prohlížím si ráda staré předměty, protože každý takový předmět je úplně jiný, než jaké vidíme v dnešní moderní době. Když si prohlížím staré věci, představuji si, jak se v té době žilo, co se s těmi věcmi dělalo nebo jak se daly používat.

Na výstavce mě zaujal mlýnek na mák, struhadlo na čokoládu, ale také helma z války. O Drnholci jsem se dozvěděla, že tady stál kdysi dřevěný hrad, který byl později vypálen, také jsem zjistila, že tady pobýval Jan Amos Komenský.

Myslím si, že je důležité pečovat o historické památky, protože se tak zachová sláva z minulosti a lidé by měli znát i zajímavosti z dřívějších let.

 Barbora Zajícová, 5.A

Staré předměty si prohlížím ráda, protože mě u toho napadají různé věci.

Když si prohlížím staré věci, přemýšlím nad tím, jak asi mohou být staré, jak se používaly, jestli se vyrobily v České republice, jestli je ta věc známá i v jiném státě, představuji si, kdybych žila v minulosti, jak by bylo náročné s tou věcí pracovat a jak se třeba nějaká rodina k té věci dostala. Např. kde ji koupila, kdo ji podědil, jestli ji prodali atd.

Na výstavce se mi líbilo všechno, protože vše bylo něčím zajímavé nebo zvláštní. A také jsem si všimla, že jsem skoro u žádné věci neodhadla, na co se požívá, jak je stará ani co to je. Zaujaly mě knihy, z kterých se učil ještě můj děda, pouzdra, výzbroj, žehličky, kolovrátek, louskáček a kočárky.

O Drnholci už vím, kdy se objevila kašna na náměstí, kdy se stavěl zámek, kostel, škola, radnice. Také jsem vůbec netušila, že kdysi stál v Drnholci hrad, který uherské vojsko spálilo. Dozvěděla jsem se, jaké významné osobnosti zde pobývaly, např. Marie Terezie, Jan Amos Komenský. A viděla jsem na fotkách, že Drnholec byl v minulosti o hodně hezčí, než je teď.

A teď už znám i dvě pověsti, co se týkají Drnholce a okolí. Historie Drnholce mě velmi zajímá, protože je to vesnice, ve které jsem se narodila a také proto, že je zajímavá.

Řekla bych, že pečovat o historické památky, je velmi důležité. Protože kdyby si nikdo žádné památky nebo předměty neschovával a nepečoval o ně, tak by se člověk nikdy nedozvěděl, jak se třeba mlela káva, jak se žehlilo a spoustu jiných věcí. A také by mohl někdy litovat, že tu věc vyhodil nebo s ní něco udělal.

 Kristýna Růžičková, 5.A

Rekonstrukce, den čtrnáctý (pracovní) - 23. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

První patro finišuje pár dní po vyklizení - okna jsou už skoro všude (do konce pracovní doby možná budou?), podlahy ve třech třídách už strženy... To se nám to daří! :-)

 Tomáš Procházka

Šesťáci v planetáriu a Anthroposu - 21. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Jednoho dne jsme jeli se třídou na exkurzi do Brna. Navštívili jsme planetárium a muzeum jménem Anthropos. V muzeu nás nejvíc zaujala obrovská kostra mamuta, protože měřila 3 m na délku a 5 m na šířku. Zajímavé na prohlídce byly ještě nástěnné malby a obydlí pravěkých lidí. Po prohlídce jsme nasedli do autobusu a jeli jsme zpátkyxdomů.

 Martina Lukáčová, 6.A

Na přeboru škol Břeclavska překvapil Drnholec
- 21. 11. 2007

šachový tým Drnholce

(...) Prostřední kategorie 2. stupeň ZŠ byla už zmiňovaným nervákem, kde mezi čtyřmi vítěznými družstvy rozhodl o pořadí jediný půlbod. Obrovským překvapením i pro samotné rozhodčí, kteří vysledky pro jistotu několikrát zkontrolovali, bylo vítězství ZŠ Drnholec. Sympatický tým účastnící se školních přeborů pravidelně (většinou s několika družstvy) posílený téměř neprůstřelným lídrem s exotickým jménem Lam Nguyen si však vítězství určitě zasloužil.

 převzato z www.chess.cz, autor David Ciprys

Jako už každým rokem naše škola jela "navštívit" do letošního roku bezúspěšně navštěvovaný okresní přebor v šachu, který se konal 21. listopadu v Břeclavi. Až letos se podařilo našemu čtyřčlennému týmu ve složení Lam Nguyen, Miroslav Kratochvíla, Vlastimil Tomaštík a Jana Škrabalová umístit na 1. místě s celkem 18,5 body. Tímto prvenstvím jsme si zajistili postup do krajského kola, které bude někdy na konci ledna. Určitě se tam pojedeme poprat za další dobrý výsledek.

Samozřejmě nesmíme opomenout tým Drnholec B, který se umístil na nevelmi příznivém 11. (a taky posledním) místě. Nevadí, příště to snad bude lepší. Chce to jen víc hrát.

Doufám, že šachy bude hrát čím dál více lidí.

 Vlastík Tomaštík, 9.A

Deváté taneční - 21. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Tak se opět uskutečnily další, již deváté taneční. Děvčata i chlapci se tentokrát v úvodu hodiny učili, jak správně držet lžičku a jak s ní jíst podle etikety polévku. Ne všichni to ale uměli, a tak pan Bechný musel opravovat a znovu vysvětlovat...

No, když už to všichni uměli, šlo se na parket a tančilo se - i za nepříznivých podmínek (chybělo 7 chlapců - tanečníků). Únava všech už je značně vidět. Každý by to nejraději rozjel podle svého a nemyslel na kroky, které už plete, i když je umí.

Dokončená se sice blíží, ale my si ještě před tím užijeme pořádné disco (příště)!! :-)

 Mirka Spodná a Jana Škrabalová z 9.A

Rekonstrukce, den dvanáctý - 21. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

V úterý v poslední hodině došlo k nečekanému poplachu - během pár minut bylo třeba vyklidit třídy na prvním patře! A dnes už se ve druhém patře začalo normálně učit ve třídách s novými okny a podlahami (pod radiátory vynecháno místo, mají se příští rok měnit radiátory a parapety, pak teprve dojde k dokončení podlahy i na těchto kouscích), zatímco o patro níž začaly práce na výměnách oken v osmých a devátých třídách. Kanceláře a sborovna už také byly předány, sborovna ale zatím užívána nebude, aby se na koberec nenanosil z chodby sajrajt ;-)

 Tomáš Procházka

Jak to pokračuje se záchodky? - 19. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Někteří z odhalených viníků se vyzbrojili voňavkami a ředidly a v pátek o přestávkách se bez ptaní či povolení činili, aby odčinili. Na kachličkám se jim poměrně dařilo, dveře dopadly podstatně hůře. Zde bude potřeba obnovit nátěr - a to stojí nějaké peníze. Holt, za blbost se platí!

Vzhledem k tomu, že se v úterý schází čtvrtletní pedagogická rada, bude definitivní postup proti současným i budoucím vandalům doladěn celým učitelským sborem.

Tolik snad zatím ke kresbám záchodové kultury... Přeji nám všem školu krásnější a čistší!

 Tomáš Procházka

Rekonstrukce, den desátý - 19. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Pondělek v rekonstrukci? Podlahy postupují mílovými kroky, kanceláře se po urychlené výměně oken stěhují zpět z nouzových podmínek počítačové učebny. Krásní zedníci se tu a tam ukázali v okně, což přivádělo některé dívky nalepené na oknech dívčího záchodku do extáze...;-)

 Tomáš Procházka

Třídní slavnost v první třídě - 16. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Prvňáčci si v pátek 16. listopadu uspořádali třídní slavnost. Hlavním cílem slavnosti bylo vyzkoušet si na modelových situacích vhodné a nevhodné chování. Během dne si na oslavu děti připravily pohoštění - očka, které mazaly vaječnou, rybí a mrkvovou pomazánkou.

Před hodinou prvouky jsme se převlékli do slavnostnějšího oblečení, popřáli jsme si navzájem něco pěkného, nabídli jsme si občerstvení, zatancovali jsme si a užili jsme si, jako na správné oslavě.

A co jsme vlastně slavili? To, že jsme kamarádi, že nám je spolu hezky, že venku napadl sníh...

 Zuzka Mrenicová

Rekonstrukce, den devátý - 16. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

O víkendu jsem se přišel podívat (a nafotit), co všechno bylo do konce páteční pracovní doby hotovo... Někde už se v horních třídách začínaly rýsovat podlahy, všechna okna byla vsazena do rámu, nikam netáhlo.

 Tomáš Procházka

Bramboriáda 12. - 16. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

V druhém listopadovém týdnu pořádaly školní družiny BRAMBORIÁDU. Vyráběli jsme tiskátka, kreslili „Veselé brambory“ a hráli různé hry s bramborami. Největší úspěch však mělo vaření. Ve dvou družinách děti vařily bramborové šulánky a ve třetí družině vařily bramborovou kaši. Jídla se velice zdařila a děti si na nich pochutnaly.

 Jitka Štyksová

Osmé taneční - 14. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Osmé taneční... Jak se nám to pomalu blíží, ta dokončená, co? A abych si nemyslel, že je vše každý rok stejné, zrovna dneska se učili tanečníci a tanečnice kroky a otočku do mamba - po dlouhé době jsem musel taky dávat pozor a zkoušet, která noha vlastně patří dopředu a jak se otočit, nezasukovat si u toho nohy a nemávat při tom příliš s tanečnicí! ;-)

Jináč se dnes nacvičovala technika stolování - a příště mají mít všichni lžíce! A bude se předvádět, jak se společensky únosně krmit lžící!! To budou zase fotky!!? ;-)

 Tomáš Procházka

Ještě vandalové... - 14. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

K nahlédnutí do dalších zákoutí naší školy bych Vás raději ani nezval. Sprchy v chlapeckých šatnách v tělocviku, záchody v přízemí...

Ani první odhalení viníci nezmenšili pocit hořkosti a marnosti, který se mě zmocňuje při pohledu na zkázu šířenou záměrně, pod rouškou anonymity. A ani léta praxe mě stále nepřipravily na zklamání z pronášených lží a výmluv...:-(

 Tomáš Procházka

Rekonstrukce, den sedmý - 14. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Stručně z bojiště: v počítačovně to vypadá jako ve středisku vesmírných letů (hromada lidí za hromadou počítačů, ruch, pohyb - chybí jen potlesk po úspěšném startu či přistání raketoplánu;-), v šestkách už byly strženy staré podlahy, v sedmičkách se na tom pracuje (stav ve 12:00), práce na oknech v prvním patře dále úspěšně postupují - více viz foto...

 Tomáš Procházka

Vandalové mezi námi... - 13. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Na jedné straně postupné modernizace a rekonstrukce (záchody druhé patro, záchody první patro, nyní okna, podlahy), na druhé straně někdo, kdo s fixou v ruce dokáže pár tahy způsobit škodu za tisíce.

Pachatelé (já jim v duchu říkám "kreténi s fixou") se nezastavili ani před nedávno zrekonstruovanými záchody v prvním patře (titulní foto), na starších záchodech pak řádili jako černá ruka. A jako vždy - nikdo nic neví, nikdo nic neviděl...

Opravdu chceme žít v takovémto prostředí?

Vstup do fotogalerie

Opravdu si necháme diktovat několika zaostalými hlupáky s fixou či sprejem, jak má vypadat prostředí kolem nás??

Pořád budeme lhostejně či dokonce škodolibě přihlížet, jak se ničí a devastuje školní majetek???

Takoví jsme???

Smutné...

 Tomáš Procházka

Rekonstrukce, den šestý - 13. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Dnes začaly práce na oknech prvního patra - kanceláře, kousek sborovny. Učitelé jsou se svými věcmi zatím přestěhováni za sborovny do počítačové učebny - většina zatím dodržuje řád učebny, jen s tím pořádkem na pracovišti je to trochu slabší!:-D Ve druhém patře se už jen dokončuje práce na oknech a omítce, třídy budou pak čekat na pokládání nových podlah...

 Tomáš Procházka

Rekonstrukce, den pátý - 12. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

V horním patře už se blíží ke konci práce okenní party. Dokončuje se vsazování oken, kde tomu tak ještě nebylo (kabinety přírodopisu, češtiny, zeměpisu, dějepisu), u hotových oken se pracuje na omítce. Práce postupují rychleji, než se čekalo, a tak v předtermínu se začala dnes vyklízet severní půlka prvního patra (sborovna, kanceláře). Některé z dnešních fotek jsou ještě z rána, další byly snímány po vyučování (půl druhé)...

 Tomáš Procházka

Rekonstrukce, den čtvrtý - 9. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

To je fofr, to je fofr! Další den je pryč, další kus práce hotov! Fotek je o něco víc, než včera, chvilku jsem se totiž motal i vevnitř. Tak si fotky užijte...;-)

 Tomáš Procházka

Dýňování v družině - 8. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Tak to byl pro nás (vychovatelky) nadlidský výkon - sehnat v této době dýně je skoro nemožné. Ale podařilo se! Zásluhou slečny vychovatelky Kneeové.

A jak vlastně dýňování v družině probíhalo? Děti si měly přinést různé věci: přírodniny, špejle, sirky, vršky od lahví... Všechno co je napadlo a čím by mohly dýni nazdobit. Musím pochválit děti z II. družiny, protože byly skvěle na vyrábění připravené. Ozdoby na dýně děti připevňovaly spec. tavnou pistolí.

Všechny výrobky jsme potom vystavili na parapet a další den je přišly ohodnotit holky z 9. třídy. Jim patří také dík. A jak hodnocení dopadlo? Já bych teda všechny dýně ohodnotila známkou 1, holky však byly trošku přísnější (ale tak to má být, všichni nemůžou být první). Na 1. místě se tedy umístili Kája S. a M., Sára, Hanička, Radek, Petr, Lucka, Honza, Vojta .... a na koho jsem zapomněla tomu se moc omlouvám. A ti co se neumístili na 1. místě, dostali aspoň sladkou cenu útěchy.

 Eliška Macajová

Rekonstrukce, den třetí - 8. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Dnešní postup prací: vyzdívání a první okna ve třídách druhého patra, vytloukání oken na straně kabinetů a přírodopisu.

Počasí: aprílové, slunko, pak déšť, pak polojasno...

Hluk: hlavně v učebně fyziky a chemie (nese se to přes dvě patra, každou chvilku letí něco z okna druhého patra kolem okna učebny)...

Další postup prací: samozřejmě budeme sledovat, ale asi to bude čím dál stejnější - vymlátit, vyzdít, zaoknit...

 Tomáš Procházka

Sedmé taneční - 7. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Na leckterých tanečnících i tanečnicích začíná být vidět pokrok. U jednodušších tanců lze zhlédnout čím dál častěji ladné pohyby, tu a tam i skutečně do rytmu hudby. Horší je to s propadáky jako tango nebo quickstep - na těch ztroskotá i mnohý jinak šikovný taneční pár. Před sebou však ještě máme pár lekcí, je tedy čas ještě leccos dopilovat a doladit...

 Tomáš Procházka

Rekonstrukce, den druhý - 7. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

"Soustřeď se, budeš na nástěnce!" pronesl pracovník v okně, když jsem zvenku fotil dnešní postup prací, netuše, že pravda je ještě mnohem horší. Kdepak na nástěnce! Přímo na webu!!:-)

Dnešek přinesl likvidaci oken v současné 7.A a počátky vyzdívání v šestkách a druhé sedmičce. Zatím to vypadá, že se nikdo nefláká, vše frčí jako na drátkách...:-)

 Tomáš Procházka

Rekonstrukce, den první - 6. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Jak boxer s vymlácenými zuby vypadá škola po prvním nájezdu okenních pracovníků... Fotky jsou z dnešního dopoledne, něco před jedenáctou hodinou. Polský kamion dnes přivezl haldy oken značky Aluplast (Německo). Než skončilo vyučování, ještě nějaká ta vymlácená okna přibyla... Další fotografie zítra (pozítří, popozítří... podle potřeby).


Přehazovaná dívek - 5. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

V pondělí proběhl školní turnaj v přehazované starších žákyň. Čtyři družstva bojovala o body do Sportovce roku a o vítězství. Toho nakonec dosáhlo družstvo deváťaček s kapitánkou Petrou Kynclovou, když porazilo družstvo 9AB pod vedením Jany Škrabalové. O třetí místo bojovaly osmačky se sedmačkami, které větší vůlí i pílí obsadily třetí místo. Všem zúčastněným blahopřejeme.

 Kateřina Smíšková

Začátek mamutí rekonstrukce - 5. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Dneškem vypukla na druhém stupni grandiozní akce výměny oken a položení nových podlah ve třídách. Celé druhé patro, které bude následujících 14 dní terčem obnovy, bylo vyklizeno na chodby nebo aspoň důkladně zabaleno do fólií. Žáci ze druhého patra druhého stupně přišli na čas o své kmenové učebny (= vlastní třídy) a budou jako sirotci bloudit a pendlovat po ostatních učebnách. Marně se někteří těšili, že dostanou na 14 dní ředitelské volno, učit se bude i za ztížených podmínek dál (smůla, co?)!

 Tomáš Procházka

Divadlo z Hradce - 5. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Divadlo z Hradce (respektive dva herci tohoto divadla) přijeli našim žákům zahrát. Žákům prvního stupně zahráli Veverku Zrzečku, pro žáky druhého stupně měli připraveny ukázky z nejznámějších světových divadelních her (možná podle fotek aspoň některé poznáte?). Závěrečnou tečku tvořila ukázka z domácí tvorby - Maryša bratří Mrštíků (kdyby si Maryša česala chlupy na nohách, byla by to pěkná ženská!). Herci ke svému úkolu přistoupili s vtipem a lehkostí a i ti nejzavilejší odpůrci vzdělávání budou po dnešku vědět, že Cyrano měl dlouhý nos, že Hamlet držel v ruce lebku a že Maryša použila nedovoleného zákroku při likvidaci manžela...

 Tomáš Procházka

Němčináři obchodují - 2. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

V sedmé třídě si němčináři p. Bárty „vyrobili“ provizorní obchod se smíšeným zbožím. Prodávalo se tu téměř všechno možné i nemožné. Děti nakupovaly ovoce a zeleninu, knihy, sešity, školní a psací potřeby, mobilní telefony a fotoaparát (v tomto případě jen obal). Platilo se v tvrdé měně – v eurech. Po vaření horké čokolády to byla další úspěšná zábavně-vzdělávací akce.

 Dalibor Bárta

Zavírání lesa - 1. 11. 2007

Vstup do fotogalerie

Ve čtvrtek 1. listopadu družina opět soutěžila. Na plánu tentokrát bylo "Zavírání lesa". Soutěž se měla konat v lesíku za Dyjskou ulicí, ale bohužel se v lese stala jistá událost, tak jsme se rozhodli soutěž udělat na Starátku. Děti se rozdělily do menších skupin, dostaly tužku a papír a mohlo se začít. Různě po stromech byly rozvěšeny otázky týkající se zvířat, rostlin a vlastivědy. Děti byly moc šikovné, všichni se snažili za každou cenu vyhrát. Občas se někteří i snažili dostat správnou odpověď z nás vychovatelek. A co máme dělat, když tak moc prosí o pomoc? Tak trošku "naťuknout"... á ha paní učitelko, to je tak jednouduché...tužky se málem zavařily. Vyhodnocení soutěže probíhalo až na druhý den, kdy se vítězové vyhlašovali ve škoním rozhlase. Ceny samozřejmě nechyběly a moc se těšíme na jaro, až budeme les otevírat.

 Eliška Macajová

Copyright © 2003 - 2020 ZŠ a MŠ Drnholec | Webmaster yago | Prohlášení o přístupnosti | Powered by Joomla!
Download Joomla Templates

Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas.